Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVISK - Redd Barnas innsats i kampen mot handel med barn i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVISK - Redd Barnas innsats i kampen mot handel med barn i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVISK - Redd Barnas innsats i kampen mot handel med barn i Norge
Tlf

2 Redd Barnas hensikt med prosjektet HVISK
Bidra til at barn som utnyttes i menneskehandel i Norge blir identifisert og får hjelp Bidra til økt forståelse for barnas rettigheter og behov Sikre at barna får tilbud om hjelp tilpasset behov Innhente erfaringer og produsere kunnskap om handel med barn i Norge Spre kunnskap om handel med barn i Norge

3 Hvisk – mandat 1) Operativ del
Utvikle og etablere nettsted for informasjon om handel med barn i Norge, samt for å kunne formidle bekymring om barn som er ofre for menneskehandel Etablere hjelpelinje, grønt nummer, hvor barn som er ofre kan få informasjon og veiledning, og hvor bekymring for barn som er eller mistenkes for å være ofre kan formidles Henvise bekymring til rett instans og koordinere innsats rettet mot ofre og forebygging av handel med barn Redd Barna har ikke selv mandat eller ressurser til å ivareta barna Bidra med veiledning til ansvarlige myndigheter

4 HVISK – mandat 2) Påvirkningsarbeid
Innhente og systematisere erfaringer på feltet (UDi, EM-mottak, barnevern, politi, ev. andre) Samle og systematisere egne erfaringer fra nettsted og hjelpelinje Delta i nettverksmøter og andre relevante fora Bringe oppdatert kunnskap inn i Redd Barna slik at Redd Barna kan drive politisk påvirkningsarbeid for å sikre god ivaretakelse av ofrene og bidra til effektivt forebyggende arbeid mot handel med barn i Norge

5 HVISK – mandat 3) Bevissthet omkring handel med barn i Norge
Spre kunnskap om handel med barn i Norge til ansvarlige myndigheter, særlig 1. linjetjeneste, for å sikre at ofrene blir fanget opp og at de får behandling ift. Behov Dersom du ikke vet hva du skal se etter, vil du ikke gjenkjenne det du ser! Økt bevissthet blant befolkningen om fenomenet handel med barn i Norge slik at bekymring om barn meldes Ville du foretatt deg noe dersom det barnet du så var ditt eget? Er magefølelsen verdt en bekymringsmelding?

6 Handel med barn – hovedkriterier:
Barn: under 18 år Barn som genererer profitt til bakmenn/-kvinner ved for eksempel: Seksuell utnyttelse Tigging/gateartisterier Tvangsarbeid/slaveri/slaveriliknende praksis Kriminalitet Organdonasjon Ikke krav om tvang/forledelse når offeret er under 18 år Skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle

7

8 Separat behandling… Barnevernet UDI Politiet Straffbar handling
Illegalt opphold/ asylsøker Omsorgssvikt

9 Eller koordinert innsats?
Offer for MH Straffbar handling Omsorgssvikt Illegalt opphold/ asylsøker

10 Ofrene – en hensiktsmessig differensiering:
Barn som er registrert i det norske asylsystemet: Barn som ankommer Norge via asylsystemet. Er enten utnyttet i hjemlandet og deretter sendt til Norge for videre utnyttelse, barn som har blitt rekruttert i hjemlandet for utnyttelse i annet land (Norge) og barn som blir rekruttert etter ankomst Norge (sårbare) Barn som oppholder seg i Norge på annet grunnlag: Barn som oppholder seg i Norge på turistvisum, under dekke av annen identitet eller som har kommet til Norge uten å bli registrert ved ankomst

11 Differensiering forts.
Barn som er registrert i det norske asylsystemet Høy tilgjengelighet Kan observeres krever kompetanse og ressurser hos ansatte på mottak, samt egnet rammeverk for mottaksapp. Forutsetter samarbeid mellom mottak og andre ansvarlige etater Asylsøkere og unge, enslige personer med avslag på asylsøknad er en særskilt sårbar gruppe Barn som oppholder seg i Norge på annet grunnlag Lav tilgjengelighet Vanskelig å observere Krever ”kreative” tilnærmingsmåter Forutsetter tett samarbeid mellom mange etater (UDi, barnevern og politi i tillegg til mattilsyn, tollvesen, utekontakt, barnevernvakt, boligbyggelag, ideelle-/interesseorganisasjoner, nettsideansvarlige, ”insidere”, etc.etc.) Barn uten noe form for trygghet, helt og fullt avhengig av bakmannen/-kvinnen

12 Handel med barn - utfordringer
Hvordan sikre at barnets rettigheter og rettssikkerhet ivaretas Koordinering av ansvarlige etaters innsats Barnevernloven (barnevernet) Straffeloven (politiet) Utlendingsloven (UDi)

13 Utfordringer forts. Vergefunksjonen – kvalifisert vergebistand
Alderstesting Hva er barnets beste når barnet er solgt eller utleid av foreldrene, opphold eller retur? Hvordan kvalitetssikre retur og avverge at barnet blir utnyttet på et senere tidspunkt, i hjemlandet eller i Norge? Behov for rutinemessig DNA-testing for å bekrefte/avkrefte biologisk bånd til forelder/foresatt

14

15


Laste ned ppt "HVISK - Redd Barnas innsats i kampen mot handel med barn i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google