Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes jorde……...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes jorde……..."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes jorde……..

2 En kuriositet…… 1946: 1946 – Sentralsykehuset i Akershus
4 alternative tomter: Nordby gård Lørenskog - Strømmen stasjon - Lillestrøm sentrum og Huseby gård. Lillestrøm og Strømmen falt bort som alternativer og i diskusjonen mellom Huseby og Nordby var det bare representanter fra Follo, som støttet Lørenskog. Helsetilsynets sakkyndige konkluderte med at til tross for at Huseby hadde en vakrere beliggenhet, var infrastrukturen bedre ivaretatt på Nordby. I tillegg var tomtens plassering mer sentral i forhold til Oslo, Lillestrøm og sydlige deler av Akershus. Etter at statens organ hadde sagt sitt, snudde lokalpolitikerne. Det ble samme høst besluttet at Sentralsykehuset i Akershus skulle plasseres på Nordbyhagen i Lørenskog, og at det burde stå ferdig i løpet av fire år; innen 1950. En kuriositet…… 1946:

3 1997 – Rotary klubbene på Korset – Vi vil ha en park!

4 2001 – Kommuneplanen - Park skal bli!
Huseby gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum ble stiftet som direkte resultat av protestaksjonen mot utbygging av jordet.

5 2004 – Skedsmo kommune - Omsorgsboliger

6 2004 – ICA Eiendom Norge - Samfunnshuset bør flyttes!

7 Sentralt var begrepene:
2005 – Forberedelser til Parallelloppdrag Teknisk sektor og Parkgruppen for Husebyjordet gjennomførte en rekke møter hvor man ble enige om retningslinjer for en utvikling av Husebyjordet. Sentralt var begrepene: Park Attraktivt sentrumsområde og møtested for befolkningen Opprustning av kollektivterminal Miljøgate i Trondheimsveien Omsorgsboliger innarbeides i ny plan Stedstilpasset arkitektur og landsbypreg. Det ble utlyst et parallelloppdrag hvor 3 ulike firmaer ble invitert.

8 2006 – Parallelloppdrag – Landsbypreg og park?
Smaragd Code Arkitektur AS

9 2006 – Parallelloppdrag – Slangeblokk og park
LPO arkitektur & design as

10 2006 – Parallelloppdrag – Landsby? - Park ?
DARK ARKITEKTER AS URBANISME

11 2006 Parallelloppdragene Oppdragsgiver var Formannskapet - Så vidt vi kan se er ikke disse 3 forslagene presentert – ei heller etterspurt – Hvorfor ikke? Parkgruppen utarbeidet et notat i mai 2007 hvor man igjen tok opp de punktene som man i fellesskap med Skedsmo kommune var enige om skulle bli lagt til grunn for en utvikling av Husebyjordet.

12 2006 - Parkgruppen – sånn vil vi ha det!
Landsbyen Parken Institusjons-nære boliger Jorde / gresslette Varaordfører Helge Eide stadfestet i folkemøte den 30.april 2009 på Tæruddalen Skole at man kun snakket om et område på totalt 20 daa inklusive omsorgsboligene.

13 Ja, dette er veldig nær det man tror kan gjennomføres – ca 20 daa
Plananalysen – var det sånn dere sa? Ja, dette er veldig nær det man tror kan gjennomføres – ca 20 daa Endelig ser det ut til at man kan komme i mål….. LPO arkitektur & design as

14 Arkitektkonkurranse - vinnerutkast
2010 – Overraskelse 1: Skedsmo kommune – omsorgsboliger ! Arkitektkonkurranse - vinnerutkast 4 Demensavdelinger i 1. etasje: plasser Institusjonsnære boliger i 2. etasje: plasser Er ikke dette en utvidelse av pleiehjemmet ?

15 2010 – Overraskelse 1: Skedsmo kommune – omsorgsboliger !
Hvorfor utlyse en arkitektkonkurranse for omsorgsboliger som skal integreres i utviklingen av Husebyjordet før reguleringsplan og kommuneplan er lagt ut – og vedtatt?

16 2010 – Reguleringsplan utlysning

17 2010 – Overraskelse 2: Kommuneplanen – 43,7 daa
Hvor ble det av det man hadde blitt enig om skulle legges til grunn for en utvikling av Husebyjordet? Hvor ble det av plananalysens konklusjoner? Hvorfor er dette forslaget så veldig likt det som ble lagt fram i 2001 og 2006?

18 2010 – Overraskelse 3: Reguleringsplanen – 43,7 daa
Der er’n ! Og reguleringsplanen legges fram separat, men med de samme føringer til byggegrense og areal som i kommuneplanen. Hvor ble det av plananalysen? Hvor ble det av parken? LPO arkitektur & design as

19 2010 – Kommuneplanen Gjør de virkelig det?

20 Dette er et eksempel på hva jeg mener med mangel på forutsigbare prosesser. Man blir enig om noe – kommunen gjør noe annet. Det føles som man alltid starter på null og må gå stadig nye runder med administrasjon – og deretter politikere. Hvorfor tillater politikerne at dette skjer gang på gang? Hva nå ?


Laste ned ppt "Mulighetenes jorde……..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google