Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT FORMANNSKAPET 16. AUGUST 2006

2 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 2 Noen problemstillinger investering Koordinere med skolebruksplanen Finne rom for ny svømmehall Økt satsing på miljø/trivselstiltak, jfr Citta Slow og Levanger 2020. Unngå å lånefinansiere alle investeringer (bruke en andel av eiendomsskatten til investering)

3 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 3 Noen utfordringer på driftssiden Få til varig buffer på 20-30 mill Forventninger om økt kvalitet i skolen som følge av strukturendringer og synkende elevtall Store udekte behov i pleie- og omsorg, bl.a pga endra arbeidsdeling i forh til spesialhelsetjenesten Bl.a pga det store sykefraværet bør vi investere i mer ledelse, styrket kompetanseutvikling og økt satsing på arbeidsmiljø for å kunne høste bedre tjenester med økt nærvær Rentene vi stige Samkommune-avklaring

4 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 4 Strategiske mål fra vedtatt økonomiplan 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet

5 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 5 Underskuddsdekningen er postert! Siste del av underskuddet betalt pr 1.kv 2006, Vi er ute av Robek når regnskap 2006 er godkjent (sommer 2007)

6 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 6 Vi klarer antakelig 10 mill i + i 2006 Vårt vedtatte mål for driftsresultat (2% blir ikke nådd. KS/regjeringen anbefaler 3% som mål Fylkesmannen viser til at vi bør ha som mål å budsjettere med 21 mill i driftsresultat Viktig å få til dette i ei tid med lave renter og vekst i inntekt.

7 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 7 Vi har fått kontroll på gjelda Kilde: fylkesmannens godkjenningsbrev budsjett 2006

8 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 8 …men er sårbar for renteøkning 1%-poeng opp er 4 mill mer kostnad

9 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 9 Rådmannens forslag – slik det ser ut i dag Svak vekst i inntektene Mer egenfinansiering av investeringer Redusert e-skattesats med nye områder Skolene bør få beholde rammene med redusert elevtall Pleie og omsorg opp-prioriteres Trivsel-kultur opprioriteres Orden på økonomien skal bli et kjennetegn på Levanger!

10 Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 10 Forslag til videre framdrift Foreløpig drøfting/arbeidsmøte 06.09 Rådmannen leverer sitt forslag 13.09 Behandling i formannskapet 20.09 Offentlig ettersyn til 04.10 Ny formannskapsbehandling 11.10 Kommunestyret 18.10


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan 2007-2010 - Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet 16.08.06 – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google