Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsearbeid Nasjonale mål og prioriteringer for kommunene i 2010 Kristiansand 13.04.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsearbeid Nasjonale mål og prioriteringer for kommunene i 2010 Kristiansand 13.04.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsearbeid Nasjonale mål og prioriteringer for kommunene i 2010 Kristiansand 13.04.10

2 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for kommunene - hovedbudskap Det forebyggende arbeidet i kommunen skal styrkes Skaffe oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer Styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste Etablere og utvikle lavterskeltilbud på levevaneområdet Interkommunalt samarbeid Samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetaket

3 Nasjonale mål og prioriteringer for virksomhetsområdet folkehelse Det brede folkehelsearbeidet – ny kommunerolle med et tydeligere ansvar for et bredt og helhetlig folkehelsearbeid (St.meld nr 16 Resept for et sunnere Norge og St.meld nr 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller) Styrking av det tverrsektorielle arbeidet Styrking av forebyggende helsetjenester (St.meld nr 47 Samhandlingsreformen)

4 Det brede folkehelsearbeidet Staten forventer: kommunene videreutvikler det brede tverrsektorielle folkehelsearbeidet kommunene har et godt kunnskapsgrunnlag om befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer som også legges til grunn for politiske avgjørelser forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot barn og unge, integreres i barnehagenes og skolenes virksomhet

5 Tverrsektorielt arbeid Folkehelsekoordinator som er administrativt sentralt plassert Delta i kommunens samfunnsplanlegging – kommuneplan og andre planverk Viktige sektorer er plan, miljø, samferdsel, vei, bolig, NAV, utdanning og forskning, idrett og friluftsliv, kultur, frivillig og privat sektor

6 Forebyggende oppgaver Gratis frukt og grønt til alle elever To timer fysisk aktivitet for 5. til 7. trinn, utenom kroppsøvingstimene Arbeidet med Fri-programmet skal styrkes i skolene Skolehelsetjeneste og helsestasjonen bør styrke et helhetlig og tverrfaglig forebyggingstilbud

7 Forebyggende oppgaver Rusforebyggende arbeid – skjenking, rusforebyggingskoordinator, informasjonsarbeid alkoholfritt svangerskap og andre tiltak Etablere og videreutvikle frisklivsentraler Bygge opp lærings- og mestringssentraler for ulike grupper Vektlegge enkeltindividets kompetanse og ansvar

8 Utfordringer for kommunene i folkehelsearbeidet Det overføres ikke øremerkede midler Må ”konkurrere” med andre virksomhetsområder om økonomiske midler – f.eks. pleie og omsorg som også har store utfordringer. Staten setter også her krav til tjenestene Staten går ut med at det settes av store summer til folkehelsearbeid og forebyggende arbeid – hvor blir de pengene av? Staten legge opp til en del muligheter mht. å søke midler – omfattende søknadsprosedyrer og rapporteringer


Laste ned ppt "Folkehelsearbeid Nasjonale mål og prioriteringer for kommunene i 2010 Kristiansand 13.04.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google