Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm"— Utskrift av presentasjonen:

1 OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm
Oppstartmøte 12. mars 2012 OU-prosess 2012

2 Driftsrammer øk-plan 2012-2015- forslaget fra rådmannen

3 Økonomiske utfordringer høst 2011

4 De vesentligste endringene 2012-2015
Bunntekst

5 Budsjettvedtaket 2012 – endringer i pol. behandling
Økte utgifter: 2012 2013 2014 2015 Svømmehall Skogn (Det forventes at hallen holdes åpen hele året, evt. med noe redusert åpningstid) Tilskudd grendehus Vedlikehold veier Skilting veinavn / nr ”Renhold” i sentra i kommunen Reduserte inntekter: Eiendomsskatt 7 000000 13 000000 Reduserte utgifter: Lønnsoppgjør 1 500000 Barn - familie 2 000000 Helse - rehab Drift nye lokaler Kapitalkostnader Effektiviseringstiltak – alle enheter Innsparing gjennom videreutvikling av ISK Redusert driftsmargin 2 200000 Sum

6 Oppsummert vedtatte mål for effektivisering
I debatten ble det tatt til orde for å organisere prosessene med en politisk sammensatt styringsgruppe.

7 Organisering av prosjektet
OU-prosess 2012

8 Vi bruker Innovasjon Norge sin prosjektlederprosess - PLP
lenke Bunntekst

9 Styringsgruppa Ola Stene (PA), Robert Svarva, Anne-Grethe Hojem, Hans Aalberg, Andreas Jenssen Hjelmstad, Jann Karlsen, Hans Heieraas, Hanne Ihler Toldnes, Karl Meinert Buchholdt, Alf Birger Haugnes, Jon Ketil Vongraven, Trude Nøst, Tove Randi Olsen, Jens Syver Løvli. Bunntekst

10 Prosjektgruppa og delprosjektene
ØysteinLunnan John Grønli Kjell Hugo Dybwik Anne Kari Haugdal Rigmor Strand Bakkan Jens Syver Løvli Tove Randi Olsen Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Delprosjekt 4 Torje Munkeby Jørgen Worum Tore Fjerdingen Eva K Lian Nina Stjernen Elin Tuseth Marit E. Aksnes Inger Storstad Marte Løvli Leif Ketil Lorentsen Karl Martin Haugen Håvard Heistad Vebjørg Rønning Einar Hindenes Kirsti Alstad Lars Kverkild Anne Karin Sliper Bunntekst

11 Mandat for hovedprosjekt og delprosjekter
Bunntekst

12 Tidsplan jan 2012 - Forberedelse av prosess RLG 30.1. AMU og FFT
2.2. Enhetsledermøte 8.2. Adm.utvalg/formannskap (vedtak om organisering) 25.4. Dialogseminar Kommunestyre mai-sept. Analyser rapportskriving 31.10 høringsfrist 7.11. Formannskap Vedtak i kommunestyret

13 Så er vi i gang… Både Øystein og vi i RLG er tilgjengelige for bistand i planarbeidet. Lykke til! Bunntekst


Laste ned ppt "OU-prosess 2012 Strukturgjennomganger mm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google