Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 4: BEDRIFTEN SOM LÆRESTED Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 4: BEDRIFTEN SOM LÆRESTED Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 4: BEDRIFTEN SOM LÆRESTED Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

2 Hva særpreger bedriften som lærested? •Reelle arbeidsoppgaver med krav til kvalitet og resultater •Arbeidsoppgaver som del av en helhet (verdikjede) •Læring i praksisfellesskap – teamarbeid •Fokus på verdien av læring og forbedring •Ledelse som etterspør kompetente medarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

3 Faktorer som medvirker til godt læringsmiljø •Mottak av nye lærlinger/lærekandidater •Inkludering og integrering i oppgaver og arbeidsmiljø •Tid til læring og refleksjon •Kjennskap til roller og funksjoner •Synliggjøring og verdsetting av lærlinger/lærekandidater •Planlegging av opplæringen og medvirkning fra lærlingen/lærekandidaten •Instruktørrollen – tålmodighet og forståelse •Utfordringer som stimulerer lærlingen og lærekandidaten til å strekke seg Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

4 Kjennetegn på et godt læringsmiljø En dialog som legger til rette for: •Deltakeraktivitet og samarbeid •Motivasjon og mestring •Trygghet og aksept •Faglig og sosial utvikling •Innflytelse og medbestemmelse Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

5 Trivselsfaktorer i læring og arbeid •Anerkjennelse for vel utført arbeid •Muligheter for personlig og faglig utvikling •Variasjon i oppgaver og arbeidsmetoder •Tilstrekkelig informasjon •En viss grad av medinnflytelse og faglig ansvar •Kontroll over egen arbeidssituasjon •Muligheter for sosial kontakt i arbeidet Dette kan påvirke innsatsvilje, nøyaktighet, ansvarsfølelse og utholdenhet Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

6 Læringskvalitet •Kontakt •Etablere kontakt •Noen å spørre ved behov •Kontrakt •Avklare forventninger og forpliktelser •Gjensidige avtaler •Koordinering •Informasjon og planlegging •Fordeling av oppgaver, bruk av maskiner og utstyr •Kvalitet •Relevant og oppdatert faginnhold •Kvalitet på veiledning, instruksjon og tilbakemelding Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

7 Bedriftens rolle i prosjekt til fordypning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere •Samarbeide med skolen om lokale planer •Delta i prosessen med å utarbeide grunnlag for vurdering •Finne relevante arbeidsoppgaver til elevene •Følge opp elevene og gi tilbakemeldinger på utført arbeid •Oppmuntre elevene til å dokumentere arbeid og læring

8 Avtaler om samarbeid skole – bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere •Mål og hensikt med samarbeidet •Forutsetninger og forventninger •Rammer for samarbeidet •Innholdet i samarbeidet •Ansvarsområder og roller •Evaluering av samarbeidet underveis og i etterkant

9 Helhet og sammenheng Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere •Utdanning i skole og bedrift har felles mål – å utdanne framtidas fagarbeidere •Tidlig bedriftsopplæring og prosjekt til fordypning gir arbeidstrening og kjennskap til arbeidslivets krav •Grunnleggende ferdigheter og fellesfag gir grunnlag for videre utdanning •Yrkesretting av fellesfag har fått økt oppmerksomhet •Bedriftenes rolle i fag- og yrkesutdanning er forsterket gjennom kunnskapsløftet


Laste ned ppt "Tema 4: BEDRIFTEN SOM LÆRESTED Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google