Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skien og Porsgrunn - kommuneplanens arealdeler ENGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skien og Porsgrunn - kommuneplanens arealdeler ENGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skien og Porsgrunn - kommuneplanens arealdeler ENGER

2 NÆRINGSOMRÅDET ENGER 1974 Regulert til industri/håndverk 1995 Arealdelen utvidet næringsområdet 2000 Arealdelen ga retningslinjer for handel i de sentrumsnære næringsområdene 2007 Arealdelen endret retningslinjer for næringsområdene etter FDP til ”storhandel … ligge nær hovedtransportområder”

3 2004 Mars vedtak om reguleringsplan for nytt kryss – rundkjøring – og utvidet formål for næringsområdet på Enger Tillatt 2000 m 2 detaljhandel (maks 1200 m 2 dagligvare) + 1000 m2 annen service + 50% BYA i 3 etasjer med forretning/kontor/ industri

4 FDP ”Salg av større varegrupper” (s.41, 42 FDP) ”Større varegrupper (møbler, hvitevarer med mer) eller virksomheter som genererer mye biltrafikk og dermed virker ødeleggende på kvaliteter i senterområdene, bør lokaliseres til randområder, fortrinnsvis avlastningsentra.” Dersom dette bare var tillatt for de to avlastningssentrene Tuven og Herkules som FDP lister opp, burde ikke Porsgrunn fått lov til å bruke disse formuleringene i retningslinjene til arealdelen i 2007 §1.2 Senterområder ” Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysenter, ev. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysenter. Detaljvarehandel skal etableres i forbindelse med bysenter og lokalsenter for å forsterke den handelsfunksjonen som sneteret skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektivforbindelser, g/s-veg og parkering i tilknytning til handelsområdet.” §1.4 Næring ”Storhandel som retter seg mot en mer regional kundegruppe kan ligge nær hovedtransportårer som RV 354 og E18 under forutsetning av at en beliggenhet i bysenteret er vurdert.”

5 Regplan for Enger vedtatt mars 2004

6 September 2001: Regplan for boliger på Valler – første krav om ny rundkjøring mot RV36 før etableringer tillates – ”veg skal bygges i 2003, gjerne lokal samfinansiering” Mars 2004: Reguleringsplanen vedtatt for industri/kontor/forretning (salg av plasskrevende varer –unntatt fra kjøpesenterstoppen. Krav om ny rundkjøring ”veg skal bygges i 2005” Desember 2004: Fylkesdelplanen for senterstruktur i Telemark vedtatt av Fylkestinget – krav om at senteravgrensninger skal gjøres i kommuneplan 2007: kommuneplanens arealdel vedtatt i Porsgrunn Retningslinjer om etablering av storhandel (avlastningssentre) med trafikk som ikke egner seg i sentrum nær god kollektiv og infrastruktur Sommer 2011: Byggesøknad om etablering av byggevareutsalg med tillegg av storhandel – som i arealdelen November 2011: Søknad om disp fra reguleringsbestemmelsene fra 2004

7 Ny rundkjøring Enger – oppstartsvarsel sept. 2011 (som oppstartsvarsel april 2008)

8 Forslag til ny plassering av rundkjøring, høsten 2009

9

10 Situasjonsplan foreslått utbygging med gang-/sykkelatkomster


Laste ned ppt "Skien og Porsgrunn - kommuneplanens arealdeler ENGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google