Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOFO, Frokostmøte 26. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOFO, Frokostmøte 26. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 VOFO, Frokostmøte 26. november 2008
Stortingsmelding om kompetansebehov i framtida prosjektleder Gry Høeg Ulverud VOFO, Frokostmøte 26. november 2008

2 Nasjonalformuen Kilde: SSB

3 kompetanse = kunnskap som svarer til oppgavene

4

5 Mindre behov for ufaglærte
1976: 2004: : Samtidig ”produserer” utdanningssystemet elever hvert år som ikke fullfører videregående. Dersom denne utviklingen fortsetter vil vi i 2025 ha ufaglærte i landet uten arbeid.. Det tilsvarer…

6 Alle innbyggere i Stavanger
Fotograf : Per Jostein Haaland

7 Utdanningsrevolusjonen fortsetter..

8 Hvor kommer veksten? Fremtidig utvikling i antall studenter fordelt på fagområde dersom utviklingen fortsetter

9 Vi trenger enda flere, både med høyere utdanning og videregående…
Kilde: Fremskriving av etterspørsel etter arbeidskraft (SSB).

10 Store skjevheter i utdanningsnivå
Kilde: OECD, EaG, 2006

11 Norge er flinke, men ikke lenger i verdenstoppen i voksenopplæring
Makro: Korrelasjon mellom investering i EVU og yrkesdeltakelse Individnivå: 10% fler opplæringstimer fører til 0,4% økt sjanse til å være yrkesaktiv og 0,2% redusert sjanse for arbeidsledighet Effekten på jobbsikkerhet er større for eldre og lav-utdannede Vil se på ulike internasjonale undersøkelser Andel av sysselsatte som deltar i EVU vs sysselstting i prosent av befolkningen 25-64 Norge har høy andel i offentlig sektor – det trekker opp. Men det er noe med det nordiske arbeidslivs- og velferdsregimet Kilde: AES, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

12 Læring i arbeidslivet blir viktigere
Kilde: LVM, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

13 De med lavest utdanning deltar fortsatt minst i alle former for læring
Kompetansereformen har IKKE bidratt til utjevning av forskjeller mellom de med høy og lav utdanning. De med minst utdanning deltar minst i alle former for læring. For eksempel er det mer enn 40 prosentpoeng forskjell i deltakelse i kurs mellom de med høyest og de med lavest utdanning. Ikke mindre forskjeller med årene. Samtidig vet vi at det ikke behøver å være slik. Når folk med lav formell utdanning deltar lite skyldes det i stor grad at de er i jobber der det ikke i utgangspunktet er store krav til læring. Det er ikke bare det, men det er mye det. Kilde: LVM, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

14 Høye krav til læring fører til økt deltakelse, også blant de med lav utdanning
Jeg synes det poenget er såpass viktig at jeg bruker en figur for å illustrere det. Viser andelen som har deltatt i kurs siste år i ulike grupper. Vise at vgo/høye krav ligger over høy utd/lave krav. Analyser av ALL viser akkurat det samme gjelder hvis man har svake ferdigheter. Har du svake leseferdigheter og er i en jobb med høye krav til disse ferdighetene, så deltar du minst like mye som folk med høyere utdanning og gode ferdigheter som er i jobber med svake krav til ferdigheter. Lærdommen her for kompetansepolitikken er at man må prøve å nå alle, for det er en vekselvirkning her. Jo bedre kunnskaper og ferdigheter grunnplanet i virksomhetene har, desto lettere er det for virksomhetene å organisere arbeidet slik at ansvar og oppgaver delegeres nedover. Det fører til at den enkeltes arbeid inneholder flere typer oppgaver og derfor også krever flere typer ferdigheter, noe som innebærer høyere læringskrav og dermed får man naturlig også mer kompetanseutvikling blant disse gruppene. I motsatt fall, kan jo virksomhetene kan fort velge andre strategier, noe som bl.a. Vox har pekt på i omtalen av Program for basiskompetanse. Kompetansepolitikken bør gi virksomhetene best mulig grunnlag for å organisere arbeidet slik at den enkeltes arbeid blir læringskrevende. Kilde: LVM 2008, Torgeir Nyen, Fafo

15 Over 76% av sysselsatte sier de vil lære mer..
Kilde: Lærevilkårmonitoren

16

17 For å møte framtidas kompetansebehov må vi jobbe med flere strategier parallelt:
Kvalifisere gjennom videregående Styrke arbeidet med kortere kvalifiseringsløp Stimulere til at flere velger høyere utdanning Foreslå tiltak som bidrar til å vedlikeholde kompetansen gjennom arbeid og livet Arbeide for å gjøre utdanningen så relevante som mulig, både i forhold til arbeidslivet og for neste nivå

18 Stimulere til mer voksenopplæring
Oppfølging av Tron – forvaltningsnivå Karlsen-utvalget: Noen utvalgte punkt: Finansiering av livsopphold Fleksible løp tilpasset voksnes behov Styrking av kompetansen til arbeidstakere med svake grunnleggende ferdigheter Samarbeid mellom AID/NAV og utdanningssystemet Kompetansetillitsvalgte (ref st mld 16) Realkompetanse, anerkjennelse av kompetanse opparbeidet i arbeidet

19 Stimulert etterspørsel har konsekvenser for tilbudssiden…
Bedre tilrettelegging at den offentlige utdanningssystemet. Fleksibilitet. UH-sektorens EVU-tilbud Fagskoler viet spesiell plass Studieforbundene har en stor og viktig rolle. Inviteres til å komme med skriftelige innspill innen 1 desember.

20 Ikke-formell opplæringssektor
Hva tenkes rundt tilbydernes rolle? Hvordan skal den ikke-formelle opplæringssektoren forholde seg til å møte behovene? Har meldinga fokus på helheten og sammenhengen mellom personlig kompetanse og yrkeskompetanse?

21 Stortingsmeldingen: Legges frem i denne stortingsperioden
Legges frem av begge statsråder Tar opp elementer fra Tron-utvalget, Karlsen-utvalget, Stjernø-utvalget.. Tette bånd til regional og distriktsmeldingen, innovasjonsmeldingen, perspektivmeldingen.. Bred dialog med berørte aktører Vil ha tiltak fra ungdomskole til doktorgrad Vil ikke legge frem en fiks ferdig løsning, men gi retning og løfte opp en av vår tids viktigste områder.


Laste ned ppt "VOFO, Frokostmøte 26. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google