Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIER BYREMO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIER BYREMO"— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIER BYREMO
AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIE BYREMO ARKITEKTKOMPANIETV AS GRØNN_STREK AS 14. APRIL 2008

2 Studiet viser hvordan stedet Byremo oppleves
Innledning Studiet viser hvordan stedet Byremo oppleves Hvilke kvaliteter som finns Hva som ikke oppfattes som bra Hva som kan gjøres bedre INGEN AV FORSLAGENE ER BESTEMT, HER VISES BARE HVILKE MULIGHETER MAN HAR grønn_strek arkitektkompaniet

3 Bebyggelse og infrastruktur
Stedsanalyse Byremo Bebyggelse og infrastruktur Lokalt trafikknutepunkt Fragmentert og spredt bebyggelse Lite definerte ”uterom” Utflytende karakter Enkeltstående bygg med stedlige karaktertrekk Dagligvareforretning god strategisk beliggenhet …men litt i utakt med nåtidens målsettinger og krav grønn_strek arkitektkompaniet

4 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

5 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

6 Grønnstruktur og landskapselementer
Stedsanalyse Byremo Grønnstruktur og landskapselementer Naturlandskap og kulturlandskap nær sentrum Nærheten til elva og Øvre Øydnevann Byremosanden friområde Driftsveier / turstier / lysløyper / ferdselsårer Håbergs hus og eldre gårdsbebyggelse Steinbrua Utsiktspunkter grønn_strek arkitektkompaniet

7 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

8 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

9 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

10 Stedsanalyse Byremo grønn_strek arkitektkompaniet

11

12 Mulighetsstudie Byremo
Muligheter og forbedringspotensial for bebyggelse og infrastruktur Håberg´s hus - For eller i mot flytting /fjerning Eksisterende dagligvareforretning: - God beliggenhet - Gode muligheter for fremtidig vekst - Kombinasjon forretning/bolig Kafé, serveringssted, treffsted for ungdom - I forbindelse med dagligvareforretning eller Håberg´s hus grønn_strek arkitektkompaniet

13 Mulighetsstudie Byremo
Planlagt næring nord for krysset: - Uheldig disponering - Må ses i en helhetlig sammenheng - Må ta hensyn til bekken og grøntdraget - Begrenset tilgjengelig areal - Frarådes Fortetting med nye varierte boligtyper i sentrum: - ”Ungbo” - Omsorgsboliger - Korttidsboliger Nye utbyggingsområder vest for sentrum - Eneboliger - Tett /lav bebyggelse Nytt boligfelt øst for sentrum/lysløypa - Eneboliger grønn_strek arkitektkompaniet

14

15

16

17

18 Mulighetsstudie Byremo
Muligheter og forbedringspotensial for grønnstruktur / landskapselementer Bevare de identitetsskapende elementene - Randsoner - Bekkeløp - Visuell / fysisk nærhet til Øydnevann - Jordbruk- og kulturlandskap nær sentrum Konflikt mellom bevaring og utbygging - Åpne for utbygging i deler av jordbruksarealene - Bevare Neset og Byremosanden i sin helhet som friområder grønn_strek arkitektkompaniet

19 Mulighetsstudie Byremo
Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder - Økt tilrettelegging på Neset og Byremosanden - Sammenhengende gang-/turvei-nett - Renske elva og vannet for krypsiv - Økt tilgjengelighet langs elva Opprusting av sentrum - Rive butikken og bygge nytt forretningsbygg - Skape forbindelser fra vest til øst over elva - Omdisponere Håberg´s hus inne og ute Trafikksikkerhetstiltak - Fortau og gang-/sykkelveier - Fotgjengerfelt - Nettverk av stier og snarveier i og rundt sentrum grønn_strek arkitektkompaniet

20 Mulighetsplan for Konsmo
Illustrasjon: Grønn_Strek AS

21 Mulighetsplan for Byremo
Illustrasjon: Grønn_Strek AS

22 Mulighetsplan for Byremo
Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

23 Mulighetsplan for Byremo
Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

24 MULIGHETSSTUDIER BYREMO
AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIE BYREMO ARKITEKTKOMPANIETV AS GRØNN_STREK AS 14. APRIL 2008


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIER BYREMO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google