Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor vil BRB – er dere med? Ole Hope 16.09.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor vil BRB – er dere med? Ole Hope 16.09.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor vil BRB – er dere med? Ole Hope

2 Strategisk næringsplan definerte prioriterte næringer og fokusområder for det offentlige i Bergensregionen Vedtatt SNP i alle kommuner sommeren 2010 Hva skal vi prioritere og hvilken rolle skal vi ha?

3 Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion
Visjon for regionen Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion Business Region Bergen skal legge til rette for at regionen blir globalt anerkjent som ledende innenfor etablering og vekst av kompetansemiljøer og klynger Business Region Bergen skal være det foretrukne redskapet for offentlige aktører med interesse for næringsutvikling i regionen Visjon for selskapet Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen Virksomhetsidé Business Region Bergen skal være et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene Business Region Bergen er til for sine eierkommuner og skal med sin særegne eierkonstellasjon være et strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Business Region Bergen skal spille eierkommunene gode i næringsutviklingsspørsmål gjennom å være i forkant, vite hva som er på gang og utarbeide de riktige argumentene og løsningsforslag for at regionen skal vinne frem. Business Region Bergen skal legge til rette for næringslivet i regionen gjennom: Å bidra til bedre samhandling i regionen Langsiktig næringsutvikling basert på Triple Helix der akademia/FoU og næringsliv kobles Å gjøre kommunene gode på næringsutvikling Å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for næringslivet Å trekke til oss virksomheter og kompetanse som er strategisk viktige for regionen Business Region Bergen skal rådgi eierkommunene gjennom åpen, direkte og fortrolig dialog. Business Region Bergen skal ha geografisk fokus på den regionen eierne representerer.

4 Næringsvennlig offentlig sektor Internasjonalisering
Prioriterte fokusområder for Business Region Bergen Næringsvennlig offentlig sektor Internasjonalisering Interkommunal koordinering og samarbeid Knytte sammen FoU, næringsliv og det offentlige Inngangsport for etablering Tiltrekke nye virksomheter og kompetanse til regionen og legge til rette for etablering Markedsføring Synliggjøring av regionen som et attraktivt sted å drive næring og bo Profilering av viktige næringer og FoU-miljøer i regionen Bistå ordførere/eiere med kunnskap og informasjon Bygge og utvikle nettverk Bidra til internasjonal synlighet av regionens virksomheter og kompetanse

5 Prioriterte aktiviteter i strategisk næringsplan
Etablerertjenesten Profilering av regionen Næringsarealutvikling Effektivt mottaksapparat for utenlandske delegasjoner Regionale fakta – nøkkeltallsprosjekt Marin klyngeutvikling Nordområde satsing

6 Prioritert arbeid utover strategisk næringsplan
Fornyet og styrket etablerertjeneste Bidra aktivt praktisk og finansielt for å få på plass SUA i regionen Implementere ny arbeidsmetodikk ifht risikoanalyser og prosjektgjennomføring

7 Handlingsplan for næring – region nord
Hvordan kan vi sammen koble vårt arbeid med lokal satsing i den enkelte kommune?

8 Bidra med systematisert arbeidsmetodikk

9 Risikoanalyser – Kritikalitet

10 Risikomatrise

11 Felles prosjektmetodikk
Hva Felles opplæring i enkel prosjektmetodikk (egne ressurser) Felles malverk Standardisering Effekt: Bedre styring og kontroll Større gjennomsiktighet Bedret ressurskontroll Bedret oversikt over fremdrift Høyere kvalitet Økt leveranseevne


Laste ned ppt "Hvor vil BRB – er dere med? Ole Hope 16.09.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google