Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VRI Trøndelag Opplevelsesnæringer 2008-2009. 2 Et historisk og teknologisk midtpunkt, men samtidig en kreativ og nyskapende region! Hvordan kan vi formidle,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VRI Trøndelag Opplevelsesnæringer 2008-2009. 2 Et historisk og teknologisk midtpunkt, men samtidig en kreativ og nyskapende region! Hvordan kan vi formidle,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VRI Trøndelag Opplevelsesnæringer 2008-2009

2 2 Et historisk og teknologisk midtpunkt, men samtidig en kreativ og nyskapende region! Hvordan kan vi formidle, kommersialisere og skape nye virksomheter basert på den kulturelle kapitalen? •Prosjektleder, opplevelsesnæringer: Anne Wally Ryan, HiNT,anne.w.ryan@hint.noanne.w.ryan@hint.no mob. 98062143 - Trøndelag -

3 3 Opplevelsesnæringer i VRI Trlag Paraplybenevnelse på bransjer/næringer som omfatter såkalte kulturnæringer, kreative næringer, reiselivsnæringen etc. VRI Trøndelag har valgt en avgrensning mot musikk og festivaler, reiseliv og anvendt bruk av spill og multimedia. Opplevelsesnæringen har et tverrfaglig fokus – så bruk av ulike fagmiljø og på tvers av bransjene er spennende! Pågående satsing og utvikling av kompetanse innen FoU-miljøene – og dette vil VRI bidra til å styrke!

4 4 Virkemidler (nevner de mest relevante…de to første er samhandling og mulighet for å påvirke ift regional satsing, de to andre er direkte ift bedriften(e)s behov.) Innovasjonsforum – Opplevelsesnæringer, VRI Trøndelag Totalt 10 deltakere fra h.h.v. næringen, FoU-miljø, offentlig myndigheter og en studentrepresentant. Overordnet målsetting er et handlingsrettet forum for å: •Planlegge og være hovedarrangør/koordinator for læringskonferanser innen opplevelsesnæringer •Være en møte- og informasjonsarena for kartleggingsprosjektet, forskerprosjektet etc. som ønsker innspill/informere. •Sikre at medlemmene får god kjennskap og forankring til VRI- arbeidet slik at vi når ut med dette til de ulike institusjonene (informasjonsledd) •Bidra til å legge strategien for ”veien videre” etter de to første årene i VRI (VRI har et 10 års perspektiv)

5 5 Virkemidler forts. Læringsarena - kan ha form som seminarer, konferanser eller workshops. Hensikten er å formidle kunnskap om aktuelle områder eller å ta opp aktuell problematikk innenfor innsatsområdene. Målsetting med læringsarenaene: •De regionale læringsarenaene skal bidra til å spre kunnskap som utvikles underveis i prosjektet eller ta opp aktuelle problemstillinger og tematikk som man ønsker å sette søkelyset på. Dette skal være en møteplass hvor næringen, FoU-miljøene og offentlige myndigheter møtes – for på sikt å bedre samhandlingen!

6 6 Virkemidler forts. Kompetansemegling skal bidra til å dekke kompetansebehov hos bedrifter i forbindelse med utviklingsarbeid. Bedrifter som har behov for spesiell kompetanse kan gjennom denne ordningen få støtte til å kjøpe inn FoU- tjenester. Kompetansemeglerne er behjelpelig med å finne fram til aktuell kompetanse. Hvem kan benytte Kompetansemegling? Kompetansemegling kan benyttes av enkeltbedrifter eller av flere bedrifter sammen. Ordningen gjelder for private bedrifter og i utgangspunktet for etablerte bedrifter. Støtte nivå 1 inntil 50 000 kr og nivå 2 inntil 200 000 kr. Kontaktpersoner: Terje Bakken, kompetansemegler, SINTEF Teknologi og Samfunn Tlf +47 73 59 39 18, mobil +47 930 58 761, terje.bakken@sintef.no Roald Lysø, kompetansemegler, Trøndelag Forskning og Utvikling Tlf +47 74 13 46 62, mobil +47 913 71 831, roald.lyso@tforsk.noroald.lyso@tforsk.no

7 7 Virkemidler forts. Studentoppgaver er oppgaver som bachelorgrads studenter (3-årig utdanning) og mastergrads studenter (5-årig utdanning) skriver ved avslutning av sine studier. Disse oppgavene kan gjøres på oppdrag fra bedrifter og deres behov. Studentoppgavene veiledes av ansatte ved utdanningsinstitusjonen. •Studentkube er et team av studenter som gjennomfører konkrete prosjekter i samarbeid med en eller flere bedrifter. Studentkuben settes sammen av studenter med de faglige kvalifikasjoner som trengs for å løse det enkelte prosjekter. Hvem kan søke? •Alle bedrifter kan melde inn behov for å få studenter til å gjøre en jobb. Forespørsler om studentarbeid kan legges inn på www.ideportalen.no www.ideportalen.no •Kontaktperson:Øyvind Skogvold, øyvind.skogvold@hint.noøyvind.skogvold@hint.no mob. 91186043

8 8 Overordnet mål •VRI Trøndelag skal styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i og for regionen, særlig gjennom økt samarbeid mellom næringslivet og FoU-institusjonene.

9 9 Velkommen til Trøndelag!


Laste ned ppt "1 VRI Trøndelag Opplevelsesnæringer 2008-2009. 2 Et historisk og teknologisk midtpunkt, men samtidig en kreativ og nyskapende region! Hvordan kan vi formidle,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google