Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETTVETT Bjørn Jakobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETTVETT Bjørn Jakobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NETTVETT Bjørn Jakobsen

2 Nettvett Mange tror at Internett er et ”lovløst område. Det stemmer ikke. Personvern og ærekrenkende uttalelser etter straffelovens bestemmelser, er like straffbare på Internett som i andre fora. Det samme gjelder for trakassering og sjikanering. Personopplysningsloven omhandler blant annet adgangen til elektronisk behandling av informasjon om andre. Bjørn Jakobsen

3 Nettvett Personopplysningsloven gjelder for offentliggjøring på Internett når personopplysningene blir tilgjengelige for et ubestemt antall personer. Det betyr at elevblogger og liknende rammes av loven. Det kreves samtykke i personopplysningsloven for å kunne behandle personopplysninger om andre, f.eks. på blogger eller når noe legges ut på Facebook eller andre nettsamfunn. Bjørn Jakobsen

4 Nettvett Den som legger ut uriktig informasjon om andre, røper personlige opplysninger, mobber eller trakasserer på Internett kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år for ærekrenkelser (§§ 246 og 247). Den krenkede kan også kreve erstatning på bestemte vilkår. Offentlig spredning av informasjon om en annen kan også være straffbart selv om det ikke dreier seg om ærekrenkelse (§ 390). Slik overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Bjørn Jakobsen

5 Nettvett Voksne har et ansvar for at barn og unge skal bruke nettet på en positiv og trygg måte. Flere organisasjoner har utarbeidet nettvettregler som kan være et utgangspunkt for å prate om temaet med barn. Bjørn Jakobsen

6 Nettvett www.dubestemmer.no/ www.brukhue.com/ www.ung.no/
vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/ Bjørn Jakobsen

7 Nettvett, råd til voksne
Søk informasjon om hva internett og mobiltelefon betyr for barn og unge i dag. Sett deg inn i barnets sosiale liv på nettet. Snakk om det som skjer - Redd Barnas nettvettregler kan danne et utgangspunkt. Lag felles regler om mobil- og nettbruk hjemme, gjerne i tråd med skolens regler. Mobil og internett er ofte i bruk når barn mobbes. Bjørn Jakobsen

8 Nettvett, råd til voksne, forts.
Meld fra til tips.kripos.no hvis du er bekymret for at et barn utsettes for vold eller overgrep. Snakk med barna om konsekvenser av å dele bilder og informasjon på nettet. Det kan være vanskelig å få bilder o.l. slettet i etterkant. Tenk over hva som er nødvendig å kringkaste på nettet og vær varsom med hvilke bilder som legges ut. Dette gjelder både barna og deg som forelder. Ta opp barnas nett- og mobilbruk på foreldremøter og i foreldresamtale. Bjørn Jakobsen

9 Nettvett, råd til voksne, forts.
Det er viktig for foreldre å engasjere seg i barns liv, og mye av dette livet foregår digitalt. Spør barna om hvordan dagen deres har vært - også på nett! Dersom det forekommer misbruk av nettet i et hjem og saken blir anmeldt, er det foreldrene som blir holdt ansvarlige. Bjørn Jakobsen

10 Nettvett, regler for barna
Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing. Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder. Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat. Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver. Bjørn Jakobsen

11 Nettvett, regler for barna, forts.
Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted. Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet. Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett. Meld fra til politiet om alvorlige saker Bjørn Jakobsen


Laste ned ppt "NETTVETT Bjørn Jakobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google