Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for yrkesrettleiing i Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for yrkesrettleiing i Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland.
Om senteret, rolle og oppgave. Yrkesveiledning i Aetat. Betydningen av og ansvaret for yrkesveiledningen. - Hvor står vi faglig ? - Hvordan komme videre?

2 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland.
Viktig individuelt valg Greit at vi minner hverandre om det vi som arbeider som veiledere, enten i Aetat eller i skolen. Viktig for samfunnet - ”sårbarhetsperspektiv” - strukturell ledighet - hindre frafall. Et ansvar for skolen: ”Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter.” (Opplæringslova §9-2)

3 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland.
Skolen må gi yrkesveiledningen et innhold. begrenset informasjon om videre utdanningsmuligheter eller utvidet informasjon om fagene, hva en kan bli, faginnhold, yrkesmessige karrieremuligheter, bransjekunnskap? Programfag til valg utfordrer skolen: Skal gi ”… berde forutsetninger for senere utdanningsvalg.” (Læreplan for grunnskolen…) Vil gi videre ramme for langsiktig veildnigsarbeid.

4 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland.
Hvordan skal skolen klare dette? Fortsette samarbeide med videregående skoler. Bruke tilgjengelig informasjon på Internett: aetat.no. nho.no Bransjeorganisasjoner, tbl.no, ifos.no, eba.no, osv. osv. Generell og mer spesifikk info. om fag, bransjen, situasjon, utvikling, prognoser, bedrifter, rekruttering, osv.

5 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
Partnerskap skole – næringsliv. NHO - bedriftsbesøk - skolebesøk - arbeidspraksis - kunnskap om næringsliv og fag

6 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
Senterets rolle: A: Supplere eksist. samarbeid skole – næringsliv. Fange opp skolens behov for informasjon og næringslivets behov for å informere. Bistå skolen med å gi breddeinformasjon. Skolen bruke informantene gjennom hele skoleåret. (Finn rapport på nettsted: fylkesmannen.no Se under utdanning, kunnskapsløftet om Programfag til valg)

7 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
B: (Senteret skal videre være) Ressurs- og info.senter - for elever, skole/rådgivere, foreldre. - database oversikt veien fra utdanning til arbeid - info.kanal for fagene/næringsliv. - Virkemiddler: - mittyrke.no - rådgiverkonferansene

8 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
Fag- og kompetanseutvikling på veiledningsfeltet. Tema for videre diskusjon: Markeds -contra individhensyn. Hva innebærer ”hensyn til arbeidsmarkedet? Konflikt? Veilederrollen ”kvalitetssikring” av individuell veiledning. Hvordan?

9 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
Veiledningsmetodikk i Aetat. markedshensyn: faktainformasjon om arbeidsmarkedet. - kunnskap om arbeidsmarked, kompetansekrav, prognoser. fokus på individuelle ferdigheter og ønsker. - bistand til avklaring av individuelle forhold. Hovedprinsipp i veiledningsarbeidet: - ”integritet,” ”individuell suverenitet,” ”personlige og selvstendige valg.” - selvbetjeningsløsninger, aetat.no/arbeidssøker. - interessetest og ”Veivalg.

10 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
Aetat: ”Sentrale oppgaver er å innhente informasjon om arbeidsmarkedet, gi informasjon til arbeidssøkere og arbeidsgivere om arbeidsmarkedet, veilede brukerne, formidle og kvalifisere arbeidssøkere til arbeid, bistå arbeidsgivere ved rekruttering og omstilling, organisere og gjennomføre arbeidsmarkedstiltak…” (Arbeidsmarkedsl. §5, 2. ledd) Jfr, Ot.prp. 46 om arbeids- og velferdsforvaltn. (NAV) §4 – hovedoppgaver).


Laste ned ppt "Senter for yrkesrettleiing i Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google