Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens fjernvarme i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens fjernvarme i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens fjernvarme i Norge
Jon Tveiten Norsk Energi

2 Euroheat and power sitt ”slagord”
Reduser sluttbrukers energibruk Gjenvinn spillvarme som ellers går tapt Erstatt fossil brensel med fornybar energi

3 Visjonære mål Technology platform- europeisk forskning og innovasjonssenter for fjernvarme og fjernkjøling 2020 -dobling av markedsandelen og være en vesentlig bidragsyter til at EU når sine målsettinger i klimadirektivet. 4 generasjons fjernvarmenett er utviklet Fjernvarme og fjernkjøling er utbredt i hele Europa. Distribusjonssystemet er effektivisert og modernisert for varme og kjøling Fjernvarme og fjernkjøling er et viktig infrastruktursystem for et fornybart og CO2 fri Europa. Lokale nett knyttes til regionale nett. De individuelle behov hos kundene er ivaretatt.

4 Disse målene kan ikke nås uten større fokus på varmemarkedet
EUs Overordnede mål Begrense temperaturstigningen til 2 C 2020 Redusere CO2utslipp med by 20% or 30% Energieffektivisering 20% Økt bruk av fornybar energi med 20%,hvorav 50 % I oppvarmings sektoren og 75% av dette fra biomasse. 2050 Redusert CO2 utslipp med 80 % 100% Karbon fri elektrisitetsproduksjon Disse målene kan ikke nås uten større fokus på varmemarkedet

5 Varmemarkedet Varme og kjøling er ansvarlig for halvparten av energibruk hos sluttbruker

6 Energiforsyningen i EU har dårlig virkningsgrad.

7 FJERNVARME OG KJØLING KAN SPILLE EN VIKTIG ROLLE I Å NÅ MÅLENE.

8 Viktige strategiske mål for FV og FK ”Technology Platform”
Etablere langsiktige kundeforhold (økt konkurranse fra lokale alternative løsninger) Nå nye kunder ( markedsandel er lav og stabil 12 %) Opplyse politiske beslutningstakere ( FV er for mange ukjent- nasjonal, regional og lokale) Konvertere fra fossil til fornybar energi Felles effektivt lovverk Økt forståelse for framtidens energibehov Harmonisering og standardisering Ny teknologi Øke kunnskapen om FV ( universitet etc) Bidra til EUs målsettinger ( FV er et viktig verktøy)

9 Euroheat and power gjør viktig arbeid for å fremme fjernvarme i EU og driver aktivt lobbyvirksomhet. Dette er viktig for de regelverk som EU utarbeider og som Norge stort sett implementerer.

10 Gjelder dette for Norge også?
10 TWh 2020- Dobling av markedsandelen for fjernvarme tilsvarer ca 10 TWh. Krever vekstrate som siste år, neste 10 år. EU snitt 12 % varierer fra 0-70% - Norge ca 10 % Enova støtte ca 3-5% 2020 Krevende målsetting. Markedet finnes Kanskje mulig ved like støtteordninger for fornybar varme som fornybar kraft (15-25 øre/kWh)

11 Utfordringer for fremtidens fjernvarme i Norge
Markedet - Eksisterende vannbårne bygg - Nye bygg - Eldre eksisterende bygg Eksisterende vannbårne bygg. - Fortsatt potensial, men større konkurranse mot lokale løsninger ( ferdig varme pellets / varmepumper). Nye bygg. -Varmegrunnlaget for nye bygg vil reduseres, men hvor mye? Krav til lavenergistandard i EU og Norge innen EU direktiv – energy performance of buildings er revidert i disse dager. Eldre eksisterende elektriske bygg. Stort marked , dyrt å konvertere.

12 Utfordringer Mindre varmebehov i fremtidens bygg
Ikke kritisk for 10 TWh? Nye forretningsmodeller, levere lokal VP kombinert med FV, drifte kundens anlegg Utvikle kjøling. Økt konkurranse. Lokale energiløsninger. For sterkt tro på elektrisitet til oppvarming. I dag er det fokus på sluttbruker og ikke system. Primærenergi betraktninger må komme Energiplanleggingen må bedres Større fokus på region/by enn enkelte bygg.

13 Muligheter Fjernvarme som svingregulator for vindkraftprodusenter. Behov for stort termisk system Effektivisere og videreutvikle fjernvarmen Nye produkter, lokal kjøling-sentral varme Opplysning og markedsføring om hvilket godt produkt fjernvarmen er.

14 4 Generasjonsfjernvarme
Dampdistribusjon etablert i USA i1880 og frem til 1930 årene- Høye Tap, en del ulykker. Fortsatt i bruk i deler av New York og Kjøpenhavn. 2 Generasjons fjernvarme Hetvann under trykk med over 100 C. Etablert i 30 årene og frem til 1970 årene. I hovedsak isolerte ledninger, store rør og skall vekslere. Typiske anlegg i øst europa. 3 Generasjons fjernvarme Hetvann eller varmtvann , temperatur både over og under 100 C. Skandinavisk modell, prefabrikerte preisolerte rør og loddede platevarmevekslere.

15 4 Generasjons fjernvarme
Fjernvarmesystemet skal dimensjoneres for lavere temperturnivåer. Rimeligere anlegg gjennom standardiserte kundesentraler. . Project proposal: DH4G flagship project with possible funding from the EU framework program. Dagens system basert på dagens kilder og kunder Fremtidens krav til nye fornybare kilder, lavere varmebehov hos kunder krever at fjernvarmen utvikles i tråd med denne utviklingen.

16 Muligheter Muliggjør bedre utnyttelse av fornybare energikilder, spillvarme, geotermisk, sol etc. som bidrar til enklere å gjøre fjernvarme helt fornybar. Mer effektivt og mindre varmetap. Skall kunne levere mot områder med lavere varmetettet enn i dag. Introduseres i første omgang i områder med nye bygg med lavt varmebehov. I en overgang ( tar tid) vil et anlegg kunne bestå av både 3 og 4 generasjonsanlegg Utfordring Lavere temperaturnivå krever lavere tempertur i byggene også Design av byggene må ivareta dette kravet. Med utvikling av 4 generasjons fjernvarme basert på overskuddsvarme og fornybar energi vil bransjen kunne være et realistisk og kostnadseffektiv system for å nå målene i det reviderte bygningsdirektivet

17 Fleksibel Fremtid med Fjernvarme
+ Vind ( elkjeler)


Laste ned ppt "Fremtidens fjernvarme i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google