Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF

2 Eies av Olje- og energidepartementet Forvalter Energifondet ca 1.660 mill kr pr år fra 2010 + tiltakspakke mm Mål 18 TWh spart og produsert ny fornybar energi innen utgangen av 2011 Økes til 40 TWh innen 2020 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

3 Enovas mål og virkemidler •ESA (EFTAs overvåkingsorgan) kontrollerer om offentlig støtte er lovlig. •Energifondet er notifisert av ESA. •Enovas hovedvirkemiddel er investeringsstøtte. Godkjent med grunnlag i unntaksbestemmelsene i forbud mot offentlig støtte. •Ett virkemiddel – ett mål –Enovas resultater måles bare i kWh. Prioritering etter maksimalt energiutbytte og potensiell markedsendring

4 Enovas støtteordninger •Varmeprogrammene (Fjernvarme, lokale energisentraler, bioenergi) åpner også for støtte til biogass •Noen få anlegg er tildelt støtte, men i konkurranse med store fjernvarmeanlegg er biogassanleggene sjelden konkurransedyktige. •Et eget opplegg for biogass er nå vedtatt. Første søknadsfrist 30.juni 2009.

5 Teoretisk potensial for biogassproduksjon i Norge I tillegg: potensial fra skogsressurser ~ 20 TWh (beregnet i studien Fra biomasse til biodrivstoff – et veikart til Norges fremtidige løsninger, 2007)

6 Tematisk satsing – produksjon av biogass •Tidsbegrenset ordning, 2009-2011 •Støtte bare til produksjonsleddet. •Industriell skala, minimum 1 mill kWh pr år •Investeringsstøtte, inntil 30 % av investeringsbeløpet og 8% avkastning •De beste prosjektene prioriteres (konkurranse) •Dokumentert bruk av gass / energi •Gass kan leveres til varmeproduksjon, elproduksjon, innblanding i naturgass eller for oppgradering til drivstoff. •Se www.enova.nowww.enova.no

7 Biogass – barrierer og muligheter •Kunnskap og kompetanse •Utfordrende logistikk •Økende etterspørsel etter ”grønn” energi •Samspill mellom naturgass og biogass Kilde: Gøteborg Energi, 2007

8 Biogass – andre virkemidler, rammevilkår og muligheter •Innovasjon Norges bioenergiprogram •Elproduksjon: Fritak for forbruksavgift for mikrokraft (<100 kVA) og for energigjenvinningsanlegg. •Avsetningsmulighetene for biogass kan bli bedre ved at det bygges ut fjernvarme og infrastruktur for naturgass •Grønne sertifikater •Driftsstøtte (elstøtteordning) •Feed-in •Drivstoff til transportsektoren – med høyere betalingsvilje og stort potensiale. •Ny teknologi, for eksempel LMG, nedkjølt flytende metan.

9 Takk for oppmerksomheten! www.enova.no www.enova.no


Laste ned ppt "Biogass 09 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google