Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Titanic Developer Team består av :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Titanic Developer Team består av :"— Utskrift av presentasjonen:

1 Titanic Developer Team består av :
Einar Widding : 3DDT Gunnar Flataukan : 3DSU Ole Henrik Olsbu : 3DDT

2 Prosjekt ”Porteføljestyringssystem”
Det er et samarbeide med mellom - Titanic Developer Team - Rådgivende Økonomer ASA I tillegg er disse firmaene deltakere. - Industrifinans ASA - Storm Kommunikasjon AS - Setup Data AS

3 Hvorfor vi valgte oppgaven:
Bakgrunnen for at gruppen ble dannet var at Ole Henrik og Gunnar overvar Rådgivende Økonomer ASA`s presentasjon av prosjektet ved IDB. Vi var egentlig 4 studenter som samlet oss om oppgaven men ble 3 til slutt. Oppgaven fremstod som interessant etter at Rådgivende Økonomer ASA`s representant Kai A Fegri hadde lagt frem oppgaven. Vi har følt at vi har stått veldig fritt til å velge programmeringsspråk, plattform osv.

4 Hvem er så oppgavestiller:
Oppdragsgiver er firmaet rådgivende økonomer i Oslo. Dette er et lite rådgivingsfirma som i dag har 5 ansatte. Firmaet har ansvaret for å gi råd til sine kunder, som er personer med porteføljer fra 1 – 15 millioner, om hvordan de bør plassere pengene sine. De driver kun med rådgiving og ikke salg og kjøp for kundene. Som et ledd i denne rådgivingen ønsket de seg et system som ville forenkle administrasjonen av de enkelte kunders porteføljer. I tillegg skal kunden kunne se sin portefølje til enhver tid, for å følge utviklingen på avkastning. Programmet skal effektivisere rådgivers arbeid slik at tidsforbruket går ned uten at kvaliteten av arbeidet forringes.

5 Problemstilling: Systemet skal være web-basert, både for kunde og rådgiver. For at kunden skal kunne få opp data om sin portefølje må det innhentes kursdata om de enkelte fond fra Oslo Børs. Det trengs altså en database med kursdata fra Oslo Børs som programmet kan utføre spørringer mot. For å forenkle forståelsen for brukerne eller kunden bør programmet ha en mulighet til å presentere sine tall grafisk. Kunden skal kunne simulere forandringer i sin portefølje for å se resultatet av sine endringer før han gjør dem. Det betyr at det må legges inn funksjoner for risiko planlegging og liknende.

6 Prosjekt strategi: Helt fra starten har det vært meningen å lage komponenter som settes sammen til et system. Denne fremgangsmåten gjør at vi ikke har noen avhengighet mellom komponentene og dermed unngår vi at en forsinkelse på et område medfører at andre områder må utsettes. Vi har også satt sammen en prototyper, dette for å sikre at vi ivaretar en iterativ og inkrementell prosess ved å involvere oppdragsgiver i utvikling og design.

7 Status og videre fremdrift:
Gruppen holder i disse dager på med å sette sammen prototypen for å legge den frem på et prosjektmøte i begynnelsen av mai. Mange komponenter er kommet langt, og flere vil bli påbegynt når vi har unnagjort fremvisningen av prototypen og fått aksept for den. Selve systemet ventes klar til levering

8 Oppbygging:


Laste ned ppt "Titanic Developer Team består av :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google