Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Egersund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Egersund."— Utskrift av presentasjonen:

1 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Egersund

2 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 2 Eigersund kommune

3 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 3 Eigersund kommune •14 475 innbyggere 1.jan 2012 –Positiv befolkningsvekts •24,8 % barn og unge 0-17år •77 % bosatt i tettbygde strøk

4 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 4 Suksesskriterier for økt sykling •Et sammenhengende og og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet i detaljene •Høy kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet både sommer og vinter •Sykkelkultur og sosial aksept

5 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 5 Avtale Avtalens hovedmål ”Øke sykkelbruken på kort sikt (4år) gjennom å gjøre det trygt, effektivt, og attraktivt for alle å sykle, blant annet med å overføre reiser fra bil til sykkel. Sykkel skal fremstå som et godt og hensiktsmessig alternativ som transportmiddel for kortere turer opp mot 5 kilometers lengde, også vinterstid”

6 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 6 Delmål •Andelen sykkeltrafikk skal dobles i løpet av prosjektperioden med 2013 som utgangsår. •Målet om økt sykkelandel skal nås uten økning i antall drepte eller hardt skadde. •Innbyggerne i Egersund skal etter eget utsagn oppleve at byen har blitt bedre og enklere å sykle i. •Innbyggerne skal oppleve forbedring i egen helse og trivsel.

7 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 7 Virkemidler og tiltak •Utarbeide prosjektplan for perioden. •Utarbeide plan for sammenhengende hovednett. •Utbedre prioriterte sykkelanlegg, med utgangspunkt i plan for hovednett. •Starte reguleringsarbeid •Identifisere risiko- og utrygghetspunkter for syklister som en del av Trafikksikkerhetsplan. Foreslå utbedringer •Holdningsskapende tiltak •Lokalt samarbeid •Ta i bruk sykkelregnskap

8 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 8 Framdrift Fase 1 – 2013 •Organisere prosjektgruppe •Utarbeide prosjektplan for sykkelbyen Egersund •Prosjektplanen forankres (politisk) hos avtalepartene •Utarbeide forslag til plan for sammenhengende hovednett for sykkel med tiltaksliste som skal vedtas av Eigersund kommune •Definere og iverksette tiltak som kan gjennomføres innenfor årets budsjettrammer •Kartlegge før-situasjonen: Gjennomføre sykkeltellinger og spørreundersøkelser

9 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 9 Framdrift Fase 2 2014 – •Gjennomføre prosjektplanen •Jobbe aktivt for å oppnå avtalens mål.

10 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 10 Organisering STYRINGSGRUPPE Ordfører i Eigersund kommune Fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune Avdelingsdirektør Vegavdeling Rogaland, Statens vegvesen

11 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 11 Organisering PROSJEKTLEDER Stian Hiim Sekretær i styringsgruppe Leder prosjektgruppe PROSJEKTGRUPPE Dag Kjetil Tonheim – Plansjef Per Steinar Berentsen – Teknisk Avdeling Inghild Vanglo – Kultur og oppvekst Tone Lise Endresen Aase – Folkehelsekoordinator Jan Geir Fjogstad – Statens vegvesen Fylkeskommunens representant

12 E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 04.07.2014side 12 Organisering Referansegruppe Idrettslag og foreninger Næringsliv Interesseforeninger Referansegruppa skal være dynamisk slik at nye organisasjoner kan bli aktive deltakere i prosjektet også i fremtiden.


Laste ned ppt "E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Utsikt mot havet fra Varberg Egersund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google