Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 5. mars 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 5. mars 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 5. mars 2013

2 Saksliste Godkjenning av referat fra 5.februar 2013
Saker fra klinikkene, forhåndsinnspill Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a): Oversikt klager (årsak/type, antall, lukningsgrad) Oversikt meldinger til Kunnskapssenteret (§3-3, årsak/type, antall, lukningsgrad) Insidens av postoperative sårinfeksjoner Rjukan, Notodden og Skien 2012 Insidens av postoperative sårinfeksjoner Porsgrunn september-november 2012 Klinikkvise oversikter § 3-3 meldinger tilgjengelige på Pulsen for statistikk, analyse og benchmarking Info om TQM veiledninger og –verksted (drop in) Eventuelt

3 Godkjenning av referat fra KPU-møtet 5. februar 2013

4 Saker fra klinikkene, forhåndsinnspill Hva når man finner pasientskade oppstått i annen klinikk som burde vært meldt Pasienter med sykehusinfeksjon skal ikke betale egenandel ved poliklinisk oppfølging

5 Saker meldt til helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) Ingen

6 4. Oversikt klager (årsak/type, antall, lukningsgrad)

7 Utvikling klagesaker pr januar 2013 (TQM)

8 Utvikling klagesaker pr februar 2013 (TQM)

9 Pasientklager – trender (TQM)
Klinikk Oppførsel Ventetid Medisinsk behandling Diagnose og utredning Pleie Informasjon Organisatoriske forhold Annet Antall meldinger * BUK 1 Kirurgisk klinikk 3 12 2 4 18 Med. serviceklinikk Medisinsk klinikk 8 13 Notodden / Rjukan Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Sum feb 2013 22 5 33 Totalt 2013 6 43 57 Totalt okt-des 2012 10 7 68 * Samme klage gjelder flere kategorier

10 Utvikling personalskader pr januar 2013 (TQM)

11 Utvikling personalskader pr februar 2013 (TQM)

12 5. Oversikt potensielle/reelle pasientskader (årsak/type, antall, oppfølging)

13 Utvikling pasientskader pr januar 2013 (TQM)

14 Utvikling pasientskader pr februar 2013 (TQM)

15 Utvikling klager og skader 2012-13
Pasientklager Pasientskader

16 Pasientskader (§ 3-3) meldt til Kunnskapssenteret februar 2013
Fall (m/skade) Pasient administrasjon Legemidler Samhandl./ kommunikasjon Lab Undersøkelse/ diagnostikk Selvskading/ suicid Smittevern Pleie Fødsel Ikke kategorisert MTU Totalt Reelle 6 1 4 12 Potensielle 2 11 7 29 Totalt februar2013 10 41 Herav meldt som generelle avvik Totalt 2013 19 9 34 35 109 TT Totalt okt-des 2012 45 49 74 33 37 39 13 5 316

17 Legemiddelavvik § 3-3 Innskrivning Forordning Istandgjøring Utdeling
Observasjon Overflytting utskrivning Reelle Pot. Sept: 16 6 3 5 2 Okt: 28 11 Nov: 20 1 9 Des: 10 Januar : 25 16 4 Februar: 12 8

18 Insidens av postoperative sårinfeksjoner Rjukan, Notodden og Skien 2012
Insidens av postoperative sårinfeksjoner Porsgrunn september-november 2012

19 Insidensandel postoperative sårinfeksjoner STHF 2012
Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl

20 Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt
* =overfladiske infeksjoner som er egenrapportert fra pasient.

21

22 Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt

23 Postoperative sårinfeksjoner etter hofteproteser
Fordeling av infeksjoner etter inngrep: Delproteser: 115 opererte, 4 infeksjoner gir en insidensandel på 3,5 % Totalproteser: 106 opererte, 1 infeksjon gir en insidensandel på 0,9 %

24 Postoperative sårinfeksjoner etter kneproteser

25 Postoperative sårinfeksjoner etter galleinngrep
5 infeksjoner i Skien (3 overfladiske, 2 hulrom ) 5 infeksjoner i Porsgrunn (3 overfladiske, 2 hulrom)

26 Postoperative sårinfeksjoner etter tarminngrep
(kolon- og rektuminngrep) NOIS-inngrep = utvalgte koloninngrep

27 Postoperative sårinfeksjoner gastroinngrep Notodden

28 Postoperative sårinfeksjoner etter hofteproteser KNR
Notodden Rjukan

29 Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner
Dagsykehuset i Porsgrunn, 1.september-30.november 2012.

30 Klinikkvise oversikter § 3-3 meldinger tilgjengelige på Pulsen for statistikk, analyse og benchmarking

31 Pulsen

32

33

34 Info om TQM veiledninger og –verksted (drop in)

35 10. Eventuelt


Laste ned ppt "Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 5. mars 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google