Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet Trude Tokle Fjernvarmedagene 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet Trude Tokle Fjernvarmedagene 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet Trude Tokle Fjernvarmedagene 2011

2 •Fjernvarme i Norge • Notifisering av Energifondet • Videre fjernvarmesatsing i Enova

3 Fjernvarme snart over hele landet

4 Markedet for fornybar varme - fra nyetablering til vekst Et marked for fornybar varme på 6,4 TWh ….. hva innebærer det? •Etterspørsel etter 110.000 tonn pellets •Etterspørsel etter 950.000 tonn flis •2,3 millioner tonn CO 2 reduksjon •17,5 milliarder i investeringer •4,9 TWh fjernvarme

5 Studie på avkastning og soliditet i FV-bransjen 2011 Totalkapitalrentabilitet – 2010 Kilde: ”Avkastning og soliditet i fjernvarmebransjen 2010”, Pareto Securities 2011 • Ung bransje i sterk vekst • Gjennomsnittlig økning i varige driftsmidler på 20 % • Bokført egenkapitalandel på 35 % i 2010 • Forventer høyere avkastning over tid

6 ESA har godkjent Energifondet i vedtak av 248/COL •Notifisering godkjent 18. juli 2011 •Gyldig til 31. desember 2016 •Notifisering forankret i EØS-avtalen og i EUs retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak •Gyldig for anlegg opp til 7,5 mill Euro •Større anlegg krever egen notifisering, men etter samme retningslinjer som den godkjente notifiseringen

7 Enova har notifisert 4 ulike områder •Renewable energy production (fornybar energiproduksjon) •Cogeneration and energy-efficient district heating and cooling (kogenerering og energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling) •Energy saving (energibruk) •New energy technology (Ny teknologi)

8 kogenerering og energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling består av to delområder: •Energy-efficient district heating and cooling plants (Energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling) - herunder fra ikke-fornybar energi • District heating and cooling infrastructure (fjernvarme og fjernkjøling infrastruktur) to sett med krav (i EØS-avtalen & EU sine retningslinje for statstøtte til miljøtiltak) •Krav om energieffektivitet •Krav til besparelse i primærenergi

9 Utløsende effekt og proporsjonalitet Krav både i Miljøretningslinjene, vedtaket og avtalen med OED at støtten skal være utløsende. For SMB: Utløsende dersom tiltaket ikke har startet før søknad om støtte sendes Enova For store bedrifter skal vi kunne dokumentere at de i den alternative situasjon (uten støtte) ikke ville gjennomført et mer miljøvennlig tiltak og: •Den alternative investeringen skal være troverdig, •Beregnet etter bestemmelsene i retningslinjene •Ikke tilstrekkelig lønnsom uten støtte

10 Investeringsstøtte regulert gjennom notifiseringen Maksimal støtte skal ligge innenfor to ulike nivåer a)Avkastning innenfor normalavkastning i bransjen (proposjonalitet) b)Prosentandel innenfor det som tillates i EUs retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak Støtteberettigede kostnader finnes ved ekstrakostmetoden

11 Tillatt støtteintensitet andel av støtteberettigede kostnader FormålSmå virksomhete r Mellomstore virksomheter Store virksomheter Fornybar produksjon80 %70 %60 % Cogeneration80 %70 %60 % Energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling70 %60 %50 % Infrastruktur fjernkjøling og fjernvame70 %60 %50 % Energisparing80 %70 %60 % Miljøstudier energisparing70 %60 %50 % Ny teknologi70 %60 %50 %

12 Ekstrakostberegning for å finne støtteberettigede kostnader Utgangspunktet: Godkjente investeringskostnader -Alternativ investering (skal være realistisk) + Inntekter de første 3 – 5 år -Driftsutgifter = Støtteberettigede kostnader

13 Maksimal støtte regulert gjennom notifiseringen Maksimal støtte skal ligge innenfor to ulike nivåer a)Avkastning innenfor normalavkastning i bransjen (proposjonalitetstesten) b)Prosentandel innenfor det som tillates i EUs retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak Støtteberettigede kostnader finnes ved ekstrakostmetoden I praksis Enovas budsjett - energiutbytte

14 Ny teknologi Godkjent med hjemmel i EØS avtalens artikkel 61, 3 bokstav c. Støtten ligger mellom Forskning og utvikling og markedet (miljøretningslinjer og R&D&I retningslinjer), Enovas handlingsrom er forholdsvis stort, krav om: •Positiv kontantstrøm, •Teknologinøytralitet •Begrenset utbredelse i markedet •Sluttbruker deltagelse •Minimum to års driftstid, •Målbart energiresultat, •Støtte beregnes som andre prosjekt. Vil gi støttemottaker en bedre stilling i markedet, men formålet med støtten balanserer denne fordelen.

15 Endringer som betyr noe for fjernvarme •Kan støtte prosjekter med kun fjernvarme nettutbygging •Kan støtte fjernkjøling •Kan støtte cogenerering fra anlegg også uten fornybar varme (anlegg hvor miljøfordel oppleves av tredjepart) •Fokus på energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling: to krav EØS-avtalen & EU sine retningslinje for statstøtte til miljøtiltak •Krav om energieffektivitet •Krav til besparelse i primærenergi •Ekstrakostberegninger, i tillegg til normalavkastning, for fastsettelse av maksimal støtteandel

16 Oppdatert potensialstudien Varmebehov i 2020 – mest i øst og vest Kilde: Xrgia 2011. Potensial for fornybar varme og kjøling i 2020 og 2030 GWh

17 Fremtidens bygg og sluttbrukere Forskriftskrav – mer energieffektive bygg Energi- og varmemerke – økt fokus hos sluttbruker Vannbåren varme – behov for forenklede løsninger Kilde: Gemini

18 En energieffektiv fremtid krever effektive varmeløsninger

19 Ny teknologi og innovasjon viktig i varmesektoren • Redusere kostnader ved fornybar varme • Øke fleksibiliteten i det norske energisystemet • Bygge kompetanse • Kundetilpasning – fleksibilitet for den enkelte kunde • Fremtidsrettet - ta i bruk ressurser som i dag ikke utnyttes

20 Fortsatt støtte til fornybar og energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling Satsingsområder: •Utbygging av mindre fjernvarmeanlegg •Utvidelser av eksisterende anlegg •Bedre utnyttelse av anlegg med avfall og spillvarme •Gode løsninger for fjernkjøling •Innovasjon og ny teknologi Videre fjernvarmesatsing i Enova

21 ENOVAKONFERANSEN 24.–25. JANUAR 2012 DET GRØNNE GULLET Investeringer og vekst i miljøvennlige energiløsninger settes i fokus på Enovakonferansen 2012. Ledende aktører vil vise at løsninger for mer miljøvennlig produksjon og bruk av energi finnes, at det ligger forretningsmuligheter i miljøvennlig energi, og at tiden er inne for å satse. Det grønne gullet ligger foran oss! Påmelding åpner 15. oktober


Laste ned ppt "Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet Trude Tokle Fjernvarmedagene 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google