Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Tove Karoline Knutsen 3. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Tove Karoline Knutsen 3. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Tove Karoline Knutsen 3. februar 2010

2 2 •To viktige aktører i Helse-Norge…….

3 3

4 4 19701990 201020302050 1,2 1,6 0,4 0,8 2,0 Utfordring: Vi blir stadig eldre Antall personer over 67 år 1970-2050 Folk i Norge i 2050 •500 000 over 80 år •Dobling siden 2009 •Vi blir 5-7 år eldre Kilde: SSB mellomalternativet Millioner

5 5 Økt forekomst: •Psykiske lidelser •Rus •Diabetes •Kols •Demens •Overvekt •Kreft Utfordring: Sykdomsbildet endres 1900195020502000 Hjerteinfarkt Infeksjons- sykdommer Figuren illustrerer tendenser

6 6 Helse og omsorgspersonell i kommunene 2000-2050 20002020 100 000 50 000 2050 250 000 200 000 150 000 204020302010 Kilde: SSB Behov for personell •250 000 i 2050 •Dobling fra 2009

7 7 Hvorfor samhandlingsreformen? •For lite koordinerte tjenester •For lite forebygging/rehabilitering •Økonomisk bæreevne trues

8 8 •Finansiering •Kommunenes rolle •Fastlegetjenesten Tre hovedområder

9 9 •Klarere pasientrolle •Ny kommunerolle •Spesialisthelsetjenestens rolle •Nytt finansieringssystem •Tydeligere prioritering •I tillegg: IKT, FoU og kompetanse Fem hovedgrep

10 10 Klarer kommunene så store oppgaver? Kommunene må samarbeide... Trenger vi en kommunereform?

11 11 •Oppgaver •Finansiering •Rolle i teamet Fastlegene

12 12 Rus Psykiatri

13 13 •Norsk helsenett SF •Kjernejournal •Nytt utvalg for gode løsninger IKT må på plass

14 14 Økonomi og finansiering •Vekst i kommunens rammer •Egne midler til forebygging •Kommunal medfinansiering •Kommunal fullfinansiering av utskrivningsklare pasienter

15 15 Utskrivingsklare pasienter •Kommunen får 100 prosent betalingsplikt fra første dag •Midlene til utskrivingsklare pasienter overføres til kommunene

16 16 Sykehusenes rolle •Enda bedre på det de kan best •Riktigere oppgavedeling •Veilede og samarbeide med kommunene

17 17 Tidsplan samhandlingsreformen •2009: Norsk helsenett SF •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Ny helse- og omsorgslov •2011: Ny finansieringsmodell •2012: Iverksette lov og finansieringsmodell

18 18 Samhandlingsmeldingen behandles i Stortinget 27. april 2010


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Tove Karoline Knutsen 3. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google