Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS BANEPROSJEKT

2 Prosess for å etablere eller utvikle anlegg:
Programmering Design Konstruksjon Bygging Vedlikehold Faseinndeling golfprosjekt ( NGFs kvalitetsveileder ) Idefase Forprosjekt Detalj- prosjektering Gjennom- føring Drift

3

4 DELT FASE 2 - FORPROSJEKT I TRE DELER:
2-a AVKLARE LOKALISERING 2-b REGULERING OG KU 2-c FULLFØRE INKL. NYTT EKSTR. ORDINÆRT ÅRSMØTE

5 REGULERINGSPLAN Konsekvensutredning og reguleringsplan er vedtatt av Sande kommune 27. april. Gjenstår fornminnes undersøkelser på Holsrud – planlagt utført høsten 2005. Skjøtselplan før byggesaksbehandling når utbygging inkluderer skjøtsel i naturområder.

6 Fremdriftsplan, Forprosjekt steg 2c
Styret har vedtatt å fullføre forprosjekt Hovedaktiviteter fase 2c: Hovedprogram Skisse/hovedplan golfbaneanlegget Skisser klubbhus inkludert løsning for avløp, vann, el og kabel Skisser veier, parkering, driftsveier og bruer Økonomi Fremdrift detaljprosjektering og gjennomføring Komiteer innen marked og økonomi Underlag for markedskommunikasjon (modell, perspektivskisser, brosjyre) Detaljert budsjett for fase 2c enda ikke utarbeidet – kostnadsoverslag ,- Gjenstår kostnader (fornminnesundersøkelser, pilotprosjektet) – ca ,-. Ambisjonen er å kunne fullføre ovennevnte. Hele prosjektet behandles formelt på årsmøtet I november 2005.

7 Mulig 1. etappe Når flytte senter?
Tilbakeføre arealer til Gran Søndre i september 2008. Bru – bygges vinteren 2005 / 2006?

8 Mulig 2. etappe Ved flytting – viktig å opprettholde et sosialt hyggelig og aktivt miljø ved klubbhus

9 ØKONOMI, foreløpige tall
Alternativ 6+9 hull 6 hull og treningsfelt på Holsrud. Etablere 3 hull på Hallerud som integreres med banen på Gran Søndre til 9 hull. Inkl. flytting av senter. Pris ca. 3 mill inkl. mva. Alternativ fullsize Etablere 2*9 + 9 hull inkl. flytting av klubbhus med tilhørende infrastruktur. Pris ca. 9 mill. inkl. mva. Tallene over inkluderer adkomst og parkering 0,5 mill og løsning 1.etappe klubbhus for 1 mill. Ellers minimumspriser og stor grad av dugnad og liten sikkerhet for uforutsette kostnader, som normalt øker med etappens / prosjektets størrelse.

10 Spillemidler – mulig finansiering
Maks tilskudd til golfbaner 9 hull - tilskudd: 1/3 inntil kr 18 hull- tilskudd: 1/3 inntil kr Korthullsbaner - tilskudd: 1/3 inntil etter særskilt vurdering Øvingsområde - tilskudd: 1/3 inntil kr     Vanningsanlegg: tilskudd: 1/3 inntil kr Mindre anlegg - tilskudd: 1/3 inntil kr Søke om forhåndsgodkjenning av hele prosjektet – før byggestart. Søke om tilskudd hver høst – avgjøres i mars året etter. Kommunal garanti. Golf-krav til søknad Baneplan 1:2000 Typisk tverrprofil av green og utslagsområdet Beskrivelse av vanningsanlegg Bekreftelse på at anlegget har vært vurdert i forhold til sikkerhetsveileder utarbeidet av Norges Golfforbund


Laste ned ppt "STATUS BANEPROSJEKT 09.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google