Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid skole næringsliv Valgfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid skole næringsliv Valgfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid skole næringsliv Valgfag

2 Lære ved å gjøre hva betyr det?
Erfaringslæring er først og fremst en personlig læring. Den innebærer alltid et personlig engasjement – hele mennesket med tanker og følelser er involvert i læreprosessen. Essensen i all erfaringslæring er uttrykt i ordet mening. All erfaringslæringen er en prosess, - ikke oppsamling av fakta. Denne prosessen kan foregå innenfor et planlagt opplegg men den følger allikevel samme utvikling som når man "lærer av livet". Det første trinnet består i at man utfører en handling og så registrer man konsekvensene av denne. Erfaringslæringsprosessen starter også med det den tradisjonelle læringen avslutter med - en selvstendig handling

3 Produksjon av varer og tjenester
Ideutvikling Hovedområdet handler om å identifisere behovene for varer og tjenester i lokalsamfunnet og vurdere hvordan de kan tilfredsstilles gjennom et nytt produkt eller ved å videreutvikle et produkt som allerede eksisterer. Prosessen fra å utvikle en forretningsidé til å etablere en virksomhet inngår i hovedområdet. Produksjon Hovedområdet omhandler prosessen med å planlegge, produsere og markedsføre varene eller tjenestene fram til de kan leveres. Hovedområdet innbefatter erfaring med å bruke lokale ressurser i tillegg til budsjettering og regnskap. Kvalitetssikring skal ivaretas i samspill mellom medelever, organisasjoner og lokalt arbeidsliv. Hovedområdet omfatter forståelse av sosial, kulturell og økonomisk entreprenørskap, og den betydningen dette har for verdiskapingen i eget lokalsamfunn.

4 Kompetansemål Ideutvikling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
identifisere behovene for varer og tjenester i lokalsamfunnet gjennom strukturerte undersøkelser vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller ved å videreutvikle de som allerede eksisterer utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet Produksjon planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe sette opp et enkelt budsjett og regnskap for arbeidet kvalitetssikre produktet og produktutviklingen ved å bruke medelever, foresatte, organisasjoner og lokalt arbeidsliv utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en hensiktsmessig måte presentere og vurdere prosessen fra idéskisse til resultat

5 Elevbedrift Jeg vil oppfordre sterkt til å bruke de mulighetene som endringene i ungdomsskolen nå gir, til å bruke entreprenørskap som metode og etablere elevbedrift på ungdomsskolenivå, sier Kristin Halvorsen

6 Hvorfor elevbedrift i valgfagene
Motiverende for elevene Faglige ressurser tilgjengelig på UE NO Tilpasset opplæring Elevmedvirkning Kurs for lærere Messer og konkurranser Motiverende for skoleledelsen – arena for å øke kompetansen i entreprenørskap

7 Nettressursser www.elevbedrift.no www.udir.no
Veiledning til valgfaget produksjon av varer og tjenester /

8 Her finnes eksempler på hvordan du kan gjennomføre valgfaget og hvilke aktiviteter du kan fylle de ulike fasene med. Eksempler på samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv Ved oppstart hentar ein inspirasjon frå lokalmiljøet. Avtalar gjer ein i god tid i førevegen Moglege samarbeidspartnarar som kan bistå, kan være etablerarsenter næringslivskonsulent i kommunen Ungt Entreprenørskap lokale bedrifter frivillige organisasjoner som Lions, Røde Kors, NKS, Rotary, idrettslag personer som har utmerket seg i lokalmiljøet (idrett, kultur, politikk, arbeidsliv, frivillig innsats, osv.) foreldre Lokale gründere Partnarskapsavtalar Eksempel på mal her:

9 Østfold – Rakkestad Kurse 1. klassinger i trafikksikkerhet

10 Nulla EB Oslo - Bøler skole 2012
Har utviklet Nulla, et ungdomsmagasin ”som bygger opp selvtilliten, i stedet for å bygge ned selvtilliten”

11

12 Tall Over elever driver elevbedrift på landsbasis


Laste ned ppt "Samarbeid skole næringsliv Valgfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google