Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets utviklingsmuligheter Atle Kvamme Bergen Næringsråd 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets utviklingsmuligheter Atle Kvamme Bergen Næringsråd 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets utviklingsmuligheter Atle Kvamme Bergen Næringsråd 1

2 Visjon ”Bergen Næringsråd skal være en pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde” 2

3 Møteplass – nettverksbygger - næringspolitikk 3

4 Mangfold 12 ressursgruppene utgjør vårt ”ekspertpanel”  Byutvikling  Finans  Marin  Handel og opplevelse  IKT/ Multimedia  Internasjonalt  Kultur/media  Mangfold i ledelse  Energi / Ny energi  Transport og Kommunikasjoner  Maritim  Nettverk U37 4

5 Samarbeid mellom 12 nærings- foreninger i Bergensregionen Austevoll Næringsråd Arna Næringsforum Askøy Næringsforening Bergen Næringsråd Kvam Næringsråd Nordhordland Handverk- og Industrilag Osterøy Industrilag Samnanger Næringsforum Stord Næringsråd Vaksdal Næringsselskap Vest Næringsråd Fusa Næringsforening Næringsalliansen 5

6 Verdensledende næringer 6

7 Kunnskapsbyen Bergen • Verdensledende næringsklynger i Bergen • Må beholde og videreutvikle posisjonen • Krever tett samarbeid næringsliv, forskning og utdanning • Våre næringer trenger • Verdens beste forskningsmiljø (innovasjon) • Verdens beste utdanningsmiljø (rekruttering) • Tiltrekke de beste talentene (kompetansekraft) 7

8 Medlemsundersøkelse: Kvalitet i utdanningen 84 % fremhever utdanning med kvalitet som viktig/svært viktig for bedriftens fremtid

9 9 Kvalifisert arbeidskraft 1Kapitaltilgang 2Markedsadgang 3 Kompetanseutvikling/opplæring 4 Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft 5 Samarbeid med relevante utdannings- og forskningsmiljøer 6Nettverksamarbeid med andre bedrifter 7Felles aktiviteter i internasjonale markeder 8Forbedring av offentlige rammebetingelser

10 Skolen: Næringslivets viktigste leverandør  Næringslivet –Avhengig av at det i hele samfunnet er gode kunnskaper om realfag og teknologi. –Grunnleggende betydning for alle typer bedrifter.  Globaliseringen –Alle berøres av kontakt over landegrensene.  Språk-, kultur- og kommunikasjonsferdigheter –Avgjørende for et konkurransedyktig næringsliv.

11 11 Kjennskap til Høgskolen i Bergen 10 21 32 43 54 65 42 % kjenner lite til HiB 7 % kjenner svært godt

12 Samarbeid - samhandling • Høgskolebygget og støtte til subsealinjen i flere år • Pådriver NCE Subsea • Har Universitet / Høyskoler med i alle ressursgruppene • Medeier Utdanning i Bergen • Pådriver Karrieresenteret og Trainee Vest • Aktivt samarbeid med studentorganisasjonene • Pådriver/medeier Vil Vite 12

13 Tiltak videre • Synliggjøre våre kompetansemiljøer • Lokalt, nasjonalt, internasjonalt • Trenger økt samhandling • Møteplassen vår katalysator mot næringslivet • Kunnskapsbyen en toppsak • Hovedtema i vårt neste magasin (Samspill) • Sivilingeniørutdanning - toppsak som del av Kunnskapsbyen • Bør styrke samarbeid om etter- og videreutdanning 13

14 Hva gjør vi med dette? 14

15 Vi må sette kunnskapen i sentrum 15


Laste ned ppt "Næringslivets utviklingsmuligheter Atle Kvamme Bergen Næringsråd 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google