Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innbyggernes Helse-IKT - utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten InnoMed møteplass Best Western Oslo airport Hotel,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innbyggernes Helse-IKT - utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten InnoMed møteplass Best Western Oslo airport Hotel,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innbyggernes Helse-IKT - utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten InnoMed møteplass Best Western Oslo airport Hotel, 6. november 2013 kl. 09:30 – 17:00

2 Målet med møteplassen er å bidra til: •Påvirke policyutvikling gjennom å vise hva som skjer i de forskjellige regioner og på forskjellige temaområder. •Synliggjøre interessenter, stimulere til koordinering av - og kunnskapsoverføring mellom - pågående aktivitet. •Diskutere hvordan innbyggerne kan engasjeres i spesifisering/utvikling av de nye løsningene. Målgruppe: Myndigheter, helsepersonell, FOU miljø, borgere, pasientforeninger, bedrifter, og virkemiddelapparat. Vi ønsker også å nå interessenter som utvikler slike løsninger eller er opptatt av hva som skjer på dette området. Møteplassen er delt i 4 bolker: Bolk 1: Motivasjon Bolk 2: Føringer og rammer Bolk 3: Eksempler på løsninger utviklet i de forskjellige regioner Bolk 4: Diskusjon: Hvordan skal helsetjenesten arbeide for å få dette til? Påmelding Påmelding til InnoMed innen 29/10-2013. Påmelding til konferansen gjøres her. Oppdatert program vil bli lagt ut på www.innomed.no. Det kan komme endringer i programmet helt frem til møtedagen.www.innomed.no Ingen deltakeravgift. Ved spørsmål kontakt: Wenche Poppe, wenche@norinnova.nowenche@norinnova.no Tlf: 91 62 92 50 Programgruppe: Deede Gammon OUS/NST, Arild Faxvaag Nasjonal IKT/ NSEP, Gro Berntsen NST, Thomas Rannstad Haugen Hdir, Wenche Poppe Innomed, med innspill fra flere.

3 Program og foredragsholdere TidTemaNavn Bolk 1: Motivasjon 09:30-09:35Åpning, introduksjon til dagens programWenche Poppe, Innomed 09:35-10:15 Hva er egentlig kvalitet i pasientforløp? - og hva betyr svaret for IKT-verktøyene våre? Gro Berntsen, Seniorforsker NST, UNN Bolk 2: Føringer og rammer 10:15-10:50St mld 9, hva skjer, hva planlegges i Helsenorge.noHelge T. Blindheim, Helsenorge.no 10:50-11:05Pause 11:05-11:20 Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av (spesialist)helsetjenesten. Arild Faxvaag, Nasjonal IKT, NSEP 11:20-11:35KommIT Aleksander Øines KS/KommIT Bolk 3: Prosjekteksempler 11:35-11:50 Helse-Vest: Assistert internettbehandling- fra forskning til klinisk praksis Tine Nordgreen Psykologspesialist, førsteamanuensis 11:50-12:05Helse-Midt: EIR 12:05-12:20 En portalløsning for pasienter - fra idé til implementasjon. Erfaringer fra en casestudie. Anita Das Doktorgradsstipendiat, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 12:20-13:20Lunsj 13:20-13:35Hva skjer i Helse Sør-Øst? Kjell Arne Grøtting Programleder Digital Samhandling i Helse Sør-Øst 13:35-13:50Connect 2.0: Pasient som ressurs i samhandlingsnettverket Cornelia Ruland Professor, leder for Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, OUS 13:50-14:05 Hjemme-monitorering av pasienter i en Norsk samhandlings modell. Eksempel fra EU-prosjektet United4Health med fokus på KOLS-pasienter Rune Fensli Forskningsleder/Førsteamanuensis Senter for eHelse og omsorgsteknologi Universitetet i Agder 14:05-14:20Pause 14:20-14:35Helse-Nord: «Mine behandlingsvalg» Rådgiver Anne Regine Lager, Medisinsk klinikk, UNN HF 14:35-14:55 Pasienten som partner i virtuelle team - samhandlingsløsning for bedre pasientforløp, samarbeid og pasientmedvirkning Tove Normann, Innovasjonsrådgiver NST/UNN HF Owe Landström, Overlege Smerteavdelingen/UNN HF 14:55-15:10 Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen 15:10-15:20Pause 15:20-16:10 Bolk 4: Gruppearbeid. Hvordan skal helsetjenesten arbeide for å få dette til? 16:10-16:50Presentasjon av resultater fra gruppediskusjoner 16:50-17:00Oppsummering avslutning


Laste ned ppt "Innbyggernes Helse-IKT - utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten InnoMed møteplass Best Western Oslo airport Hotel,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google