Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013
Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013 Kjære kursdeltakere. Jeg vil også si hjertelig velkommen til dere alle sammen. Jeg heter Aina Olsen og er leder for dette prosjektet.

2 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Hovedmål: Å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre 10 ansatte Seksjon i Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nettadresse: Kompetansesenter og en seksjon i Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). 10 ansatte Hovedstrategi: universell utforming. Mål: Alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte. Hovedfokus er på personer med nedsatt funksjonsevne. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gav forresten Bufdir som oppgave å følge opp lov om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Einar M. Aslaksen

3 Prosjektgruppen Aina Olsen, prosjektleder Egil Andersen
Deltasenteret: Anders Eriksen (Tidligere repr. Fra SRFF) 3 representanter fra organisasjonene: FFO: Berit Larsen NHF: Guri Henriksen Pensjonistforbundet: Tone Bye Prosjektledelse/ sekretariat

4 Bakgrunn Føringer i eldrerådsloven og Lov om kommunale råd med rundskriv Behov for opplæring dokumentert i tidligere undersøkelser. Ønske om mer fokus på medvirkning i K5 Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene Vista Utredning AS: om Medvirknikng i plan- og byggeprosesser Gode råd er ikke dyre! Fokusgrupper uu.kurs.dibk.no slik den er nå gir ingen føringer for medvirkning.

5 Hva skal prosjektet levere?
Utarbeide et kursopplegg. Gjennomføre en pilot i Region vest. Integrere kursopplegget i innholdet som ligger på nettstedet Gi noen prinsipper for hvordan kurs for rådene kan organiseres og tilrettelegges.

6 Viktige spørsmål Kan rådene medvirke uten å samarbeide med lokale/regionale myndigheter? Hva innebærer god medvirkning fra rådene? Hvordan ivaretar ansvarlige og regionale myndigheter medvirkning? Hva trenger ansvarlige lokale og regionale myndigheter å bli minnet på?

7 Medvirkning i uukurs.dibk.no
2-mottakergrupper Kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne Politikere og ansatte Ikke tilstrekkelig å bare gi kurs for rådene Ansatte og politikere trenger også å bli minnet om Hva som står i lover, veiledninger? Hva som står i andre lover enn plan- og bygningsloven? Kunnskap om rådene – hva som deres rolle og oppgaver er Hva som kan øke kvaliteten på arbeidet med universell utforming!

8 Kompetanseprogrammet (uukurs.dibk.no)
Møte med Tone Rønnevig i Direktoratet for byggkvalitet som leder hovedprosjektet: Ønsker Deltasenterets hjelp til å enke videreføring på andre måter enn det som ligger i prosjektbeskrivelsen. Ber oss være åpne for andre modeller.

9 Innhold mot ansatte og politikere
Modul 1 Introduksjon til medvirkning Modul 2 Presisering i lover og rundskriv om hvor og hvordan råd skal medvirke Modul 3 Medvirkning i planprosesser Modul 6 Medvirkning i byggeprosesser

10 Innhold mot rådene Modul 1 Generelt om rådene 6 hovedområder
Oppgaver, roller, mandat Lover og rundskriv Basiskurs universell utforming Medvirkning i plan- prosesser Medvirkning byggeprosesser Hvordan jobbe strategisk?

11 Mål med piloten i Bergen
Prøve ut innholdet rettet mot rådene NB! Få tilbakemelding fra ulike rådsrepresentanter NB! Evalueringen VIKTIG! Håp Nyttig kurs, lettere å medvirke Skape engasjement og pågangsmot

12 Program for dagen 11:30 – 12:15: Hva er rådenes rolle, mandat og
oppgaver i fylker og kommuner? Anne Berit Kolås, NHF, Sørvest 12:15 – 13:15: Lunsj 13:15 – 13:45: Hva er universell utforming? Kristin Bille, Deltasenteret 13:45 – 14:15: Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming?

13 Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill
13:45 – 14:15: Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming? Pause 15 min 14: :45: Viktige lover og retningslinjer for rådenes arbeid Anders Eriksen, Deltasenteret 14:45 – 15:15: Pause med kaffe/te og noe å bite i 15:15 – 16:45: Hvordan medvirke i ulike planprosesser? Suksesskriterier og fallgruver Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill

14 Morgendagens program 09: :30: Hvorfor er medvirkning viktig for kommunen/fylkeskommunen? Samtale mellom to rådsrepresentanter og én politiker 09:30 -10:30: Hvordan medvirke i ulike bygge- prosesser? Suksesskriterier Jørn Engebretsen, fagleder byggsak, Re kommune 10: :00. Pause og utsjekking

15 11:00 - 12:15: Hvordan kan rådene jobbe for å få
11: :15: Hvordan kan rådene jobbe for å få gjennomslag i egen kommune/eget fylke? Diskusjonsleder: Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill 12: :50: Evaluering av kurset 12:50 – 13.00: Avslutning og veien videre

16 Veien videre Erfaringer fra utprøvingskurset tas med i kursopplegget på nettstedet Vår 2013 Kursopplegget legges ut på NB! Kontaktpersoner Anders Eriksen, Deltasenteret Pål Lyngstad, DiBK,

17 Hjertelig takk, alle sammen! Vel hjem!


Laste ned ppt "Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google