Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» BUSKERUD FYLKESKOMMUNE VÅRE OPPGAVER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» BUSKERUD FYLKESKOMMUNE VÅRE OPPGAVER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» BUSKERUD FYLKESKOMMUNE VÅRE OPPGAVER

2 VISJON OG VERDIER Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Verdier: ›Raushet ›Åpenhet ›Mot ›Entusiasme

3 POLITISK ORGANISERT ›Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon. ›Fylkestinget er øverste politiske organ og ledes av fylkesordfører Morten Eriksrød. ›Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. ›De to andre forvaltningsnivåene er kommune og stat. ›Fylkeskommunen er etablert for å demokratisere, desentralisere og effektivisere.

4 ORGANISASJONSKART POLITISK LEDELSE

5 ORGANISASJONSKART ADMINISTRASJON

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Ansvarsområder: ›Videregående opplæring i skole og bedrift ›Samferdsel ›Regional- og næringsutvikling ›Tannhelse og folkehelse ›Kultur og kulturminnevern Driftsinntekter: 3 mrd kr Ansatte: 2.200

7 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ›13 videregående skoler ›En fagskole ›8.000 studenter ›Arbeidsinstituttet Buskerud ›Fire sentre for voksenopplæring ›Ringerike Folkehøgskole ›1.000 lærebedrifter ›1.200 lærlinger

8 SAMFERDSEL ›Ansvar for 1.800 km fylkesveger ›Kollektivtrafikk ›Skoleskyss ›Trafikksikkerhet ›Fergedrift ›Transportløyver ›Transporttjenesten for funksjonshemmede

9 REGIONAL- OG NÆRINGSUTVIKLING ›Regional utvikling ›Arealplanlegging ›Næringsutvikling ›Samarbeidsavtaler med ulike organisasjoner ›Kommuneregioner ›Internasjonalt arbeid

10 KULTURMINNEVERN ›Arealplanlegging ›Verneverdige bygg ›Fredete bygg/anlegg ›Arkeologi ›Buskerud bygningsvernsenter ›Tilskuddsordninger

11 KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE ›Kunst, musikk, teater og film ›Den kulturelle skolesekken ›Fylkesbibliotek ›Fordeling av støtte (idrett, festivaler og museer) ›Støtte til frivillige organisasjoner ›Folkehelse

12 TANNHELSETJENESTEN • Behandler 75.000 pasienter i Buskerud • Gratis tannbehandling til barn og unge fra 0 - 18 år • Psykisk utviklingshemmede • Eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie • Tannhelsetjenester til voksne etter fylkeskommunale takster

13 BUSKERUD FYLKE ›21 kommuner ›Areal: 14.927 km2 ›Befolkning: 269.003 ›Landbruk: 4 % ›Skog: 37 % ›Fjell: 58 % ›Kystlinje: 123 km Over 60 prosent av innbyggerne bor i de sørøstre delene av fylket.

14


Laste ned ppt "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» BUSKERUD FYLKESKOMMUNE VÅRE OPPGAVER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google