Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020
Johan Gjemre Olsen, Lyse Neo AS Årsmøte Fjernvarmeforeningen

2 Lyses fjernvarmeland Hundvåg Urban Sjøfront Tjensvoll Søra Bråde
Jåttåvågen Forus Risavika Vågen Sandnes Bjergsted Tastarustå Jåsund/Myklebust

3 Avfallsforbrenning På 1990-tallet hadde regionen en utfordring med plass for deponi. Kapasiteten på Sele ville bli brukt opp. Løsningen ble et gjenvinningsanlegg for å håndtere avfallet, samt å utnytte energien. Dagens forbrenningsanlegg på Bærheim med tilhørende fjernvarmenett ble ferdigstilt våren 2003. tonn avfall per år. 2 – 2,5 MW strømproduksjon 12 – 13 MW fjernvarmeeffekt

4 Status for Stavanger – Sandnes - Sola
2010: 115 GWh Lyse har bygget et 55 km langt fjernvarmenett på Nord-Jæren Avfall tonn avfall benyttes til produksjon av fjernvarme via gjenvinningsanlegget på Bærheim

5 Fjernvarmeleveranse 2010 Antall kunder 1300 Fordeling levert volum:

6 Innsatsfaktorene i fjernvarmenettet (2010)
Totalt Forus

7 Bakgrunn for videre utbygging
Deponiforbudet åpner for / krever ny avfallslinje for å håndtere regionens restavfall En utvidelse av fjernvarmenettet er helt nødvendig for å kunne utnytte mest mulig av denne energien på rundt 275 GWh til strøm og fjernvarme. I dag bygges trinn 2 som skal stå ferdig høsten 2012. Dette vil gi en total kapasitet på tonn. Regionen utnytter dermed en større andel av eget restavfall og biomasse som en ressurs. Dette samsvarer med målsettingen i: Regionalplan for energi og miljø i Rogaland Kommunenes klima- og miljøplaner Regionalplan for langsiktig byutvikling Framtidens byer Interkommunal energi- og varmeplan er under utarbeidelse

8 Grunnlag for utvidelse av fjernvarmenettet Stavanger – Sandnes - Sola
Ressurser i regioner Avfall 400 GWh Spillvarme (industri) 60 GWh Biomasse 300 GWh Biogass 500 GWh Sum GWh Fjernvarmepotensiale 2020 Dagens fjernvarme 115 GWh Konvertering (gass, olje, el) 90 GWh Nybygg 135 GWh Sum 350 GWh

9 Sammenkopling av konsesjonsområder Eksempel - Jåttåvågen
VARME –trinnvis utvikling Varmenett og varmesentral basert på Propan Naturgass erstatter propan 2011 fjernvarmeledning fra Forus KJØLING Frikjøling Benytter kaldt sjøvann direkte - det brukes marginalt med energi til å produsere kjøling 100 m dyp 1200 m ledning inn til land

10 Fjernvarmeutbygging frem til 2020
Jåttåvågen – GWh Sola sentrum – GWh Stavanger sentrum GWh Sandnes sentrum GWh Stavanger lufthavn – GWh Risavika – GWh Etter ???

11 Forventet utvikling av levert fjernvarmevolum

12 Status forprosjekt trinn 1 overføringsledninger
Utarbeidelse av forprosjekt for trinn 1: Jåttåvågen til Urban Sjøfront Forus til Sandnes sentrum Skadberg til Sola sentrum Ulike trase-alternativ vurderes ihht kundepotensiale, kostnader, fremdrift og hva som er fysisk gjennomførbart. Dialog med bl.a. kommuner, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Kommunene og fylkeskommunen er viktige kunder og tilretteleggere! Spillvarme fra avfall vil være grunnlast i systemet, men behov for spiss- og mellomlastsentraler for å ha tilstrekkelig kapasitet. Mulige plasseringer av energisentraler for spisslast og mellomlast (biomasse) langs traseen vurderes. Forprosjektetene for trinn 1 forventes ferdigstilt i 2011. Dette vil danne grunnlag for en gjennomføringsplan som belyser første del av overføringsledningene mhp bedriftsøkonomiske premisser.

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google