Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for gassplanene Frostating, 20. februar 2004 Petter Haugan Gassforum Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for gassplanene Frostating, 20. februar 2004 Petter Haugan Gassforum Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for gassplanene Frostating, 20. februar 2004 Petter Haugan Gassforum Trøndelag

2 Styre Felles oljepolitisk utvalg for Trøndelag FOPUT Gassforum Trøndelag NHO Trøndelag MidGas Fellesforbundet Nord-Trøndelag Fellesforbundet Sør-Trøndelag LO Nord-Trøndelag LO Sør-Trøndelag Verdal Næringsforum Indre Namdal Regionråd Bedriftsforbundet avd. Midt- og Nord-Norge Orkdal Næringsforening NITO Sør-Trøndelag NITO Nord-Trøndelag NIF Sør-Trøndelag NIF Nord-Trøndelag Næringsforeningen i Trondheim Regionsamarbeidet Frostating

3 Hva vil vi gjøre i Trøndelag? •Bygge gassrør i Trondheimsfjorden med grenrør til Trondheim og industristeder langs fjorden •Bygge et kraftvarmeverk og videreutvikle Norske Skogs papirfabrikk i Skogn •Bygge pilotanlegg for CO 2 -håndtering i Skogn, som kan utvikles til fullskala anlegg •Utvikle teknologi og bli verdensledende innen rensing og håndtering av CO 2 •Utvikle ny industri basert på naturgass i hele regionen

4 Industriprosjektet i Skogn

5 CO 2 -pilot Skogn - konsept •Bygge fullskala kraftvarmeverk basert på eksisterende teknologi og tillatelser •Bygge "CO 2 -laboratorium" i Skogn –pilot i industriell skala –ta hånd om CO 2 -utslipp fra en andel av anlegget –langtidstesting og optimalisering av CO 2 -fangsten •Komplett kjede for CO 2 -behandling testes ut –fangst, transport og lagring/utnyttelse av CO 2 •Anlegget kan skaleres opp etter hvert •Kan bli første storskala anlegg for kraftproduksjon med CO 2 -håndtering i verden

6 NORNE SKARV HEIDRUN ÅSGÅRD KRISTIN NJORD DRAUGEN ORMEN LANGE TJELDBERGODDEN BREKSTAD BJUGN ORKANGER TRONDHEIM INDERØYA STEINKJER LEKSVIK SKOGN LEVANGER VERDAL Gassregion Midt-Norge

7 Utfordring: infrastruktur for gass •Som et av få land i Europa mangler gassnasjonen Norge infrastruktur for naturgass •I dag kan nesten bare utenlandsk industri utnytte fordelene med norsk naturgass •Infrastruktur med offentlig medvirkning er nødvendig for å ta naturgassen i bruk •Rørledninger er nødvendig for å transportere større mengder gass på en effektiv måte

8 Gassrør i Europa

9 Eksempel: Norske Skog i Europa •Norske Skog har fire papirfabrikker i Norge - fem på Kontinentet •Fire av de fem fabrikkene på Kontinentet bruker naturgass •To av fabrikkene har egne kraftvarmeverk for naturgass •Ingen av fabrikkene i Norge har tilgang til naturgass •Skogn ligger nærmest gassfeltene av alle papirfabrikker i hele Europa •Fabrikken i Skogn har store utbyggingsplaner – trenger naturgass, men mangler infastruktur

10 Hva skal til? •Forhold mellom langsiktig pris på kraft i Norden og gass i Midt-Norge •Finansiering av CO 2 -pilot •Kvoteregime for CO 2 i Norge og Europa •Avklaring av Statoils planer på Tjeldbergodden •Forlenget konsesjon Skogn •Politikk for infrastruktur for gass

11 Hva skjer når? •Finansiering forstudie CO 2 -pilot –vinter/vår 2004? OED •Finansiering pilotanlegg CO 2 –revidert nasjonalbudsjett juni 2004 •Kvotesystem CO 2 –forslag fra regjeringen vår 2004 •Forlenget konsesjon Skogn –vår 2004. OED •Statoil Tjeldbergodden –beslutning om konsesjonssøknad: 2004 –beslutning: 2005? •Infrastruktur –Stortingsmelding: mai/juni 2004. OED –Stortingsbehandling: Høstsesjon 2004

12 Statlig engasjement i gassrør •Gassrør er nødvendig infrastruktur for energiforsyning og industri –på linje med kraftlinjer, veier •Staten bygger rør fra Norge til utlandet –må gjøre det også i Norge •Statlig selskap kan bygge og eie rør –brukerne betaler for transport –på samme måte som i kraftnettet –ikke subsidiering •Norsk politikk skal utformes våren 2004 –nasjonal politikk, ikke spesifikt for Trøndelag –men mulighet for rør i Trondheimsfjorden må omfattes

13 Infrastruktur: Toget går i år •Ny stortingsmelding behandles legges fram i vår –behandles trolig i Stortinget i høstsesjonen •Føringer fra Stortinget (2003): –"utrede alternative løsninger for framføring av gass. Rør, LNG, CNG; ulike finansieringsformer med statlig deltakelse" –"nødvendig at staten deltar i finansiering" –"... flere områder utpeker seg.... Sørøst-Norge, med Grenland, Østfold og Agder og flere steder i Trøndelag og på Vestlandet er slike områder" •Sem-erklæringen: –"Statens eventuelle deltakelse i finansiering/eierskap i gassrørledning (Skogn) forutsetter at staten ikke subsidierer gasstransport til konvensjonelle gasskraftverk. Statens eventuelle bidrag skal avgrenses til merkostnadene knyttet til andre formål" –Denne formuleringen er ikke uttrykt fra noe flertall i Stortinget •Vi må trykke på fra Trøndelag! –synlig og samlet


Laste ned ppt "Status for gassplanene Frostating, 20. februar 2004 Petter Haugan Gassforum Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google