Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne- og familieperspektivet i behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne- og familieperspektivet i behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne- og familieperspektivet i behandling
ved familieterapeut Nelly Snipsøyr Vestmo behandlingssenter

2 NÅR BLIR BRUK AV RUSMIDLER ET PROBLEM?
Når en person bruker rusmidler på en slik måte at det går utover de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, og når de følelsesmessige bånd mellom menneskene belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket. (Frid A. Hansen 1990)

3 Hva sier lovverket? Som helseinstitusjon tilhørende spesialisthelsetjenesten, gir følgende lover føringer for pårørendearbeidet: Spesialisthelsetjenesteloven – om opplæringsansvar overfor pårørende Pasient- og brukerrettighetsloven – nærmeste pårørende sine rettigheter til informasjon Helsepersonelloven – helsepersonell sitt ansvar overfor pårørende, inkl. mindreårige barn som pårørende

4 Tre perspektiv Pårørende som ressurs – den pårørende en bidragsyter i pasientbehandlingen. Pårørende sine egne behov – tilbud for å ivareta de pårørende i forhold til deres egne behov og deres egen situasjon. Barn som pårørende. Familieperspektiv i pasientbehandlingen – systemisk forståelse.

5 Holdninger, forankring og rutiner:
Helsepersonell sine holdninger til og kunnskap om pårørende, pårørendearbeid og familieperspektiv er avgjørende for hvordan vi utøver våre oppgaver og vårt ansvar Forankring i ledelse nødvendig – prioritert oppgave Gode rutiner, definerte oppgaver og konkrete handlingsplaner hindrer vilkårlig oppfølging

6 Indirekte pårørendearbeid
Opplæring av personalet – fagdager, internundervisning, råd- og veiledning i enkeltsaker Barneansvarlige og nøkkelpersoner i alle avdelinger Pårørendes situasjon og rolle belyses i samtaler og behandlingsgrupper med pasientene

7 Indirekte pårørendearbeid, forts.
Undervisning til pasientene (temamøter) Obligatoriske behandlingsgrupper med familie- / pårørendefokus Kartlegge og registrere pårørende ved inntak / innkomst, innhente samtykke (samtykkeskjema for pårørendekontakt)

8 Direkte familie- / pårørendearbeid
Pasientansvarlig behandler kontakte nærmeste pårørende pr. telefon tidlig i oppholdet – rutine Dialog / samarbeid med pårørende underveis i oppholdet Familie- / pårørendeseminar 4 ganger årlig. Undervisning og grupper for erfaringsutveksling Tilbud om deltakelse i samarbeidsmøter etc.

9 Direkte familie- / pårørendearbeid, forts.
Tilbud om parsamtaler, familiesamtaler, pårørendesamtaler Eget tilbud om individualsamtaler for pårørende ved poliklinikken Pårørendegrupper ved poliklinikken

10 Oppfølging av barn som pårørende
I innkomstsamtale etterspørres og registreres mindreårige barn, om pasienten har daglig omsorg eller samvær, hvem som har omsorg for dem, om pasienten samtykker til at vi kontakter omsorgsperson (mal). Avklare behov for akuttiltak. Barneark – verktøy for informasjonsinnhenting og samtale. Pasientansvarlig behandler er ansvarlig.

11 Oppfølging av barn som pårørende, forts.
Videre oppfølging avtales i samarbeid med pasient. Aktuelle tiltak: Foreldresamtaler med pasienten, kontakt til den / de som har omsorg for barnet, tilrettelegge for samvær / besøk, råd og veiledning til begge foreldre, barnesamtaler / barnefokuserte familiesamtaler, samarbeid med hjelpeapparat m.h.t. videre oppfølging av barnet / familien.

12 Oppfølging av barn som pårørende, forts.
Egen barnegruppe på pårørendeseminarene. Om pasienten ikke samtykker til oppfølging av barn som pårørende, og vi har bekymring for barnets omsorgssituasjon: Meldeplikt til barnevernet. Som et indirekte tiltak har vi også egen foreldregruppe for pasienter som er foreldre / har omsorgsansvar for mindreårige barn.


Laste ned ppt "Barne- og familieperspektivet i behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google