Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Høgskulen i Førde 27/8-2004 Seminar om Demens Tor Jacob Moe Avdelingsoverlege NKS Olaviken behandlingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Høgskulen i Førde 27/8-2004 Seminar om Demens Tor Jacob Moe Avdelingsoverlege NKS Olaviken behandlingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Høgskulen i Førde 27/8-2004 Seminar om Demens Tor Jacob Moe Avdelingsoverlege NKS Olaviken behandlingssenter

2 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Etisk Holdning

3 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Respekt

4 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Kjærlighet - Vennlighet

5 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Hva gjør vi når pasienten ikke vet sitt eget best?

6 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Har vi lovhjemmel for å gripe inn overfor pasienten mot hans/hennes vilje?? NEI !

7 Nødrett Straffelovens § 47 •Ingen kan straffes for handlinger som han har foretatt for å redde en person eller hans gods fra en på annen måte uavendelig fare når omstendighetene berettiger ham til å anse denne som særdeles betydelig i forhold til den skade som ved hans handling kunne forvoldes.

8 Lov om pasientrettighetsloven •§ 4-6 Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse. •1.ledd •Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av LITE inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet.

9 Lov om pasientrettigheter •2.ledd •Pasientens nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd. Annen helsehjelp kan gis hvis det anses å være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. •Det kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende for å avgjøre hva pasienten ville ønsket.

10 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Dilemma 1.Uansett hvor gode tjenester som blir gitt til personer med demens, vil det oppstå sitasjoner der det er uforsvarlig å ikke gripe inn, om nødvendig med tvang 2.Det vil uansett kvaliteten på tjenestene kunne være situasjoner hvor bruk av tvang er mer verdig enn å ikke gjøre noe.

11 Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Dilemma Det er fullt mulig å lage så dårlig tilbud til personer med demens, at deres adferd blir så vanskelig at det kan argumenteres for at bruk av tvang er nødvendig Ref. Øyvind Kirkvold Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens


Laste ned ppt "Etikk og Verdighet i Demensomsorgen Høgskulen i Førde 27/8-2004 Seminar om Demens Tor Jacob Moe Avdelingsoverlege NKS Olaviken behandlingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google