Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program Fauske 31.08.10 kl. 18.30 – kl. 21.30 •Innledning v/ ordfører •Fauske 2025 – noen utfordringer og muligheter –Åke Holmstrøm –Gry Janne Rugås –Leif.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program Fauske 31.08.10 kl. 18.30 – kl. 21.30 •Innledning v/ ordfører •Fauske 2025 – noen utfordringer og muligheter –Åke Holmstrøm –Gry Janne Rugås –Leif."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program Fauske 31.08.10 kl. 18.30 – kl. 21.30 •Innledning v/ ordfører •Fauske 2025 – noen utfordringer og muligheter –Åke Holmstrøm –Gry Janne Rugås –Leif Finsveen •Kommuneplanens samfunnsdel, v/ Geir Jostein Sandmo •Pause m/kaffe •Fauske kommune i et langtidsperspektiv v/ ordfører •Drøftinger/innspill fra salen –Visjoner –Temaene •Oppsummering av ordfører og veien videre v/ Geir Jostein Sandmo 1

2 Kommuneplanens samfunnsdel – ”Fauske 2025” •Planprogram •Faktadel –Kort om kommunen –Demografi –Folkehelse –Sysselsetting •Pendling –Viktige næringer –Samferdsel •Visjoner 2

3 Kommuneplanens Samfunnsdel Planprogram 3

4 Oppsummering •Muligheter og vekst! •Folkehelse! •Nærings- og stedsutvikling! •Bred forankring, involvering og begeistring •Forenklet plansystem – kommunal planstrategi •Start høsten 2009 – ferdig våren 2011 4

5 Organisering •Prosjektgruppen: –Leder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir –Folkehelserådgiver Jakob Djupvik –Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen –Kommuneoverlege Maja Eilertsen –Representant frivillig sektor Laila Nordhaug Prosjektleder samordner 5

6 Informasjon/involvering •Annonsering lokalavisa •Hjemmeside www.fauske.kommune.nowww.fauske.kommune.no •Kontaktpersoner i planarbeidet •Folkemøter –Fauske, Sulis, Valnesfjord •Referansegruppene •Barn/unge: Skoler, barnehager, b&u. repr. i Planutvalget, ungdomsråd, nettsted 6

7 Hovedfokus/temaer •Folkehelse •Forenkling av planverk •Stedsutvikling 3 sentra •Næringsutvikling •Omdømme •Frivillig sektor • Den regionale dimensjon – Indre Salten – Salten – Norrbotten • Samisk kultur/næring • Miljø/energi/nasj.park 7

8 Kommuneplanens Samfunnsdel Faktadel 8

9 Kort om Fauske kommune. Nøkkeldata Dette baseres på eksisterende data fra: -Data fra kommunens egen statistikk -Data fra SSB. Statistisk sentralbyrå -Regionale data. 9

10 Befolkningen i tettstedene har i perioden 1999 – 2009 endret seg slik (jfr. tabell i %);  Nedgang i Sulitjelma – spesielt for kvinner  Økning i Strømsnes  Økning på Fauske tettsted.  Mest markert endring for kvinner. 10

11 11

12 Innen 2025 vil ca 86% av befolkningen i Salten bo innenfor det markerte området. 12

13 13

14 Helsedirektoratets Folkehelsebarometer Kommunebarometer 14

15 15

16 Pendling 16

17 17

18 Frivillig sektor. Lag og foreninger i Fauske. Foreningsregister. Fauske kommune. Pr mai 2009 Organisasjonstype:Antall: Andre kultur- og interesseorganisasjoner:70 Idretts- og friluftsorganisasjoner40 Musikkorganisasjoner18 Religiøse organisasjoner4 Teaterorganisasjoner3 Velforeninger19 Sum154 18

19 Program Fauske 31.08.10 kl. 18.30 – kl. 21.30 •Innledning v/ ordfører •Utvikling av Fauske mot 2025 – noen utfordringer og muligheter –Åke Holmstrøm –Gry Janne Rugås –Leif Finsveen •Kommuneplanens samfunnsdel, v/ Geir Jostein Sandmo •Pause m/kaffe !!! •Fauske kommune i et langtidsperspektiv v/ ordfører •Drøftinger/innspill fra salen –Visjoner –Temaene •Oppsummering v/ ordfører og veien videre v/ Geir Jostein Sandmo 19

20 Kommuneplanens Samfunnsdel Visjoner 20

21 Forslag til visjon for Fauske; 1.Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i ! 2.En levende folkehelsekommune ! 3.Et levende knutepunkt ! 4.Det pulserende hjertet i Salten ! 5.Der vi møtes ! 6.Helse og trivsel for alle! 7.Felles ansvar for felles fremtid! 8.Hjertet i Salten! 21

22 Hovedfokus/temaer •Folkehelse •Forenkling av planverk •Stedsutvikling 3 sentra •Næringsutvikling •Omdømme •Frivillig sektor • Den regionale dimensjon – Indre Salten – Salten – Norrbotten • Samisk kultur/næring • Miljø/energi/nasj.park 22


Laste ned ppt "Program Fauske 31.08.10 kl. 18.30 – kl. 21.30 •Innledning v/ ordfører •Fauske 2025 – noen utfordringer og muligheter –Åke Holmstrøm –Gry Janne Rugås –Leif."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google