Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne

2 NTP – en helhetlig plan En helhetlig plan hvor samferdsel og transport er viktige virkemidler for den regionale og lokale velferd og utvikling. I tråd med forventninger og krav prioriteres bevaring, vedlikehold og modernisering av eksisterende infrastruktur

3 NTP – en helhetlig plan forts… Nødvendig - og en gjensidig fordel - med forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Behovet for mer penger – mange penger - er overtydelig !!! Det ”stjeles” penger fra investeringer til vedlikehold og drift)

4 NTP – en helhetlig plan forts… Tydeliggjør også behovet for økte ressurser til kollektiv og fylkesveger Økonomisk interessekonflikt kollektiv – veg, men prioritet til kollektiv ved + 45% Bruk av bypakker /utvidet belønningsordning

5 Føringer fra Regjeringen Føringer fra Regjeringen Retningslinje 2 De ulike delene av transportsektoren skal sees i sammenheng. Sterkere diffrensiering mellom by og land Kollektiv i by og veger i distrikt Invitasjon til samarbeid

6 Politiske utfordringer Økonomiske rammer må økes!! Veg vs kollektivtransport. Miljø vs vekst Økonomi-, miljø- og klimagevinster kan hentes ved kollektivtransport De største gevinstene hentes i de største byområdene

7 Hva nå ?? Vi mangler ikke dokumentasjon på behovene. Vi mangler penger Vi mangler vilje ? Vi mangler handling Vi mangler gjensidig tillit ???

8 Forpliktende avtaler blir viktig Fylkeskommunene /Storbyregionenen blir invitert og utfordret til forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåene (Utvidet belønningsordning) Hva blir vårt bidrag ??

9 Lokal evne til finansiering? Fylkeskommunens rammefinansiering gir ikke prioritet til samferdsel i byområder. –Samferdselskriteriene er «distriktrelaterte» (areal, rutenett til sjøs, befolkning på øyer, befolkning bosatt spredt), Bompenger, grunneierbidrag, parkeringsavgift, lokale skatter, økte billettpriser etc må til.

10 Arealpolitikk og effektiv planprosess Areal- og boligpolitikken må understøtte et effektivt transportsystem (og vice versa) Planleggingsystemet må forenkles. Lange planer og korte penger Innsigelsesinstituttet må forenkles Bruk av forsøksloven

11 Noen viktige arbeidsfaser for samordning: Høringsfasen Samf dep forberedelse Stortingets behandling De årlige budsjetter


Laste ned ppt "NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google