Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generelt om Randaberg Kommunen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generelt om Randaberg Kommunen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generelt om Randaberg Kommunen
Randaberg kommune grenser til Stavanger i sør og er den nordligste kommunen på Jæren. Kommunen er på 24km innbyggere.I vekst. Avstand mellom sentrene er ca. 9km. 3 - 1 til 10 skoler. Randaberg kommune er en jordbrukskommune (arealmessig), Ca.100 bruk i drift.I tillegg er det handel,service og offshore relatert bedrifter. Kommunen er lokalisert i en region med felles bolig- og arbeidsmarked. Ca.1400 pendler inn i kommunen og ca.3200 ut av kommunen. Tom Tvedt

2 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren
Fylkesdelplanen er en forpliktende arealplan for 10 kommuner Planen trekker opp grenser for byutvikling i et 40 års perspektiv En av kommunene som omfattes av planen er Randaberg som ligger helt nord på Stavanger-halvøya. Randaberg kommune Tom Tvedt

3 Hvorfor ble Randaberg med i arbeidet?
Det var stor enighet om behovet for en fylkesdelplan som så utover kommunegrensene. (Sterkest vekst etter Oslo regionen)) Arbeidet var frivillig, men det ville vært utenkelig å stå utenfor. Regionen har lang erfaring i interkommunalt samarbeid. Spørsmål om å miste identitet eller suverenitet var aldri tema. Alternativ til kommunsamenslåing. Tom Tvedt

4 Det ble således ingen dominans fra de større kommunene.
Om planprosessen. Randaberg var representert både i styringsgruppe ( ordfører) og i prosjektgruppe (administrasjon). Relativt sett var de små kommunene bedre representert enn de store Stavanger 2 i styringsgruppe 2 i prosjektgruppen, Sandnes 1 i styringsgruppen og 1 i prosjektgruppen. Det ble således ingen dominans fra de større kommunene. Det var bred enighet om de overordnede prinsippene. Tom Tvedt

5 Hva resulterte fylkesdelplanen i for Randaberg?
For Randaberg synliggjør planen hvor fremtidig boligutvikling skal skje i et 40års perspektiv.   For å gi langsiktighet for landbruket er det definert en langsiktig grense for landbruket. Denne fungerer nesten som en ”Markagrense” i forhold til områder som kan være fremtidige byggeområder. Man har og lokalisert hvor de fremtidige næringsarealene skal ligge.(Næringsklynger?) Likeså med friområder og LNF områder. Tom Tvedt

6 Retningslinjene til fylkesdelplanen tar opp i seg
Godt leve- og oppvekstmiljø Vern av ikke fornybare arealressurser. Samordning av areal og transportplanlegging. Effektiv arealbruk. Styrking av byens og tettstedenes sentra . Tom Tvedt

7 Randaberg kommunen har vedtatt i kommuneplan.
Den endelige langsiktige grense for landbruket.   Har synliggjort sin del av den regionale grøntstruktur. Innenfor rammene av fylkesdelplanen har vedtatt nye byggeområder. Har vedtatt tetthet i nye boligområder, 3,5 boliger pr. da. bruttoareal. Har synliggjort enten på plankart, i bestemmelser eller som retningslinjer de føringer fylkesdelplanen legger opp til. Tom Tvedt

8 Noen råd til Kristiansandsregionen
Bruk de erfaringer man har gjort i Stavangerregionen både i forhold til organisering og utfordringer. Involver både politisk og administrativt, høyest mulig opp i systemet begge steder. Bruk tid på prosessen. Alle må delta og bidra. I forhold til det som måtte være mest konfliktfylt ta disse sakene opp lokalt for å sikre god forankring før beslutning fattes. Tom Tvedt

9 ”Det finnes bare to gode ting her i livet – friheten til å tenke og friheten til å handle” Somerset Maugham Tom Tvedt

10 Lykke til i den videre prosessen. Takk for oppmerksomheten.
Tom Tvedt


Laste ned ppt "Generelt om Randaberg Kommunen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google