Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLANFORUM SØR-ODAL KOMMUNE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLANFORUM SØR-ODAL KOMMUNE"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLANFORUM 21.08.2013 SØR-ODAL KOMMUNE
Drøfting av mulig formålsendring innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2.

2 BAKGRUNN FOR SAKEN En sentralt beliggende næringseiendom på Skarnes er nylig solgt til en lokal leilighetsutvikler/utleier som ønsker å etablere 5 leiligheter i ca. halve næringsbygget på eiendommen. Resten av bygget vil fortsatt bestå som næringsbygg. Eiendommen er regulert til forretning/kontor og ligger innenfor reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2 vedtatt av kommunestyret den

3 BAKGRUNN FOR SAKEN – forts.
Området består av en del næringsvirksomhet, men inneholder også striperegulerte områder for forretning, kontor og bolig. Eiendommen er sentralt beliggende på Skarnes med utsikt til Glomma og med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter, buss, jernbane m.m.

4 POLITIKERNE VIL I Sør-Odal er det sterkt politisk ønskelig å få fortgang i prosessen med etablering av tomter, tilrettelegging for sentrumsnære leiligheter m.m. med tanke på befolkningsvekst. Saken er luftet i formannskapet før sommerferien og ønskes gjennomført som omsøkt, så raskt som mulig.

5 MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Kommunen ber Planforum vurdere muligheter og utfordringer ved å åpne for etablering av boliger innenfor del av område FOK2 i planen. Beliggenhet ved vestsiden av gangbrua over Glomma.

6 3D-FREMSTILLING

7 AKTUELLE TEMADATA Kartutsnittet viser sone for 200-års flom i Glomma. Angitt som hensynssone i gjeldende plan. Gult område angir støysone langs bestående veg (E16). Gul sone antyder støymålinger på desibel. Trafikkbelastningen på bestående E16 vil bli vesentlig mindre på sikt.

8 SKISSE Søkers foreløpige skisse Parkeringsarealer Utearealer
Avfallshåndtering

9 DETT VAR DETT SITAT: MARVE FLEKSNES


Laste ned ppt "PLANFORUM SØR-ODAL KOMMUNE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google