Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nåværende programmer - avsluttes 2005 Mental helse (26 mill kr) Helse og samfunn (22 mill kr) Helsetjeneste og -økonomi (17 mill kr) Pasientnær klinisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nåværende programmer - avsluttes 2005 Mental helse (26 mill kr) Helse og samfunn (22 mill kr) Helsetjeneste og -økonomi (17 mill kr) Pasientnær klinisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nåværende programmer - avsluttes 2005 Mental helse (26 mill kr) Helse og samfunn (22 mill kr) Helsetjeneste og -økonomi (17 mill kr) Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin (13 mill kr) IKT i medisin og helsetjeneste (11 mill kr) Miljø og helse (10 mill kr) Arbeid og helse (8 mill kr)

2 Hvorfor forskningsprogrammer og hvorfor ny organisering? Ivareta helsesektorens langsiktige forskningsbehov (rekruttering, relevant grunnforskning, infrastruktur, kompetanseoppbygging) Kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling og forvaltning i helsesektoren (handlingsplaner) Få fram nye forskningsutfordringer Mer hensiktmessig programstørrelse

3 Arbeidstitler for nye programmer 2006-2010 ”Folkehelse” ” Helsetjenesten ” ”Mental helse” ”Klinisk praksis” ”Gen, miljø og helse”

4 Overordnede føringer fra Divisjonsstyret Følge opp anbefalingene fra evalueringen av klinisk, samfunnsmedisinsk og psykologisk forskning Utnytte helseregistre og biobanker til forskning på viktige problemstillinger for helsesektoren og samfunnet Adressere spesielle tema og utfordringer knyttet til kvinners helse innenfor programmets ansvarsområde Oppmerksomhet mot internasjonale programmer og aktiviteter, bl.a EUs rammeprogram, og støtte internasjonal forskerutveksling Avklare områder for nasjonal ansvarsdeling med RHF og universitetene

5 ”Folkehelse” Hovedtema :  Fysisk aktivitet  Kosthold  Rusmiddelforskning  Psykisk helse  Sosial ulikhet Virkemiddelforskning (tiltak, intervensjoner, implementering, effektevaluering) Forskning knyttet til helseregistre og befolkningsundersøkelser som har tilknytning til hovedtemaene

6 ”Helsetjenesten” Samfunnsvitenskaplige fag, helsefag, administrative fag: Samhandling  mellom og innenfor nivåer og organisasjoner, samt mellom profesjoner Helsetjenestens styringssystem/ utforming/makrostruktur  med vekt på økonomi, organisasjon, jus og teknologi/legemiddelbruk Helsesystemer  med komparative analyser av helsesystemer Pasienter og brukere i helsetjenesten  vinklet mot verdier, etikk og utvikling

7 ”Mental helse” Barn og unges psykisk helse (inkl. øremerkede midler til resiliensforskning, ADHD-forskning) Mental helse i et relasjonsperspektiv Rusmiddelbruk, avhengighet og psykiske lidelser (dobbeldiagnose) (inkl. evt. øremerkede midler til spilleavhengighet) Alvorlige psykiske lidelser (inkl. rettspsykiatri/rettspsykologi)

8 ”Klinisk praksis” Store kliniske multisenterstudier med høy vitenskapelig kvalitet – fler-regionale eller nasjonale  alle typer medisinske problemstillinger (eks. kvinners helse, diabetes, fedme, KOLS, demens, hjerneslag) Særskilt kompetanseoppbygging  odontologi  allmennmedisin  alternativ behandling

9 Gen, miljø og helse Inneklima, astma, allergi Helse- og miljøfarlige kjemikalier Luftforurensninger Stråling Fremmedstoffer i mat/drikke Gen-miljø interaksjoner Toksikologi Antibiotikaresistens Støy

10 Tidsplan Etablere programplankomiteerfør påske Utarbeide programplanapril - juni Høringsversjon av programplan Høringsversjon til fakulteter/institutter, dep.24 juni Høringsmøte16 sept Justering av programplan19-30 sept Sammensetning av programstyrer DSV godkjenning av programplan13 okt Utlysning20 okt Søknadsfrist1 desember


Laste ned ppt "Nåværende programmer - avsluttes 2005 Mental helse (26 mill kr) Helse og samfunn (22 mill kr) Helsetjeneste og -økonomi (17 mill kr) Pasientnær klinisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google