Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform for vekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform for vekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform for vekst
KLP Kommunekonferanse 6. mars 2014 Jørn Rattsø, NTNU

2 Hvor er det vekst? SSB Statistikkbanken
Identifiserer de største byregionene (tenk økonomisk geografi, ikke grenser), arbeidsmarkedsregioner Ser på befolkningsutviklingen , folketallet har økt med 1 mill fra 4 mill til 5 mill, og nyere Hvor mange byregioner (fra toppen) må du ha med for å fange opp 90% av befolkningsveksten?

3 Sør-øst (4): Fredrikstad/ Sarpsborg, Mjøsbyen (Gjøvik, Hamar, Lillehammer), Lillestrøm, Follo
Sør-vest (6) Oslo, Asker/Bærum, Vestfoldbyen (Tønsberg/Horten, Sandefjord/Larvik), Drammen, Skien/Porsgrunn, Kristiansand Vest (4): Stavanger/ Sandnes, Haugesund, Bergen, Nordvestbyen (Ålesund, Kristiansund, Molde) Midt/Nord (3): Trondheim, Bodø, Tromsø

4

5 De 17 har det meste av inntektsvekst og sysselsettingsvekst
Privat sektor lønnsnivå i de fleste av byregionene ligger langt over gjennomsnittet; Asker/Bærum 45%, Stavanger/Sandnes 28%, Oslo 24%, Follo 23% (over uveiet gjsnitt av alle 89 regioner) Befolkningen i byregionene har langt høyere utdanningsnivå; andel med høyere utdanning 54% i Asker/Bærum, 49% Oslo, 35% Follo, 33% Trondheim, 32% Stavanger/Sandnes (mot uveiet gjsnitt alle regioner 18%)

6 Utbyggingsmønster De 17 byregionene omfatter i dag 150 kommuner Byregionkommuner kan ha samlet planlegging av utbyggingsmønster, infrastruktur og transport Byregionkommuner kan overta fylkeskommunenes ansvar for vei og transport Byregionkommuner kan være sterk regional utviklingsaktør og utnytte agglomerasjonsfordeler

7 Velferd Byregionkommuner kan ha samlet ansvar for utdanningstilbudet fra barnehager gjennom videregående skole; sterk skoleeier og skoleledelse Byregionkommuner kan tilby mer avansert helse/omsorgstilbud, helseklinikker som avlaster sykehusene Byregionkommuner kan ha kapasitet for administrative stordriftsfordeler, bedre ledelseskompetanse, nye organisasjonsmodeller

8 Økonomisk selvstendighet
Byregionkommuner har inntektsgrunnlag for større betydning av inntektsskatten Byregionkommuner kan gis økt beskatningsfrihet i inntektsskatten og derved økt ansvar for egen finansiering (svensk modell) Økt skattefinansiering og redusert overføringsavhengighet flytter fokus fra staten til innbyggerne

9 Lokaldemokrati Bykommuner som kan forme sin framtid kan ha reelt lokaldemokrati Bykommuner kan få større handlingsfrihet, nasjonal regulering og styring kan begrenses Nye oppgaver (planlegging, veg/ transport, helseklinikker, videregående skole) finansiert av lokalt skattegrunnlag gir større kommunal selvstendighet

10 Byregionkommunemodellen:
Samle flerkommunale byområder i byregionkommuner Byregionkommunene gis Oslo- status, kombinert kommune/ fylkeskommune, potensiale for ytterligere desentralisering og sterkere kobling til lokalt skattegrunnlag Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Vestfoldbyen, Mjøsbyen .. alle 17? Generalistkommunen oppgis

11 Kommunereform for vekst
KLP Kommunekonferanse 6. mars 2014 Jørn Rattsø, NTNU


Laste ned ppt "Kommunereform for vekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google