Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 2 Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan Stort løft for renovering av ungdomskolene i kommunen Følger opp skolebruksplanens forslag om økt satsing på miljø og uteareal. Satser på digital kompetanse. Ny svømmehall Bidrag til å finansiere husleie i Trønderhallen. Det skal bli enda bedre å være innbygger i Levanger.

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 3 Hovedtrekkene i rådmannens forslag -2 Redusert eiendomsskattesats fra 4,5 – 3,5 o/oo Eiendomsskatten muliggjør satsingen på skole, kultur og miljø/trivsel. Full barnehagedekning allerede i 2007. Moderat styrking av pleie – og omsorg Mer ressurser pr elev gjennom at en opprettholder budsjettnivået selv om elevtallet faller. Kultursektoren får et løft både gjennom de nye idrettsanleggene som er omtalt over, men også kulturskole og bibliotek får bedre vilkår. Viktig å ha realistiske forventninger om nivå på tjenestene. Effektiviseringsarbeidet må fortsette. Det blir ikke store forbedringer, men det går riktige vegen.

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 4 Overordna mål

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 5 Folketallsutvikling framover

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 6 Finanskostnader Det foreslås en finansstrategi for forutsigbare finanskostnader. Renta forventes å øker gjennom hele perioden. Fra 3,9 % i år til 5,0 prosent i 2010. Sikkerhetsmargin på 0,5% Gjelda budsjetteres økt fra ca. 400 mill til 570 mill. kroner ved utgangen av 2010. Sum faktiske renter og avdrag skal tilsvare budsjettert nivå. Dette innebærer at skulle renta øke mer enn forutsatt, må størrelsen på avdrag ut over minimumsavdrag reduseres og vice versa. Eventuelle rentebesparelser benyttes til å betale ekstra avdrag ut over minimumsavdrag/redusert låneopptak

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 7 Beregning av kapitalkostnader I denne avsatte summen vil det forhåpentligvis bli rom For noe egenfinansiering av investeringer, men det er fornuftig å budsjettere forsiktig.

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 8 Investeringene

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 9 Investeringer (forts)

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 10 Driftsramme

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 11 Bruken av driftsramma

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 12 Videre framdrift Behandling i formannskapet 20.09 Offentlig ettersyn til 04.10 Ny formannskapsbehandling 11.10 Kommunestyret 18.10


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google