Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mindreårige mulige ofre for menneskehandel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mindreårige mulige ofre for menneskehandel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mindreårige mulige ofre for menneskehandel
Line Ruud Vollebæk LOSU – Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid Oslo barnevernsamband, Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Oppsøkende ungdomstjenester (utekontakter m.m.) arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende sosialt arbeid som metode. Hovedmålet er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet. Intensjonen er å etablere kontakt med ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling. Dette gjør utekontaktene gjennom å oppsøke ungdomsmiljøer i sentrumsgatene, på kjøpesentre, på togstasjoner/ trafikk-knutepunkter, ved bensinstasjoner, gatekjøkken, på skoler og i fritidsklubber og overalt ellers hvor ungdom oppholder seg (f.eks. internett)

3 Oppsøkende sosialt arbeid
Tilstedeværelse i og oversikt over ungdomsmiljøer over tid Kontaktetablering Kartlegging Oppfølging og formidling Avslutning av kontakten

4 Observasjon Observasjon gir oss mulighet til med egne øyne å se hvordan mennesker handler og samhandler, og hvordan de forholder seg til sitt fysiske miljø. Å være observatør betyr at vi gjennom sansene våre skal iaktta mennesker og situasjoner.

5 Hva kan vi observere? Utseende (alder, klær/stil, fysiske kjennetegn og skader) Språk Tid og sted, miljø Handlinger / aktiviteter Kroppsspråk, sinnsstemning Samhandling med kjente og ukjente

6 Observasjon og tolkning
Gjennom vår tolkning gis observasjonene mening. Persepsjon: sansning + tolkning av sanseinntrykk

7 Biter i puslespillet Konkrete observasjoner av konkret person i konkrete situasjoner Andre observasjoner Opplysninger fra personen og andre Generell kunnskap om -aktivitet -miljø/gruppe Spesialisert kunnskap Indikatorer på menneskehandel

8 Menneskehandel? Aktivitet Prostitusjon Tigging Vinningskriminalitet
Salg av rusmidler Tvangsarbeid Tegn på.. Organisering Bruk av vold og trusler Misbruk av sårbar situasjon

9 Et internasjonalisert gatemiljø
Asylsøkere - voksne og enslige mindreårige - med og uten antatt beskyttelsesbehov - med og uten endelig avslag Udokumenterte / «papirløse» EØS-borgere - arbeidsmigranter - romfolk involvert i tigging, gatesalg m.m Mulige ofre for menneskehandel

10 Mindreårige selgere i rusmiljøet
Mindreårige (15-18 år) uten tilknytning til Norge, Uten omsorgspersoner Fra Algerie, Tunisia, Marokko (Palestina?) Reisende i Europa Asylsøkere / ”papirløse” Organisert kriminalitet Ofre for menneskehandel?

11 Hva kjennetegner de mindreårige selgerne?
Erfarne og ”gatesmarte”, men også traumatiserte og psykisk slitne Del av et organisert salgsapparat så og si umiddelbart etter ankomst Flere bruker rusmidler selv Skjermes av voksne selgere (beskyttelse eller kontroll?) Utnyttelse av sårbarhet og/eller bruk av vold og trusler

12 Romfolk fra sørøstlige Europa
Sårbarhet Gjeld Bakmenn

13 Indikatorer for menneskehandel (mindreårige)
Er engasjert i arbeid/tjenester som ikke er egnet for barn Reiser uten følge av foreldre/foresatt Bor under uverdige forhold Har en ”fikser” – en voksenperson som aldri er langt unna, som arrangerer barnets virksomhet og som kan stille opp på kort varsel

14 Hva kan vi ikke observere?
Man kan ikke ut fra observasjoner alene konkludere med at en person ikke er et offer for menneskehandel.

15 Identifisert som mulig offer for menneskehandel
Barnevern, politi, utlendingsmyndigheter Verge og bistandsadvokat Viktig å kartlegge om vedkommende er utsatt for menneskehandel raskt, så riktig tiltak blir satt inn

16 Utfordringer Å oppnå tillit og ”motivasjon”
Tilhørighet: Uklarheter knyttet til hvilken barneverntjeneste som har ansvar Aldersfastsettelse: Over eller under 18 år? Blir ofte oppfattet som kriminalsaker og sak for utlendingsmyndighetene Behov for kompetanse og ressurser

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Mindreårige mulige ofre for menneskehandel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google