Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5

2 2 Tilstedeværelse på campus •De aller fleste studentene i utvalget er på campus flere ganger i uka. På Haraldsplass og NTNU sier en meget høy andel at de er der tilnærmet daglig. •HiNesna er svært avvikende, med en høy andel som i liten grad er på campus.

3 3 Tilstedeværelse på campus Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

4 4 Tilstedeværelse på campus

5 5 Bruk av fasiliteter

6 6 De neste sidene viser andelen som bruker ulike fasiliteter hhv. Minst 2 ganger per uke og minst i løpet av semesteret i undergrupper på UiO.

7 7 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom

8 8 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

9 9 PC-rom/Datasal

10 10 Trådløstnett

11 11 Grupperom

12 12 Bibliotek

13 13 Laboratorium/Øvingsrom/Praksisrom

14 14 Kantine/kafe

15 15 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder)

16 16 Bønnerom/ rom for tro og tanke (eller stillerom)

17 17 Tilfredshet med fasilitetene på studiet •Basen for tilfredshetsspørsmålene er de som bruker fasilitetene i løpet av semesteret. Det er i liten grad snakk om utbredt direkte misnøye med noen av fasilitetene. •Det trådløse nettet og biblioteket er fasilitetene med høyest brukertilfredshet.

18 18 De neste sidene viser tilfredsheten med ulike fasiliteter i undergrupper, blant de som bruker dem i løpet av semesteret, i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Resultatene for andre læresteder er vist som referanse. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar. Videre vises årsaker bak misnøye med fasiliteter. Basen er de som er meget misfornøyd eller misfornøyd med den enkelte fasilitet.

19 19 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

20 20 Lesesalsplass/studentarbeidsplass Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

21 21 PC-rom/Datasal Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

22 22 Trådløstnett Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

23 23 Grupperom Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

24 24 Bibliotek Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

25 25 Laboratorium/øvelsesrom Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

26 26 Kantine/kafe Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

27 27 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

28 28 Bønnerom/ rom for tro og tanke (eller stillerom) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

29 29 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom N=510

30 30 Lesesalsplass/studentarbeidsplass N=719

31 31 PC-rom/Datasal N=323

32 32 Grupperom N=545

33 33 Bibliotek N=39

34 34 Laboratorium/andre øvelsesrom N=67

35 35 Kantine/kafe N=622

36 36 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder) N=317

37 37 Bønnerom/rom for tro og tanke (eller stillerom) N=27

38 38 Læringsutbytte 7

39 39 Læringsutbytte •Egenstudier og innleveringer/øvinger er aktivitetene flest sier at de lærer mye av. •11% av UiO-studentene mener at de lærer lite av forelesningene, og 20% at de lærer lite av gruppearbeid i regi av studiestedet.

40 40 De neste sidene opplevd læringsutbytte i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Resultatene for andre læresteder er først vist som referanse. Deretter vises resultater for undergrupper på UiO. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar.

41 41 Læringsutbytte Universitetene UiO NTNU UiS UMB

42 42 Læringsutbytte Høgskolene HiH HiNesna Haraldspl.

43 43 Forelesninger Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

44 44 Forelesninger Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

45 45 Samtaler/diskusjoner med faglærere Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

46 46 Samtaler/diskusjoner med faglærere Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

47 47 Gruppearbeid i regi av studiestedet Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

48 48 Gruppearbeid i regi av studiestedet Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

49 49 Innlevering/øvinger Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

50 50 Innlevering/øvinger Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

51 51 Gruppearbeid organisert av studentene selv Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

52 52 Gruppearbeid organisert av studentene selv Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

53 53 Feltarbeid/ekskursjoner Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

54 54 Feltarbeid/ekskursjoner Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

55 55 Laboratoriearbeid eller annen praktisk øving Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

56 56 Laboratoriearbeid eller annen praktisk øving Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

57 57 Praksis Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

58 58 Praksis Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

59 59 Egenstudier Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

60 60 Egenstudier Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

61 61 Uformelle samtaler med andre studenter Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

62 62 Uformelle samtaler med andre studenter Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

63 63 Oppfatning av vurderingsform •18% av studentene synes at deres kompetanse i liten grad måles på en god og hensiktsmessig måte. Denne andelen er høyest på HiNesna, og relativt høy på HiH og UiO.

64 64 Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Oppfatning av vurderingsform


Laste ned ppt "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google