Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risløkka kompetansesenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risløkka kompetansesenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Risløkka kompetansesenter
for yrkesfag

2 Spydspiss for fag- og yrkesopplæringen i Oslo
Oslo kommune samler videregående skole, Lærlingesenteret og Fagskolen i Oslo i et moderne kompetansesenter for yrkesfag. Teknologisenter på 600 m2– skal bygges opp i samarbeid med bransjene Arena for kurs- og etterutdanning for arbeidslivet Skal tilby attraktive og etterspurte yrkesfaglige utdanninger på alle nivå Skal møte behovene til et arbeidsliv som er i kontinuering endring og utvikling Skal være et innovativt kraftsenter for fag- og yrkesutdanning og fungere som en spennende og attraktiv samarbeidspartner for næringslivet 2

3 Planlagt for ca 1350 elever/studenter
Fagskolen i Oslo studenter VGS BA (Bygg og anleggsteknikk) elever DH (Design og håndverk) elever EL (Elektro) elever HS (Helse og sosial) elever TIP (Teknikk og industriell produksjon)* elever Studiespesialisering med entrepenørskap elever Påbygning elever 3

4 Dokumentnavn 4/3/2017

5 Status byggeprosjekt AF-gruppen har startet opp byggingen
Ferdigstillelse til skolestart 2013 Kostnadsramme: underkant av 2 milliarder m2 5

6

7

8

9

10

11

12

13 Tre organisasjoner samlokaliseres
Videregående skole Lærlinge senter Fagskole

14 Helhet og sammenheng i fag- og yrkesopplæringen
Et kompetansesenter for yrkesfagene gir mulighet for å utnytte og viser helhet og sammenheng i karriereløpene: Vgs / Fagbrev / Mesterbrev / Fagskolen og høgskole – universitet Skaper muligheter for sømløshet i alle overganger mellom trinn, opplæringsarenaer og utdanningsnivåer. Gjennom tett samarbeid med næringslivet vil man sikre utnytting av den til enhver tid beste, riktige kompetansen og tilgjengelige ressurser for opplæringen. Mer enn en skole - definere elever, lærlinger, studenter og ansatte i bedrifter som brukere av Risløkka kompetansesenter 14

15 Skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet
Trinn1- Kompetansesenter-konseptet: Utvikling av overordnet konsept i samarbeid med næringslivet. Her har representanter fra alle fagområdene deltatt. Trinn 2 - Fagområdene: Etablere samarbeid med bransjeorganisasjonene innenfor de ulike fagområdene. Trinn 3 - Arbeidslivets behov: Generere den enkelte bransjes behov og deretter etablere en felles plattform for hvert fagområde. Trinn 4 – Tegne forpliktende avtaler: Basert på avdekket behov innenfor den enkelte bransje, inngås avtaler med enkeltbedrifter innenfor konkrete samarbeidsområder. 15

16 Innovasjonsprosjektet i samarbeid med bilbransjen
3. april 2017

17 Design Pilot 09 Risløkka kompetansesenter har fått midler gjennom Design Pilot 09 - som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Det utdeles prosjektmidler for en større investering i brukerforståelse, kreativitet og systematikk  i idéfasen i et innovasjonsprosjekt. 17

18 Innovasjonsprosjekt i samarbeid med bilbransjen
”Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle ideer til deler av nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse og som fremstår som attraktive for ungdom?” Designdrevet/brukerdrevet innovasjon som hovedstrategi: Få frem erfaring og kunnskap om brukernes behov og oversette behovene til nye løsninger. Erverve kunnskap og erfaring om nye måter å samarbeide med næringslivet på som kan overføres til utvikling innenfor andre fagområder. 18

19 Samarbeid med Livework
Live|work sier om seg selv: ”Vi hjelper våre kunder til å utforme bedre tjenester. Vi setter brukernes opplevelser og behov i sentrum, og bruker kreative og praktiske metoder for forbedring og nyskapning.” 19

20 Brukerstudie Ideer Prototyping Leveranse
Prosjektet er delt inn i fire faser: Brukerstudie Ideer Rekruttere brukere. Intervjuer med bilbransjen, lærere, administrasjon, ungdomsskoleelever elever på vgs, … Løfte frem de ulike brukernes behov. Prototyping Workshop Kategorisere, velge ut og detaljere ideer. Leveranse Prøve ut 5-10 av de beste ideene i praksis, sammen med elever og bilbransjen. Definere et helhetlig opplæringsløp og tiltak fremover. 2010 mars mai august ~ september

21 Prosjektleder christine. wergeland. sørbye@ude. oslo. kommune
Prosjektleder Tlf


Laste ned ppt "Risløkka kompetansesenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google