Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor det - hva snakker vi om?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor det - hva snakker vi om?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor det - hva snakker vi om?
Ny kommuneplan for Skedsmokorset 2010 bør gi Husebyjordet en vernestatus Hvorfor det - hva snakker vi om?

2 Huseby gård (Skedsmo bygdemuseum)
En kort rundtur utvendig og innvendig

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Huseby sett fra nordjordet

16 Historielagets logo Design: Eli Møller

17 Skedsmokorset og Husebyjordet er Skedsmos historiske sentrum
Kulturvern Skedsmokorset og Husebyjordet er Skedsmos historiske sentrum Navnet Skeidismo forteller at det blant mange andre ting også lå en kappridningsbane her i vikingtiden

18 Arkeologiske funn på Husebyjordet i 2005

19 Kokegroper fra før vikingtid avdekket i 2005

20 Det går en historisk akse fra Huseby til kirken, gravhaugene, tingsted mm.

21 Fra Fylkesrådmannen i Akershus 10
Fra Fylkesrådmannen i Akershus 10. mai i forbindelse med reguleringsplan for Skedsmokorset Husebyjordet vurderes å ha et meget høyt potensial for funn fra forhistorisk tid som i dag ikke er kjent. Fylkesrådmannen mener på bakgrunn av de nye undersøkelsene fra 2008 og 2010 som bekrefter områdets store tidsdybde at disse potensielle funnene fra forhistorisk tid må bevares for ettertiden. Ut fra forholdet til automatisk fredete kulturminner isolert sett, ønsker fylkesrådmannen ikke utbygging av noen deler av jordet, verken i form en begrenset utbygging i nord eller kulturpark. Jordet bør ut fra disse hensynene enten være regulert til hensynssone eller LNF- område. Da denne saken omfatter kulturminner og kulturlandskap av nasjonal verdi må en eventuell sak til offentlig ettersyn kunne oversendes Riksantikvaren, jf. rundskriv T-4/92 fra Miljøverndepartementet.

22 Fra FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS - 28
Fra FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS april i forbindelse med reguleringsplan for Skedsmokorset

23 Manglende trafikk- og parkeringsplanlegging
Forholdene er i dag elendige og utbygging på Husebyjordet ville gjøre det enda verre.

24

25

26

27 Jordbruk Husebyjordet har matjord av meget høy kvalitet som benyttes til matproduksjon

28 Husebyjordet produserer årlig en kornmengde som tilsvarer 80 000 brød

29 Høsten 2010 - innhøstingen er ferdig

30 Forslag til ny kommuneplan fremlagt høsten 2010
Huseby gårds venner og Skedsmo historielag er sterkt uenige i det som foreslås for Husebyjordet. Her vises forslaget og resultatet i en fotomontasje.

31 Forslag til ny kommuneplan høsten 2010
Blokk- bebyggelse i etasjer Huseby Forslag til ny kommuneplan høsten 2010

32 I en årrekke har Skedsmo kommune villet selge Husebyjordet til utbyggere for blokkbebyggelse
Stadig nye forslag og utredninger om utbygging er blitt lagt fram og er blitt møtt med protester fra befolkningen på Skedsmokorset

33 Husebyjordet sett fra Skedsmokorset i dag
Husebyjordet sett fra Skedsmokorset etter kommuneplanforslaget Ingen ting å applaudere for --- ! Dette må ikke skje !!

34 Til våre politikere: Husebyjordet bør nå gis varig vern
Til våre politikere: Husebyjordet bør nå gis varig vern ! Slutt å se på jordet som en pengebinge! Skedsmo kommune bør vedta å verne sin egen historiske kulturskatt og sine egne jordressurser, slik overordnete fagmyndigheter har oppfordret til Utformingen av et vernevedtak bør være slik at det gir varig vern, for å forhindre at det hvert tredje år kommer nye utspill om salg og nedbygging


Laste ned ppt "Hvorfor det - hva snakker vi om?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google