Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter Hirdes, prosjektleder Simulation and Scenario Centre, NCE Smart Energy Markets 10:10 – 10:25 Smart Energy Market Simulation and Scenario Centre - v/Stig Ottesen, forsker og Dr.gradskandidat, NCE Smart Energy Markets og Dieter Hirdes 10:25 – 10:55 Offshore Simulation Centre felles klyngefasilitet, innovasjonsfaktor og utstillingsvindu for NCE Maritime klyngen v/ Arne Monsholm, daglig leder Offshore Simulator Centre, Ålesund 10:55 – 11:25 COMPARE Testlab felles klyngefasilitet og innovasjonsfaktor for IT bedriftene i COMPARE clusteret, for IT- bedriftenes kunder og for samarbeidet med Karlstads Universitet v/Göran Österman, VD i Stiftelsen Compare Karlstad 11:25 – 11:35 Gapminder: 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – innovativ visualisering av tørre tall, video v/Prof. Hans Rosling, Karolinska Institutet, Stockholm200 Countries, 200 Years, 4 Minutes Prof. Hans Rosling 11:35 – 12:15Gruppearbeid del 1 12:15 – 12:35Lunsj 12:35 – 13:15Gruppearbeid del 2 13:15 – 13:45Plenum, oppsummering av gruppearbeid 13:45 – 14:00Veien videre, etablering av ressursgruppe

2 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppeoppgaver Gruppearbeidet gjennomføres i 2 bolker. Workshopens deltakere deles i 4 grupper, se gruppeinndeling med gruppeleder i rød skrift. Gruppeleder peker ut en sekretær som noterer gruppens innspill i en powerpoint-mal som presenteres i plenum etter 2. del av gruppearbeidet. Gruppeleder har ansvaret for PC og minnepenn til gruppearbeid. Det er projektor på alle grupperom. Gruppene bruker følgende grupperom: Gruppe 1: VIP-kantina Gruppe 2: rom A2-222 (hovedfløy 2.etasje) Gruppe 3: rom A2-223 (hovedfløy 2.etasje) Gruppe 4: rom A2-224 (hovedfløy 2.etasje)

3 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Oppgave 1: «Din ønskedrøm» Hvis du ser bort fra tekniske og økonomiske utfordringer, hvordan vil «drømmefasilitetene» i simulerings- og scenariosenteret se ut for din bedrift/organisasjon? Beskriv gjerne type utstyr på et funksjonelt nivå uten å gå i tekniske detaljer. - Sikre miljødimensjon - Utstillingsvindu for politiske myndigheter - Markedsføring for studier ved HiØ og brukes aktivt av studenter og stipendiater - Bidra innen styrt produksjon av helsetjenenster -Utviklingslab for helse innen bl.a. IKT og automasjonVisualisering m.h.p. bl.a. informasjon -Lettere forstå kompleksitet i el markedet Gruppe: 3

4 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 3 Oppgave 2: Hvordan bruke fasilitetene i kundesammenheng? Hvilke kundeaktiviteter i din bedrift/organisasjon vil kunne dra nytte av (a) storskala visualiseringsfasiliteter og/eller (b) dedikerte testfasiliteter? Velg tre aktiviteter hvor du beskriver kort et mulig bruksmønster. -Simulere FoU resultater for å ta miljøriktige valg - Markedsføring av type nøytral - Attraktivitet i forhold til studenter - Ivareta helsedimensjon, -Tettere samarbeid næringsliv og HiØ -Attraktivt overfor kunder

5 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 3 Oppgave 3: Hvilke andre bruksområder kan være aktuelle? For at fasilitetene skal være mest mulig fleksible ønsker vi ideer til ulike former for bruk. Kan det tenkes at laben kan brukes som ledd i ulike former for kultur- og opplevelsesproduksjoner? Andre ideer? Hva med høyskolen? Vær kreative og tenk utover egen bedrift/organisasjon. En form for kino? Kultur og opplevelse. Nesten ubegrenset bruksområder. App fabrikk. Viktig med spissing men det vil være en del generisk kompetanse som det kan samarbeides om. Viktig med spissing. Mest mulig fleksibelt hus.

6 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 3 Oppgave 4: Har it bransjen noe å lære av opplevelsesbransjen? Kan IT bransjen lære av bruken av visualisering i opplevelsesproduksjon når det gjelder ny teknologi eller anvendelse av kjent teknologi på nye måter?

7 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 3 Oppgave 5: Hvordan kan du bidra til utviklingen av nytt simulerings- og scenariosenter? Hvilken type kompetanse eller ressurser vil du eller din bedrift/organisasjon kunne bidra med under design og oppbyggingen av (a) visualiseringslaben og/eller (b) testlaben? Bedriftkompetanse / ressurs Vista Borealis, TrondFilm /Tv/Visuelle/Innhold NHO, TrulsBruk/Markedsføre/VRI 3 HIØ, ØyvindTverrfaglig mot helse/prosessindustri HIØ, JanIT/testing/prosjekt master/markedsføring/Digitale medier Østfoldforskning, Hanne Prosjekter, grønne databaser, gen. Kompetansen for finnes i ØF. NCE Smart, Einar NCE Smart, Thor


Laste ned ppt "Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google