Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtte til fjernvarme Fjernvarmedagene 23. - 24. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtte til fjernvarme Fjernvarmedagene 23. - 24. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtte til fjernvarme Fjernvarmedagene 23. - 24. oktober 2012

2 Nyttige støtteprogram for fjernvarme 2013 FjernvarmeNy teknologiEksisterende bygg

3 Nyttige støtteprogram for fjernvarme 2013 FjernvarmeNy teknologiEksisterende bygg

4 Program for fjernvarme - I Gyldig fra 1.1.2013 Finansieringsordning: Investeringsstøtte •Nyetablering •Fortetting og utvidelse •Konvertering av spisslast i eksisterende fjernvarmeanlegg Mål: Skal fremme utbygging av fjernvarme og –kjøling basert på fornybare energikilder Søker: Aktør som foretar investeringen Søknadsfrister: 6 ganger i året •15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november

5 Program for fjernvarme - II Gyldig fra 1.1.2013 Kriterier for støtte: •Støtten skal være utløsende •Støttebehovet vurderes mot normal avkastning i bransjen •Prosjektet kan ikke være igangsatt eller besluttet gjennomført •Støttebehovet dokumenteres gjennom kontantstrømanalyse •Levetid avhengig av type anlegg •Selskapets interne avkastningskrav dokumenteres

6 Program for fjernvarme – III Gyldig fra 1.1.2013 Kontraktfestet energiresultat tilordnes geografisk avgrensede områder •Fornybart energiresultat innenfor et geografisk område som har mottatt Enova-støtte, utover allerede kontraktfestet resultat, kan støttes •Konvertering av spisslast fra fossile til faste biobrensler •Fornybar grunnlastleveranse utover allerede kontraktfestet energiresultat •Nye geografiske områder, der det ikke tidligere er inngått kontrakt med Enova om energileveranse, kan støttes

7 •Fornybart energiresultat på 10 GWh kan støttes Geografisk tilordning av energiresulta t Nyetablering 10 GWh fornybar leveranse 11,8 GWh total leveranse

8 •Fornybart energiresultat på 3 GWh kan støttes A B Opprinnelig kontrakt, 10 GWh A og B kommer til, 3 GWh Geografisk tilordning av energiresulta t Fortetting

9 •Kontraktsforpliktelsen må oppfylles før nye energiresultat kan kontraktfestes A B C D Opprinnelig kontrakt, 10 GWh C og D faller bort, -3 GWh A og B kommer til, 3 GWh Geografisk tilordning av energiresulta t Frafall og fortetting

10 •Konvertering fra fossil til fornybar spisslast på 2,3 GWh kan støttes 13 GWh fornybar leveranse 15,3 GWh total leveranse Geografisk tilordning av energiresulta t Konvertering til fornybar spisslast

11 •Fornybart energiresultat på 5 GWh kan støttes, uavhengig av om opprinnelig kontrakt i det første området er oppnådd Opprinnelig kontrakt, 13 GWh Potensial i nytt område 5 GWh Geografisk tilordning av energiresulta t Utvidelse

12 Nyttige støtteprogram for fjernvarme 2013 FjernvarmeNy teknologiEksisterende bygg

13 Ny teknologi tilbyr støtte til demonstrasjon og markedsintroduksjon av ferdigutviklede konsepter Strategi for teknologistøtte Fremme nye teknologier i energimarkedet •Demonstrasjon og markedsintroduksjon av ny teknologi Tekniske løsninger skal være ferdigutviklet •Enovas bidrag er rettet mot demonstrasjon og kvalifisering av kostnader og andre viktige egenskaper ved løsningen.

14 Program for ny teknologi - I Introduksjon av ny teknologi:  Markedsintroduksjon, ikke teknologiutvikling  Reell drift over to år  Positiv kontantstrøm fra drift  Gjennomføres hos bedrift som bruker teknologien  Helst være søker  Utløsende investeringsstøtte, opptil 50 % av merkostnadene  Teknologinøytralt støtteprogram

15 Program for ny teknologi - II Boligblokk TEK 10 vs passivhus

16 Nyttige støtteprogram for fjernvarme 2013 Fjernvarme Ny teknologi Eksisterende bygg

17  Investeringer i fysiske tiltak som:  reduserer energibruken eller  konverterer til bruk av fornybar energi  Tiltak i enkeltbygninger eller bygningsporteføljer  Tiltak i anlegg  Veksthus  Idrettsanlegg  VAR  Veibelysning  Stasjonær energi til transport. Støtte til eksisterende bygg og anlegg - I

18 Støtte til eksisterende bygg og anlegg - II • Minimumskrav •100 000 kWh spart energi •10 % reduksjon av energiforbruk •Etablering av EOS obligatorisk tiltak • Ett eller flere bygg • Aktør som foretar investeringen søker • Predefinerte og egendefinerte tiltak

19 Støtte til eksisterende bygg og anlegg - III Tiltak i varmeanlegget kan støttes •Predefinerte tiltak •Shuntventil /utetemperaturregulering •Termisk isolering •Egendefinerte tiltak •Konvertering fra helelektrisk til vannbåren varme •Tiltak som gir energieffektivisering for byggeier, og reduserer returtemperaturen til fjernvarme

20


Laste ned ppt "Støtte til fjernvarme Fjernvarmedagene 23. - 24. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google