Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011
ByggArena – 28/ Ole Aksel Sivertsen

2 Vår visjon Vårt ansvar Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger
Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

3 Markedsaktører – grip sjansen nå!
Fremtidens bygg Kompetanseutvikling Redusere energikostnader Økte leieinntekter Vinne markedsandeler God energiklasse Bildebruk må forbedres

4 Enovas strategiske retning for bygg
I 2020 skal all nybygging og rehabilitering ha passivhusnivå Kommunesenter, passivhus Vorarlberg Østerrike 4

5 Prinsipper ved bygging av passivhus
Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Fundamentet Kilder: Husbanken og Sintef Byggforsk 5

6 Eksempler på energimerker
Lavenergibygg med vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast. Lavenergibygg med varmepumpe og solfanger, med elektrisitet som spisslast. Passivhus med vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.

7 Enovas tilbud Støtte til utredning av passivhus Rådgiverteam
Investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg Investeringsstøtte eksisterende bygg og anlegg Program for varmesentraler Passivhus Preikestolen fjellstue 7

8 Støtte til utredning av passivhus
Skal utrede energitiltak og merkostnader Minimum areal ≥ 1000 m2 BRA Støtten dekker 50 % av kostnadene inntil kr Lysaker park, Storebrands nye hovedkontor 8

9 Enovas rådgiverteam FØR søknad Innledende rådgivning (5 t – 10 t)
Startkurs om passivhus Bistand i arkitekturkonkurranser ETTER søknad Prosjektspesifikk rådgivning (20 t – 60 t) Lærernes hus, Utdanningsforbundets konferansesenter 9

10 Aktuelle prosjekt Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt på:
Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg Aktuelle prosjekt Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt på: passivhusnivå lavenerginivå Skal ikke være i gangsatt Byggestart innen ett år Søker skal være den som tar beslutninger og gjør investeringene i prosjektet Preikestolen Fjellstue, NW, Stavanger

11 Støttenivå Støttenivå Passivhus Støttenivå Lavenergi 1
Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg Støttenivå Støttenivå Passivhus Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2 Støttenivå Lavenergi 1 Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2 Bellona-bygget, Vulkan Eiendom Kilde: LPO Arkitekter

12 Kriterier for passivhus
Bygget skal planlegges og bygges i henhold til definisjonene for passivhus eller lavenergihus i gjeldende standard og rapport. Sikre kvalitet Sintef Byggforsk prosjektrapport 42 (2009) for yrkesbygg NS 3700 for boligbygninger

13 Eksisterende bygg og anlegg

14 Søkere Registrerte foretak Byggeiere, anleggseiere Leietagere
Boligsameier/borettslag. Enkeltbygg, grupper av bygg Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan ikke stå som søker.

15 Oppbygning Forhåndsgodkjente tiltak Energiresultat beregnes automatisk
Behandlingstid: 5 uker Egendefinerte tiltak Søker må selv beregne energiresultat Behandlingstid: 7 uker Søker må ha et realistisk bilde av kostnadene i prosjektet Bygg som er støttet : ”karantene i 2 år” Investeringskalkulator beskriver økonomien Obligatoriske tiltak. Energioppfølgingssystem (EOS) Bygningsmessige tiltak Isolering yttervegg Isolering tak Isolering gulv Nye vinduer og ytterdører Varmeanlegg Teknisk isolering Ny regulering Kjøling Solavskjerming Ventilasjonsanlegg Ny varmegjenvinner > 80% virkningsgrad Behovsstyring av ventilasjon (VAV) Elektriske anlegg Lysstyring Energieffektiv belysning Automatikk Sentral driftskontroll (SD-anlegg) Nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

16 Vilkår Historisk støttenivå 2010: 61 øre/kWh Minimumskrav
kWh spart energi 10 % reduksjon Prioriteringer ved mange søknader: Innkomne søknader rangeres etter kostnadseffektivitet som er utmålt støtte pr kWh (kr/kWh).

17 Energimerking Energiattest Energikarakter og oppvarmingsmerke
Tiltaksliste Muligheter: Tilstandsrapport for egne bygg Benchmarking i egen bygningsmasse Betalingsvilje for energieffektive bygg?

18 Fornybar varme

19 Program for Varmesentraler
Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe Varmesentral Forenklet Bygningsoppvarming og prosessvarme Målgruppe er mindre varmesentraler Mindre byggeiere Mindre industriselskaper Enkelt søknadsskjema Forhåndsbestemte støttesatser Maksimal støtte kr Varmesentral Bygg Bygningsoppvarming Målgruppen er byggeiere som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Delprogram integrert med investeringsstøtteprogram for eksisterende bygg og anlegg Predefinert tiltak (Del 1) i tiltakslisten Varmesentral Industri Målgruppen er industribedrifter som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Varmesentral Utvidet Målgruppen er leverandører av ferdig varme og søkere med ikke-standardiserte prosjekter (f.eks eksternt rørnett, spillvarme) Fleksibelt delprogram Videreføring av dagens LES-program med forenklinger Program for Varmesentraler Program for Varmesentraler

20 Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe
Varmesentral Forenklet Bygningsoppvarming og prosessvarme Målgruppe er mindre varmesentraler Mindre byggeiere Mindre industriselskaper Enkelt søknadsskjema Forhåndsbestemte støttesatser Maksimal støtte kr Varmesentral Bygg Bygningsoppvarming Målgruppen er byggeiere som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Delprogram integrert med investeringsstøtteprogram for eksisterende bygg og anlegg Predefinert tiltak (Del 1) i tiltakslisten Varmesentral Industri Målgruppen er industribedrifter som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Varmesentral Utvidet Målgruppen er leverandører av ferdig varme og søkere med ikke-standardiserte prosjekter (f.eks eksternt rørnett, spillvarme) Fleksibelt delprogram Videreføring av dagens LES-program med forenklinger 5 definerte teknologier Pellets Briketter Flis Varmepumpe luft-vann Varmepumpe væske-vann Fleksibelt delprogram. Kostnader til infrastruktur (nærvarme) kan tas med

21 E-post: ole.aksel.sivertsen@enova.no
Takk for meg Støtteprogram: Søknad: E-post: Enova Svarer: Tlf: 08049


Laste ned ppt "Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google