Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting av enslige mindreårige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting av enslige mindreårige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting av enslige mindreårige
Nina Gran, spesialrådgiver i KS

2

3 Bosetting av enslige mindreårige
År: Antall ? ?

4 Tilskuddsordninger ved bosetting av enslige mindreårige 2010 satser
Integreringstilskudd: over 5 år årlig v grunnskolealder (skole) Enslig mindreårig tilskudd gis tom året personen fyller 20 Redusert egenandel ved barnevernsvedtak: Alt over kr refunderes Økt tilskudd til kjøp og bygging av bolig fra Husbanken: 40% for e m med oppfølgingsbehov. Akn motta fra til avhengig av bosettings mnd

5 Eks: årlig tilskudd over 5 år
ÅR 1: Bosetting januar: kr Bosetting desember: kr År 2: = År 3: = År 4: = År 5: = Til sammen =kr * Beregnet halvårseffekt år 1

6 Tilbakemeldinger fra mottak og kommuner som bosetter enslig m.
Ikke barn, men ungdom En del har behov for ekstra tiltak som følge av traumer, men Mange er ressurssterke Bedre resultater enn andre unge enslige Ikke nødvendigvis store barnevernstiltak Kun 1/3 av em under barnevernet frem til 2008 Alderstesting. Yngre em i mottak/kommuner i dag. Flere ”overårige” tidligere Ikke samme problemer som andre barnevernsbarn, men flyktningspesifikke problemstillinger som traumer og savn av venner familie,

7 Plasseringer av enslige mindreårige
I fosterhjem (vanligvis de yngste) Hos familie fra hjemlandet Bokollektiv med heldøgns tilsyn Bokollektiv med tilsyn deler av døgnet Bofellesskap med oppfølging (for de eldste) Hybel med vertsfamilie som utleier og oppfølgingstjeneste (Trondheim) Hybel med oppfølging og kontaktfamilie Hybel med oppfølging fra flyktning- kontoret. Folkehøyskole

8 Forsterket hybel med oppfølging
Selvstendige EM i aldersgruppen 16 – 18 år, som trenger særlig trygghet og støtte under bosetting leier hybel hos husvert. Ungdommen er i stand til å bo i egen hybel, - dvs. klare praktiske oppgaver og kan mestre det å bo alene. Men; ungdommen har under kartlegging før ankomst eller under opphold i mottak gitt uttrykk for et særskilt behov for voksenkontakt, å være engstelig for å bo alene/sove alene, savn av egen familie, behov for trygghet og faste rammer, behov for terapeutisk behandling som følge av traumer o.a.. å trenge ekstra veiledning på enkeltområder i bosituasjon

9 Husvert - forsterket hybel(eks Trondheim):
Det stilles ikke krav til spesiell utdanning eller yrkespraksis, men at husverten i et totalbilde skal ha en kompetanse på å arbeide med barn og unge. Godkjenning ved 1-2 hjemmebesøk. Vandelsattest Oppdragsavtale, som regulerer husvertens støttefunksjon, godtgjøring og varighet på tiltaket, samt avtale om veiledning Husleiekontrakt - inngås mellom ungdommen/verge og husvert i et samarbeid med saksbehandler i forvaltning.

10 Oppfølging med forsterket hybel:
Godtgjøring for husvert: husvertgodtgj. 50% av fosterhjemsarb.godtgjøring utgiftsdekning husvert. 50% av fosterhjemsutg.dekning Husleie og strøm (husleie maksimalt kr strøm) Timebasert oppfølging Ungdommer får i tillegg til husvert timebasert oppfølging av miljøterapeut. 40 timer de 3 første mnd og etter hvert reguleres alt ettersom ungdommens behov Krav til utdanning: relevant 3-årig høyskole eller tilsvarende

11 mob: 91526482 nina.gran@ks.no nina.hjertø.ingebrigtsen@ks.no
Kontaktpersoner i KS: mob: Tlf: Når det er problemer på feltet: det kan være praktiske rutiner, bosetting, opplæring, tilskudd, med mer Hvis man ikke kommer noen vei med kontakten mot staten: ta kontakt med KS


Laste ned ppt "Bosetting av enslige mindreårige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google