Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FIRST LEGO LEAGUE 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FIRST LEGO LEAGUE 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 FIRST LEGO LEAGUE 2014

2 HVEM STÅR BAK? Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FIRST LEGO League-turneringene i Skandinavia. ”Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften”

3 SAMARBEIDSPARTNERE Stiftelsen FIRST Scandinavia støttes økonomisk av bedrifter og offentlige myndigheter. FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse og og drives av sponsormidler. Alle inntekter går ut gjennom prosjektet og ingen tar ut utbytte.

4 HVORFOR FLL? gode opplevelse med teknologi og prosjektarbeid
Med FLL ønsker vi å bidra til at skolen skal kunne motivere våre barn til å like realfag, teknologi og design. Vi tror på å gi unge muligheten til å jobbe med gode, morsomme og krevende utfordringer over tid. • barn og unge i alderen år gis en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid tidlig slik at de får flere knagger å henge teoretiske kunnskaper på. • stimulere ikke bare til interesse for teknologi, men også fokusere på viktige områder som samarbeid, prosjektarbeid, innovasjon, kreativitet og design. De får erfaring med en arbeidsmetode som brukes i videre utdanning og i arbeidslivet. gode opplevelse med teknologi og prosjektarbeid en undervisningsform som egner seg godt for tilpasset opplæring øker interessen for realfag og teknologi øke rekrutteringen til realfaglige studier Få erfaring med en arbeidsmetode som brukes i videre utdanning og i arbeidslivet!

5 Utfordre barn og unge gjennom reelle problemstillinger!
PROSJEKTET Utfordre barn og unge gjennom reelle problemstillinger! Elevene/deltagerne møter mange av de arbeidsbetingelser som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. de har ikke nok ressurser de vet ikke hva konkurrentene gjør de må finne opp/designe/utvikle lage prototype redesigne og bygge på nytt Til slutt skal elevene/deltagerne levere et produkt de kan presentere til riktig tid.

6 KJERNEVERDIER Vi jobber sammen som et lag.
Vi jobber sammen som et lag.  Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere. Det vi lærer, opplever og erfarer er viktigere enn det å vinne. Vi deler våre erfaringer med andre. Vi er gode konkurrenter. Vi er vennlige og profesjonelle i alt vi gjør. Vi har det gøy! FLL kjerneverdier er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag. Med gode holdninger oppnår man bedre resultat og fornøyde deltagere.

7 ÅRETS OPPDRAG Hvordan underviser vi i fremtiden? Hvordan ønsker elevene å tilegne seg kunnskap og hvor kan dette finne sted? FLL lagene skal forske på og presentere for de voksne om de metoder som de ønsker å lære på.  Gjør deg klar for en helt ny klasse - FLL WORLD CLASS! FLL utfordrer barna til å tenke som forskere og ingeniører. I forsknings- oppgaven skal lagene bestemme en problemstilling, for så å finne en løsning. I tillegg skal lagene bygge, teste og programmere en autonom robot med LEGO MINDSTORMS® for å løse robotoppdragene. Med FLL kjerneverdier i bunn, og som et godt verktøy i prosjektet, kan lagene allerede nå gjøre seg klare for ”World Class”!

8 FLL INNDELING Forskning og teknologi er hoveddelene. Den siste delen er hvordan man markedsfører arbeidet sitt og hvordan man samarbeider underveis i arbeidet. FIRST LEGO League er et teknologi og kunnskapsprosjekt for barn og unge i alderen år Deltakerne har inntil 8 uker på å jobbe med disse delene:

9 FORSKNING Gjøre bakgrunnsstudier om årets tema Definere et problem
I Forskningsdelen skal disse arbeidsoppgavene gjøres og her er det naturlig å trekke inn kompetansemålene fra Forskerspiren under naturfag i Kunnskapsløftet (Norge) Det er også viktig å inkludere flere av fagene og dette kommer vi tilbake til senere. Gjøre bakgrunnsstudier om årets tema Definere et problem Finne en innovativ løsning Forberede en presentasjon Prosjektinnlevering

10 TEKNOLOGI Sette sammen «Challenge-settet» Utvikle og bygge en robot
Teknologioppgaven består av mange praktiske gjøremål. I denne delen kan man ha fokus på fagene matematikk og naturfag. Et Challenge sett består av: en matte (120x240 cm)– som kan rulles ut på en flate eller på et robotbord klosser til å bygge opp installasjoner dual lock for å feste installasjonene Dette bestilles ved påmelding. Nytt i 2013 er at byggeinstruksjonene til installasjonene KUN kan lastes ned fra nett. Det er ikke CD med i settet. Sette sammen «Challenge-settet» Utvikle og bygge en robot Programmere roboten Velge strategi på robotbanen Forberede en teknisk presentasjon Prosjektinnlevering

11 MARKEDSFØRING & SAMARBEID
Markedsføre prosjektet i forkant/ etterkant av turneringsdagen Planlegge og utforme en «Stand/PIT» Forberede en markedsføringspresentasjon Prosjektinnlevering I markedsføringen er det viktig å tenke på at det er hele prosjektet som skal markedsføres, ikke bare løsningen i Forskningsoppgaven eller bare teknologidelen. Lag gjerne heia rop, sang, kostymer og andre effekter for å synliggjøre laget på turneringsdagen. Dette er ikke ett krav, men vi oppfordrer lagene til å gjøre det.

12 PROSJEKTET FLL-prosjektet blir en del av skolehverdagen, ikke et tillegg til. Ved å delta i FLL arbeider elevene innenfor spesifikke deler av læreplanene, og FLL er aktuelt i mange fag. FLL er et prosjekt som passer godt inn i skolenes læreplaner og hvor forskningsmetodikk står sterkt. I dokumentet ”Veilederhefte” kan man lese om flere kompetansemål som kan oppnås ved å delta i FLL.

13 FLL ER FOR ALLE! Teknologen Programmereren Forskeren Utrederen
Entertaineren Kunstneren Teoretikeren Prosjektlederen Et godt resultat i FLL er avhengig av samarbeid mellom ulike mennesketyper med ulike kvaliteter!

14 FLL I SKOLEN FLL Kjerneverdier Problemløsning Samarbeid
Hvilke egenskaper og ferdigheter trenger dagens unge i framtidens jobber? Vi lever i en verden som er i rask forandring, vi utdanner framtidens arbeidstakere til jobber vi ikke kjenner ordentlig til. Fagkunnskap er, og vil være viktig, men også andre egenskaper vil være av stor betydning. Egenskaper barn og unge vil trenge er evner til god kommunikasjon og samarbeid, kreativ tekning og innovasjon, kritisk tenking og problemløsning. God kommunikasjon Kritisk tenkning Kreativ & innovativ tenkning Fagkunnskap

15 TURNERINGSDAGEN Konkurrere med sine roboter på robotbaner
Prosjektet avsluttes med en turneringsdag. Da møtes alle lagene for å presentere sitt prosjekt – konkurrere mot andre lag på robotbanen, - og ikke minst ha det morsomt! Dagen er lagt opp med musikk, konferansier og god stemning. Alle lag har minimum 3 robotkamper I løpet av dagen. Den beste poengsummen av disse tre bestemmer om de går videre til mellomrunden. Robotkonkurransen avskuttes med en finale. Konkurrere med sine roboter på robotbaner

16 TURNERINGSDAGEN Presentasjon av forskningsoppgaven for dommere
Lagene har 3 presentasjoner de skal igjennom i løpet av dagen; det er forskning- profilering- og teknologi presentasjon. Dommerne er rekruttert fra næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Her ser dere et bilde fra Forskningspresentasjonen. Lagene velger selv hvordan de vil presentere forskningen sin. Noen eksempler er rollespill, Power Point eller plakater. Hver presentasjon varer i max 5 minutter. Presentasjon av forskningsoppgaven for dommere

17 TURNERINGSDAGEN Teknisk presentasjon for dommere
På teknisk presentasjon forteller deltagerne hvordan de har bygget roboten, hvordan den virker og om strategien på robotbanen. De skal også vise et eller flere av programmene sine på robotbanen, samt forklare programmeringen. Teknisk presentasjon for dommere

18 Markedsføring og samarbeid presenteres i pit.
TURNERINGSDAGEN Markedsføring og samarbeid presenteres i pit. Her får laget besøk av en dommergruppe som skal bedømme presentasjonen av laget, samarbeidet og profileringen. Markedsføring og samarbeid presenteres i pit.

19 KOSTNADER Påmeldingsavgift: NOK 2 100,- DKK 2 000,- SEK 2 500,-
Inkludert i påmeldingsavgiften får lagene: T-skjorter (12 stk. pr lag) tilgang på egne lag-sider på nettet Oppdraget Deltagelse på turneringsdagen Robot sett: NOK ca ,- (se inxcover.no) (hvis ikke lagene disponerer dette fra før) Challenge sett: NOK 1 250,- DKK 1 120,- SEK 1 290,- Kostnaden for et lag som deltar for første gang er ca ,-. Robotsettet som er et kostbart verktøy er en engangs investering og kan benyttes frå år til år Man kan få kjøpt løse dele, samt sensorer og motorer enkeltvis viss man trenger å supplere. For norske lag: FLL robotsett kan kjøpes av vår samarbeidspartner inXcover.no.

20 VIKTIGE DATOER Nedenfor er de viktigste datoer i FLL-syklusen, men sjekk også vår kalender for flere aktiviteter.  1. februar: Påmelding åpner  1. september: Påmelding lukkes 13. september: Oppdrag ”World Class" offentliggjøres kl Uke 38: Lokalt veiledermøte Uke 44: Dommersamling/ opplæring 8. november: Regionale turneringer 29. november: Skandinavisk finale i København, Danmark

21 Finalen går 3 uker etter de regionale turneringene.
SKANDINAVISK FINALE Finalen går 3 uker etter de regionale turneringene. Hele klassen kan delta på selve turneringen. Men må da ordne overnatting, mat og transport utenom. Laget som vinner FLL Championsprisen i hver turneringsby er kvalifisert til å delta. Kan maks bestå av 10 deltakere og 2 veiledere.

22 MER INFORMASJON På vårt nettsted hjernekraft
MER INFORMASJON På vårt nettsted hjernekraft.org finnes all informasjon. Nettstedet har all informasjon man trenger om FLL. Her lanseres også årets oppdrag, man kan se bilder og film fra tidligere turneringer og tutorials (små opplæringsvideoer).


Laste ned ppt "FIRST LEGO LEAGUE 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google