Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Drammen kommune
Frokostseminar Øyvind Såtvedt

2 Hvorfor Strategisk næringsplan?
Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen opptrer samkjørt og koordinert i arbeidet med å tilrettelegge for næringslivet Den strategiske næringsplanen er et verktøy for kommunen for dette arbeidet

3 Forhold mellom Kommuneplan og Strategisk næringsplan
Den Strategiske næringsplanen baserer seg på foreliggende kommuneplan (vedtatt i 2007). Ny kommuneplan skal vedtas høsten 2011. Prosessen med å utarbeide Strategisk næringsplan og rulleringen av kommuneplanen samkjøres. Elementer fra denne Strategiske næringsplanen vil derfor inngå i ny kommuneplan.

4 Grunnlaget for strategiplanen
Medvirkningsprosess Forprosjekt: Workshop Møte med kontaktutvalget for næringslivet mars, april, mai Frokostmøte i dag Høringsmøte over påske Tidligere analyser BI Drammen: En analyse av næringsstrukturen i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier (2009) BI Drammen: All-Electric-green-city Drammen. Analyse og innspillsrapport som grunnlag for næringspolitikk (2009) Omdømmeundersøkelser Elvebyen Drammen

5 Forutsetninger for bedrifters lokaliseringsvalg
Kunnskapsøkonomi: Bevegelse fra tradisjonell arealkrevende industri til næringer med kunnskap som viktigste produksjonsfaktor Klima for næringsutvikling Tilrettelegging for innovasjon og entreprenørskap Relatert variasjon i næringslivet Bruk av nettverk Governance og bedre beslutningsprosesser ”People climate” og ”business climate” Geografisk arbeidsdeling mellom sentrum, omland og periferi

6 Arealmessige forutsetninger for næringsetablering i Drammen
Drammens arealstrategi: Konsentrert utbyggingsmønster Kartet på neste lysbilde viser hvilke områder i kommunen som skal henholdsvis: Fortettes: Videreføring av dagens arealbruk Transformeres: Arealbruk må endres i større grad

7 Arealmessige forutsetninger Drammen forts.

8 SWOT-analyse

9 Forslag til strategier for næringsutvikling
Levende bysentrum Servicekommune Øke kunnskapsintensiteten i eksisterende næringsliv

10 Strategiene forts. Regionalt samarbeid og omdømme er omgripende strategier

11 Bysentrum, eksempler på tiltak
Offensiv eiendomspolitikk: transformasjon av områder, strategiske tomtekjøp, tilrettelegging for klynger, partnerskap med utbyggere Sentrumshandel: bybasert kjøpesenter med korttidsparkering Kompetansearbeidsplasser: kontorhotell og flere sentrumsboliger Hotell- og konferansekapasitet: nytt hotell med kapasitet til å romme konferanser Kulturtilbud: utnytte sentrumstorgene for kulturarrangement, Saluhall i sentrum

12 Servicekommune, eksempler på tiltak
Entreprenørskap: styrke og videreutvikle programmene for entreprenørskap og etablererkompetanse Effektiv saksbehandling: rask behandling og gode prosesser i forbindelse med reguleringsplaner, byggesøknader og bevillinger. Modernisering og e-kommune. Brukerundersøkelser: gjennomføre brukerundersøkelser for å få innspill fra næringsliv og andre brukere for kontinuerlig forbedring

13 Høyere kunnskapsintensitet i eksisterende næringer, eksempler på tiltak
Tilrettelegging for fysiske møteplasser: business center, inkubatorer, konferansearenaer, Science/marine park på Tangen/Brakerøya Tilrettelegging for immatrielle møteplasser: klynger, nettverk (bl.a. i samarbeid med DNF) Utdanning: støtte opp om prosess med å få universitetsstatus Bredde i næringslivet: næringsutvikling i sykehusets randsone, bygge videre på ARENA-prosjektet, bygge under helserelatert personlig tjenesteyting, bedriftsfellesskap for kulturnæringer for eksempel på papirbredden, electrocluster


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google