Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. En viktig del av framtidas helsetilbud i Telemark Utviklingsplan Sykehuset Telemark HF 2014-2016

2 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen 3. Status og faktagrunnlag Utviklingsplan 2014-2016 4. Scenarioer og evalueringskriterier 1. Bakgrunn og mandat 08.07.2014 5. Veien videre

3 Tilbake til innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Nasjonale veiledere Samhandlingsreformen Endringer i medisinske og tekniske faktorer Ny økonomisk logikk – ØLP : - 200 mill. 08.07.2014

4 Tilbake til innholdsfortegnelse 1. Mandat Styrevedtak 29.1.2013

5 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen Styrevedtak 29.1.2013 og 22.5.2013 08.07.2014

6 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen 08.07.2014 Fagtunge grupper

7 Tilbake til innholdsfortegnelse 4. Status Tidsplan 08.07.2014 2. Prosjektplanen Styrebeslutning 26.3.2014 Vi er i rute

8 Tilbake til innholdsfortegnelse 4. Status Tidsplan 08.07.2014 2. Prosjektplanen Fag og faktabasert prosess Hva preger vår behandlingspraksis? Hva har vi funnet ut?

9 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 Telemark har høyest somatisk forbruk i Helse Sør Øst. -10% -1% +1% +2% +4% +7% +1% 3. Status og faktagrunnlag - somatikk Kilde; NPR Beregnet behov

10 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 Samlet +7% Ø-hjelp Elektivt +20% -7% Forbruk=Behovsindeks 3. Status og faktagrunnlag - somatikk Kilde; NPR

11 3. Status og faktagrunnlag (Samdata) – somatiske senger Samdata 2012 Flest senger av alle

12 3. Status og faktagrunnlag (Samdata) – somatiske senger

13 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 Nevrotiske,belastningsorienterte og somatoforme lidelser, herunder angstlidelser 29,3 3. Status og faktagrunnlag - psykiatri 43,1= 147% 7,9 12,1=153% 11,2=155% 7,2 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) på sykehus eller som har vært til polikliniske- og avtalespesialistkonsultasjon per 1000 innbyggere per år. (2009-2011) Kilde: Folkehelsa Høyt forbruk av psykiatriske tjenester Norge Telemark

14 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 Antipsykotika 130,7 3. Status og faktagrunnlag – legemiddelbruk psykiatri 150,5= 115% 27,9=144% 19,3 Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år, pr.1000 innbyggere, 2009-2011 Kilde: Folkehelsa Alle midler 112=117% 95,1 Sov/beroligende Høyt forbruk av medikamenter

15 3. Status og faktagrunnlag (Samdata)– psykiatriske senger Mange senger og høy utnyttelse

16 Tilbake til innholdsfortegnelse Stor uensartet bygningsmasse Oppgraderingsbehov; MÅ = 184 mill. BØR = 461 mill. SUM = 645 mill. 08.07.2014 3. Status og faktagrunnlag ;Areal og teknisk tilstand Lokasjon Areal(m2) Antall bygg Snitt alder

17 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 3. Status - Dagens behandlingsaktivitet og organisering Sårbare akuttfunksjoner Personavhengighet Stor vikarbruk Uensartet behandlingspraksis Svak ressursutnyttelse Fagpersoner Bygg Infrastruktur

18 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 3. Status - oppsummert Høyt forbruk Stor kapasitet Uensartet beredskap og praksis Svak ressursutnyttelse Modernisering kreves

19 Tilbake til innholdsfortegnelse Gjøres av andre Rjukan Notodden Kragerø Skien/Porsgrunn Seljord Hva er det best å gjøre hvor? Gjøres av andre Desentralisere det vi kan Sentralisere det vi må Gjøres av andre 4. Scenarioene og evalueringskriteriene

20 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 4. Scenarioene og evalueringskriteriene Scenario ” Sykehuset Telemark pr. 1.1.2017” 3 alternativer skal beskrives Evalueringskriterier Trygge og likeverdige tjenester God tilgjengelighet Faglig og organisasjonsmessig robusthet Innfri Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

21 Prosjektets gjenværende tidslinje 18.9.; Bø-konferansen 25.9 ; Styrebehandling av den videre prosessen 1.10. Scenarioene klare 1.10-1.12 Evaluering og konsekvensvurderinger 5.12 Anbefaling 17.12 Styrebehandling av høringsdokument 20.12-10.2.2014 Høringsperiode 12.2 Styrebehandling av høringssvar 15.3 Revidert anbefaling 26.3 Endelig styrebehandling 5. Veien videre

22 Tilbake til innholdsfortegnelse 08.07.2014 Krevende prosess med klart mål; Utvikle et bærekraftig og godt sykehustilbud til hele Telemark 5. Veien videre

23 Tilbake til innholdsfortegnelse Se ; Pulsen og www.sthf.no 5. Veien videre 08.07.2014


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google