Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akershus universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akershus universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akershus universitetssykehus
Viseadministrerende direktør Stein Vaaler

2 Ahus opptaksområde pr 2013 Tidligere opptaksområde = ca. 300.000

3 Storbysykehuset i Akershus
AHUS 2013 Ahus er et komplett storbysykehus – høy andel minoritetsbefolkning - leverer alle typer tjenester - elektiv og poliklinisk til hele befolkningen i sitt opptaksområde fra nyfødte til lindrende behandling i pasienters siste livsfase Ahus er landets største og mest moderne akuttsykehus Ahus, et universitetssykehus med forskningsfortrinn Menneskelig nær – faglig sterk

4 Menneskelig nær – faglig sterk
2013 288 senger psykisk helsevern 648 senger somatikk 9000 ansatte Normerte senger 666B 203 Intensiv 2 (tekn)        10 B303 Intensiv 1 (tekn)        11 B303 PO (tekn)          6 B305 PO (tekn)        21 B405 Føde (tekn 12)/ Obs (8)        20 BS05 Avdeling for nyfødte        23 BS02 Barnemottak - Plan 2          4 SUM Tekniske senger        95 TOTALT761 Det er om lag 9000 ansatte totalt på Ahus – dette tilsvarer ca 6100 årsverk Menneskelig nær – faglig sterk

5 Økt aktivitet – i tall Utvidelsen gir økt aktivitet i alle funksjoner
2010 2011 2012 2013 (plantall) Dagbehandlinger 32 767 45 109 47 282 37 096 Polikliniske konsultasjoner * Bildeundersøkelser Døgnopphold (utskrevne pas.) somatikk 44 311 53 536 56 431 57 454 Barn født 4 634 5 400 5 260 5 300 DRG 55 552 73 379 80419 85067 * Somatikk og psykisk helsevern totalt.

6 Ahus, et universitetssykehus med forskningsfortrinn ”Campus Ahus”
* 2012: 16 doktorgrader utgått fra Ahus. Totalt 22 doktorgrader fra Ahus-ansatte Menneskelig nær – faglig sterk

7 Strategisk utviklings plan 2012-2016
Ambisjoner og utfordringer Ambisjoner Pasientenes førstevalg Et robust og fremragende forskningsmiljø Den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell Et sykehus som er ledende på samhandling med kommuner og bydeler Et sykehus som setter agendaen i Helse-Norge Menneskelig nær - faglig sterk

8

9 Kompetanse – Kvalitet – Kostnadskontroll Nøkkelen til god drift på kort og lang sikt
Rett kompetanse på rett sted til rett tid gir behandling av god og riktig kvalitet Behandling med god kvalitet gir god pasientsikkerhet God kvalitet og pasientsikkerhet gir effektive behandlingsforløp og kostnadskontroll Strategisk utviklingsplan gir svar på hvordan vi skal løse vårt oppdrag som Universitetssykehus med ansvar for en befolkning på innbyggere innenfor de rammene som er gitt oss. Et overordnet veivalg i strategien er å satse på kvalitet i behandlingen. Vi står for at behandling av god kvalitet og riktig kvalitet gir god pasientsikkerhet, en bedre arbeidshverdag og et tilbud til pasientene som vi kan være stolte av. Kvalitet krever ressurser og investeringer. I en kunnskapsbedrift betyr det først og fremst investeringer i kompetanse. Vi mener at god kompetanse hos alle ansatte og ledere gir god kvalitet i det tilbudet vi gir til pasientene. Investering i kompetanse og kvalitet vil gi oss effektiv og forutsigbar drift. Færre feil, færre overraskelser og bedre bruk av så vel mennesker som teknisk utstyr. Resultatet vil da bli kostnadskontroll. Kostnadskontroll gir oss handlingsrom – til å utvikle oss til et bedre sykehus.

10 MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR – må være sikkert i bruk
I BRUK PÅ SYKEHUSET 8900 utstyrsenheter 2300 ulike typer Gjennomsnittsalder 4,8 år Verdi 760 mill NOK BEHANDLINGS-HJELPEMIDLER 17000 pasienter 16600 utstyrsenheter 370 ulike typer Gjennomsnittsalder 4,5 år Verdi 15 mill NOK 10

11 MTA – en serviceavdeling
OPPLÆRING RÅDGIVING ANSKAFFELSER INTEGRASJONER KASSASJON VEDLIKEHOLD

12 Menneskelig nær – faglig sterk!


Laste ned ppt "Akershus universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google