Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO"— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO
AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIE KONSMO ARKITEKTKOMPANIETV AS GRØNN_STREK AS 10. APRIL 2008

2 Studiet viser hvordan stedet Konsmo oppleves
Innledning Studiet viser hvordan stedet Konsmo oppleves Hvilke kvaliteter som finns Hva som ikke oppfattes som bra Hva som kan gjøres bedre INGEN AV FORSLAGENE ER BESTEMT, HER VISES BARE HVILKE MULIGHETER MAN HAR grønn_strek arkitektkompaniet

3 Bebyggelse og infrastruktur
Stedsanalyse Konsmo Bebyggelse og infrastruktur Lokalt trafikknutepunkt Klar sentrumsdannelse Tett bebyggelse i sentrum og mer spredt bebyggelse utenfor sentrumskjernen Flere historiske bygg bidrar til stedets karakter Sammensatt bebyggelse Forretningen er en sentrumsmagnet Kommunesenter Trafikkfarlig strekning innbyr til ”villmannskjøring” grønn_strek arkitektkompaniet

4 Stedsanalyse Konsmo grønn_strek arkitektkompaniet

5 Stedsanalyse Konsmo grønn_strek arkitektkompaniet

6 Grønnstruktur og landskapselementer
Stedsanalyse Konsmo Grønnstruktur og landskapselementer Elva Audna Jordbruk- og kulturlandskap i og rundt sentrum Innramming av skogkledte åser Blandet bebyggelse: eldre gårdsbebyggelse og nyere boligbebyggelse, omsorgsboliger Landemerker: Kirken, Posthuset, Prestestua grønn_strek arkitektkompaniet

7

8 Mulighetsstudie Konsmo
Muligheter og forbedringspotensial for bebyggelse og infrastruktur All eksisterende bebyggelse beholdes Ny boligbebyggelse i sentrum. Leiligheter og eneboliger Forretningen har store utviklingsmuligheter - sentral beliggenhet - synergihandel - utvidelse Det gamle posthuset og forretningene bør ses i sammenheng Kafé, serveringssted, treffsted for ungdom - i forbindelse med forretningsutviklingen Fri siktakse mot kirken grønn_strek arkitektkompaniet

9

10

11

12 Mulighetsstudie Konsmo
Muligheter og forbedringspotensial for grønnstruktur og landskapselementer Bevare de identitetsskapende elementene - Jordbruk- og kulturlandskap nær sentrum - Synskontakt til Audna - Frie siktakser mot kirken og åpenheten rundt kirkeområdet - Karakteristiske eldre bygninger Konflikt mellom bevaring og utbygging - Åpne for utbygging i deler av jordbruksarealene grønn_strek arkitektkompaniet

13 Mulighetsplan for Konsmo
Illustrasjon: Grønn_Strek AS

14 Mulighetsstudie Konsmo
Økt opparbeidelse og skjøtsel av grøntområder - Sammenhengende gang-/turvei-nett - Renske elva for krypsiv, tilbakeføre vannspeilet - Nye lekeplasser - Økt tilrettelegging langs Audna; ny badeplass og nye fiskeplasser grønn_strek arkitektkompaniet

15 Ny badeplass langs Audna
Illustrasjon: Grønn_Strek AS

16 Ny badeplass langs Audna
Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

17 Forretningsbygget utvikles og knyttes sammen med posthuset
Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

18 Nye leiligheter på østsiden av veien, siktakse til kirken beholdes
Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

19 Mulighetsstudie Konsmo
Trafikksikkerhetstiltak - Rundkjøring i krysset Rv460/ Fortau og gang-/sykkelveier - Fotgjengerfelt (opphøyde) - Nettverk av stier og snarveier i og rundt sentrum grønn_strek arkitektkompaniet

20 MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO
AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIE KONSMO ARKITEKTKOMPANIETV AS GRØNN_STREK AS 10. APRIL 2007


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google